Putsa en yttervägg

putsad-yttervagg.jpg

En skickligt utförd fasadrenovering med fasadputs kan hålla sig fin i flera decennier. Det är dock inte så lätt som det kan verka att slå på bruk, stocka och brädriva. Om du inte har erfarenhet från putsarbeten bör du därför göra dina första försök på en mindre och inte alltför exponerad väggyta. De viktigaste detaljerna för ett lyckat resultat är en genomvattnad och väl rengjord yta, tunngrundningen som får bruket att fästa mot väggen, ett välblandat putsbruk och att den nyputsade ytan skyddas från att torka alltför snabbt. Det sistnämnda är en förutsättning för att putsen ska kunna bilda ett starkt ytskikt.

Putsningsarbete är inget jobb för amatören eftersom det fordrar en hel del träning, alltså ett visst handlag. Men för den händige och med lite övning kan även en amatör lära sig att putsa. Du kan putsa på de flesta underlag, även om betong, byggblock och i viss mån tegel är vanligast. Oavsett vilket underlag du väljer är det viktigt att detta är ordentligt rengjort och genomvattnat innan du tunngrundar. Om du missar att vattna till exempel en tegelvägg, suger de torra murfogarna åt sig av vattnet i tunngrundningen och putsbruket. Resultatet av detta blir att putsskiktet ganska snart spricker längs murfogarna.

För att få ett jämnt putsskikt över hela väggen ska du använda så kallade putslister. Avståndet mellan putslisterna brukar vara mellan en och två meter, allt beroende på hur stark man är. Eftersom det går åt cirka 20 kilo putsbruk per kvadratmeter väggyta bör du hellre sätta listerna med ett mindre avstånd än att vara övermodig. Det kan nämligen annars bli alltför tungt att
”stocka av” putsbruket.

När du slagit på tunngrundning och putsskikt ska ytan få sin struktur. Detta gör du exempelvis genom att brädriva eller glätta med särskilda verktyg. Ytan på brädet, som kan vara av stål, filt, trä etcetera ger ett mer eller mindre slätt ytskikt. Med andra verktyg och annan teknik kan du även få fram andra strukturer. Väderleken spelar stor roll vid putsningsarbeten. Ett par saker som är extra viktiga att komma ihåg när det gäller vädret är att dygnstemperaturen inte får understiga +5’C, att det inte bör regna för kraftigt,. men inte heller vara alltför torrt och varmt. I det senare fallet måste den nyputsade ytan skyddas minutiöst för att inte torka för snabbt. Det bästa är då en kombination av fuktig säckväv eller dylikt och upprepad strilbevattning.

Som husägare kan man vid flera tillfällen behöva lagningsputsa eller lägga ett helt nytt putsskikt på en mur, vägg eller mindre huskropp. Innan du ger dig på ett så stort arbete som hela boningshuset, bör du dock tänka och räkna både en och två gånger. Även om du har lyckats med flera mindre putsningsarbeten är huset ett jätteprojekt, som – om du misslyckas – kan kosta väldigt mycket pengar.

Förutom den garanti du får på ett professionellt utfört putsarbete, är tekniken idag också annorlunda. Putsbruket slås inte längre på för hand utan sprutas på fasaden med hjälp av en brukspump och sprutmunstycke eller trattspruta. Rätt utfört kan ett sådant ytskikt hålla både tjugo och trettio år.

Putsskiktet har flera funktioner. Förutom att en sådan yta kan vara mycket dekorativ kan den också utjämna ett ojämnt underlag. Rätt pålagt skyddar putsen också mot klimatskiftningar som kan vara mycket hårda påfrestningar på till exempel en huskropp. Det är på grund av denna skyddande inverkan som det är så viktigt att putsen häftar väl mot underlaget och inte spricker.

arbetssakerhet-allmant

Det här behöver du när du ska putsa en yttervägg:

Verktyg:
Vattenhink (1) Murslevar i ett par storlekar (2) Vattenpass (3) Murarhink eller skottkärra (4) Vattenkvast (5) Rätkäpp (6) Rivbräde (7) Stålborste (8) Vattenslang med strilmunstycke (9) Automatblandare, ev. Högtrycksspruta.

Material:
Putsbruk Avdragslister (i vårt exempel 5 x 20 mm) Avfettningsmedel, ev. Murstenskross.

Arbetsföljd

1. Undersök putsunderlaget noga och notera vilka förberedande arbeten som ska göras.
2. Om du ska putsa en större yta kan du behöva en automatblandare. Beställ maskinen hos
en hyr- eller byggfirma.
3. Beräkna hur mycket bruk du behöver och köp hem materialet. Gör inte en alltför för snål beräkning, så att du är säker på att kunna slutföra påbörjat arbete.
4. Skaffa hem övrigt material och se till att du har de verktyg du behöver.
5. Rengör putsunderlaget och laga ev. skador.
6. De allra flesta väggytor behöver förvattnas innan du slår på puts. Momentet gör du för att
bruket ska fästa bättre. Om du låter väggen bli alltför blöt kan dock bruket också glida av igen.
7. Blanda tunngrundning och putsbruk enligt anvisningarna på paketet. Tänk på att inte blanda större mängd bruk än du gör av med inom ett par timmar.
8. Utför putsarbetet.
9. Brädriv eller glätta ytan när putsen torkat något. Arbeta inte längre med brättet än att ytan får den släthet du önskar. Överarbetar du putsen, blir ytan lätt smulig.
10. Eftervattna under de tre första dagarna. Vattningens omfattning styrs bl a av luftfuktighet, värme och solbestrålning.

