Riksantikvarieämbetet gör tummen ner för plastfärg

Plastfärg på putsad fasad

– Plastfärger skadar putsade fasader mer än de skyddar dem! Det säger byggnadsingenjör Ingemar Holmström, expert på sanerings och renoveringsteknik hos Riksantikvarieämbetet. Vid en fasadrenovering och målning av putsade fasader är valet av färgtyp av stor betydelse.

Riksantikvarieämbetet har ett övergripande ansvar för värden av de uppemot 6 000 byggnader som är skyddade enligt kulturminneslagen eller i de kommunala detaljplanerna. Myndighetens experter besitter en stor kunskap på sanerings- och renoveringsområdet, inte minst när det gäller skötsel och underhåll av putsfasader.

– Putsfärg ska vara så nära släkt med putsen som möjligt. Ju mer egenskaperna hos färg och underlag skiljer sig åt, desto större risk för skador och andra problem, säger Ingemar Holmström. Vägg, puts och färg interagerar. På kalkputs ska man måla med kalkfärg, på kalkcementputs med kalkcementfärg och på cementputs med cement- eller silikatfärg.

– Däremot ska man akta sig för att blanda material. Vägg, puts och färg ska betraktas som en helhet, ett interaktivt system. Om man vid en renovering ändrar egenskaperna i någon del av systemet riskerar man som fastighetsägare att få stora underhållsproblem längre fram. Ingemar Holmström avråder bestämt från att använda färger med organiska bindemedel, som t ex plast, på putsade fasader.

– Plastfärgerna dök upp på 1950-talet och ansågs ha många fördelar. Men sedan femton, tjugo år tillbaka vet vi att färger som innehåller plast inte är lämpliga vare sig på trä eller puts.

Skadar mer än skyddar

Det finns många dokumenterade exempel på att plastfärger – eller “regnrocksfärger”, som Ingemar Holmström kallar dem, eftersom de ger ett betydligt tätare ytskikt än oorganiska färger som innehåller kalk och cement.

– Att måla med regnrocksfärg är ett effektivt sätt att förkorta en putsad fasads livslängd. Har du en gång målat fasaden med en plastfärg är du tvungen att fortsätta använda plastfärg när fasaden i en framtid behöver målas om. Och för varje nytt, tätande skikt du målar på förkortas putsens livslängd till cirka hälften, säger Ingemar Holmström. Och tillägger:

– Ändå ser jag till min förskräckelse att användningen av plastfärger verkar öka igen. Det tycks som om erfarenheterna från 1950- och 60-talens arbeten håller på att falla i glömska.

För att veta vilken färg och puts ens egen fasad har kan man inför en fasadrenovering få hjälp av de stora putstillverkarna med en analys, säger Ingemar Holmström.

Relaterade artiklar

Se alla bostadsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se