gammal-fasadputs-spritputs.jpg

Fasadputs ett fasadmaterial med anor

Puts har till uppgift att skydda och pryda husets yttervägg och har en lång tradition som fasadmaterial. I länderna runt medelhavet har man funnit rester …

stenhus-tegel.jpg

Stenhus är både hållbara och vackra

Internationellt sett är sten det vanligaste materialvalet vid ett husbygge. I Sverige står dock stenhusen för en mindre andel av de hus som byggs. Det är …

fasadskivor-fibercement.jpg

Fasadpanel och skivor av fibercement

Fasadpanel med fibercement är ett material på frammarsch inom byggbranschen. Det är ett material som matchar eternit vad gäller hållbarhet, men som inte …

murar-med-tegelsten.jpg

Mura med mursten på rätt sätt

Murningstekniken har mångtusenåriga anor och muraryrket har alltid varit mycket respekterat. Det är säkert därför som många känner en viss rädsla för …

murad-tegelfasad.jpg

Mura en tegelfasad

Det kan tyckas väl drastiskt att byta fasadmaterial på sitt hus. Men i vissa situationer kan ett fasadbyte vara både önskvärt och nödvändigt. Vid byte …

malar-trafasad.jpg

Måla om huset utomhus

När du ska måla om huset utomhus är du oftast inte bara beroende av tid utan i hög grad också av årstid och väderlek. Om du målar i ”fel” …

mala-om-trafasaden.jpg

Måla om träfasaden

I den här artikeln om hur man målar om en träfasad hittar du utförlig information och gör det själv instruktioner med förklarande fotografier om hur man …

lasera-trapanel.jpg

Lasera på rätt sätt

När du målar med lasyr eller lasur som det också heter – använder du en genomskinlig färg som får underlaget att framträda fint. Oavsett om du …

Top
Top