Värt att veta

– När du putsar på ett sugande underlag ska du som regel förvattna ytan för att undvika allt för snabb ettorkning av putsbruket och sprickbildningar. Ett bra exempel på ett sugande underlag är en porös tegelvägg. Framför allt murfogarna suger åt sig vattnet i bruket och du kan få sprickbildningar längs alla fogar. Ett annat sugande och mycket vanligt putsunderlag är lättbetong. Förvattnar du däremot på ett dåligt sugande underlag kan bruket istället glida av väggen.

– För att förhindra för snabba vattenförluster i bruket måste du som regel också eftervattna och ev också skydda putsen från sol de första tre dygnen. Dessa åtgärder förhindrar putsen dels från att spricka, dels från att ”krympa” alltför snabbt innan bruket fått en viss hållfasthet.

Förarbete

Innan du tunngrundar måste underlaget göras rent
1. Innan du tunngrundar måste underlaget göras rent. Om väggen är ”ny” är det i första hand stendamm som ska bort med hård borste eller tryckluft.

Använd högtrycksspruta när du rengör ytan
2. Har väggen varit obehandlad under lång tid innan du putsar måste ytan rengöras noga från bl a avgasfett. Använd högtrycksspruta och ev. avfettningsmedel.

Fyll igen mindre skador med putsbruk
3. Ojämnheter och skador i väggen bör fyllas igen för att få ett bättre slutresultat. Fyll igen mindre skador med putsbruk.

Större skador fylls igen med bruk
4. För ett bra resultat måste större skador eventuellt fyllas igen med murstensbitar och bruk. Jämna till ytan med en murslev.

Vissa väggytor bör förvattnas innan du gör tunngrundningen
5.Vissa väggytor bör förvattnas innan du gör tunngrundningen. En mindre yta kan du vattna med vattenkvast, större med slang och strilmunstycke.

Sätt fast avdragslister

Först ska avdragslisterna sättas fast i murbruk
1. Först ska avdragslisterna sättas fast i murbruk. Innan du slår på murbruks-strängen bör du slamma underlaget med tunngrundning och kvast.

Tryck fast putslisten i murbrukssträngen
2. Tryck fast putslisten i murbrukssträngen. Listen får inte sitta närmare en intilliggande vägg än att du senare kan arbeta med rätkäppen.

Använd vattenpasset och kontrollera att du har satt listen helt i lod
3. Använd vattenpasset och kontrollera att du har satt listen helt i lod. Tänk på att listernas läge kan vara helt avgörande för slutresultatet.

Avdragslisterna måste sitta riktigt stadigt
4. När du är helt nöjd med listens läge kan du mura fast den med ytterligare murbruk. Avdragslisterna måste sitta riktigt stadigt.

Skrapa bort eventuellt bruk från listerna
5. Skrapa ev. bort bruk från listernas. ytor. Dessa måste vara helt fria från murbruk. Kontrollera därefter ytterligare en gång med vattenpasset.

Upprepa de föregående momenten när du sätter fast nästa list
6. Upprepa de föregående momenten när du sätter fast nästa list. I vårt exempel sätter muraren listerna med 1 m mellanrum.

Putsa väggen

Slå på tunngrundningen med vattenkvast
1. Rör om i hinken med tunngrundning, dvs. en mycket vattenrik cement-blandning med vällingkonsistens, och slå på denna med vattenkvast.

Fyll med putsbruk mellan hörnet och första putslisten
2. Använd en mindre murslev och fyll igen väggytan i hörn-vinkeln. Fyll därefter med putsbruk mellan hörnet och första putslisten.

Ta bruk på sleven och ta sats underifrån
3. När du ”slår” på putsbruket mellan listerna ska du försöka att få in rätt ”schvung” så att bruket fäster. Ta bruk på sleven och ta sats underifrån.

Arbeta hela tiden nerifrån och upp tills hela väggytan är täckt med bruk
4. Arbeta hela tiden nerifrån och upp tills hela väggytan är täckt med bruk. Tänk på att listerna måste vara fria från murbruk.

Jämna nu till putsytan med en rätkäpp
5. Jämna nu till putsytan med en rät käpp. Arbeta nerifrån och upp i en zick-zack-rörelse, så får du bort överflödigt bruk. Tekniken kallas ”stocka av”.

Fyller igen håligheterna med en liten slev
6. När du har ”stockat av” första gången, ser du var på väggen det fortfarande saknas putsbruk. Fyll igen håligheterna med en liten slev.

Jämna ut den nypåslagna putsen mot putsytan med rätkäppen
7. ”Såga” dig uppför väggen med rätkäppen igen, så att du jämnar ut den nypåslagna putsen mot putsytan. Häll tillbaka överflödigt bruk i skottkärran.

Arbeta med bruk och rätkäpp tills du är helt nöjd med putsytan
8. Arbeta med bruk och rätkäpp tills du är helt nöjd med putsytan. Gör ev. finjusteringar med mursleven där det är svårt att komma åt med brädan.

Ta försiktigt loss den första avdragslisten från väggen
9. Ta nu försiktigt loss den första avdragslisten från väggen. Skrapa omedelbart bort murbruk som fastnat, så att du kan använda listen igen.

Fyll igen efter listen med putsbruk och liten murslev
10. Fyll igen efter listen med putsbruk och liten murslev. Försök att få ”fyllningen” helt i våg med den övriga putsen. Detta är inte helt lätt.

Innan ytan är helt torr men inte kladdig, ska putsen träskuras
11. Innan ytan är helt torr, men inte kladdig, ska putsen träskuras. Fukta ev. brättet och arbeta i cirklande rörelser över ytan tills den är helt slät.

Viktigt!

 
Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top