Putsa en yttervägg

En skickligt utförd fasadrenovering med fasadputs kan hålla sig fin i flera decennier. Det är dock inte så lätt som det kan verka att slå på bruk, stocka och brädriva. Om du inte har erfarenhet från putsarbeten bör du därför göra dina första försök på en mindre och inte alltför exponerad väggyta.

De viktigaste detaljerna för ett lyckat resultat är en genomvattnad och väl rengjord yta, tunngrundningen som får bruket att fästa mot väggen, ett välblandat putsbruk och att den nyputsade ytan skyddas från att torka alltför snabbt. Det sistnämnda är en förutsättning för att putsen ska kunna bilda ett starkt ytskikt.

Putsningsarbete är inget jobb för amatören eftersom det fordrar en hel del träning, alltså ett visst handlag. Men för den händige och med lite övning kan även en amatör lära sig att putsa. Du kan putsa på de flesta underlag, även om betong, byggblock och i viss mån tegel är vanligast.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Oavsett vilket underlag du väljer är det viktigt att detta är ordentligt rengjort och genomvattnat innan du tunngrundar en vägg. Om du missar att vattna till exempel en tegelvägg, suger de torra murfogarna åt sig av vattnet i tunngrundningen och putsbruket. Resultatet av detta blir att putsskiktet ganska snart spricker längs murfogarna.

För att få ett jämnt putsskikt över hela väggen ska du använda så kallade putslister. Avståndet mellan putslisterna brukar vara mellan en och två meter, allt beroende på hur stark man är. Eftersom det går åt cirka 20 kilo putsbruk per kvadratmeter väggyta bör du hellre sätta listerna med ett mindre avstånd än att vara övermodig. Det kan nämligen annars bli alltför tungt att “stocka av” putsbruket.

När du slagit på tunngrundning och putsskikt ska ytan få sin struktur. Detta gör du exempelvis genom att brädriva eller glätta med särskilda verktyg. Ytan på brädet, som kan vara av stål, filt, trä etcetera ger ett mer eller mindre slätt ytskikt. Med andra verktyg och annan teknik kan du även få fram andra strukturer. Väderleken spelar stor roll vid putsningsarbeten.

Ett par saker som är extra viktiga att komma ihåg när det gäller vädret är att dygnstemperaturen inte får understiga +5’C, att det inte bör regna för kraftigt, men inte heller vara alltför torrt och varmt. I det senare fallet måste den nyputsade ytan skyddas minutiöst för att inte torka för snabbt. Det bästa är då en kombination av fuktig säckväv eller dylikt och upprepad strilbevattning.

Som husägare kan man vid flera tillfällen behöva lagningsputsa eller lägga ett helt nytt putsskikt på en mur, vägg eller mindre huskropp. Innan du ger dig på ett så stort arbete som hela boningshuset, bör du dock tänka och räkna både en och två gånger. Även om du har lyckats med flera mindre putsningsarbeten är huset ett jätteprojekt, som – om du misslyckas – kan kosta väldigt mycket pengar.

Förutom den garanti du får på ett professionellt utfört putsarbete, är tekniken idag också annorlunda. Putsbruket slås inte längre på för hand utan sprutas på fasaden med hjälp av en brukspump och sprutmunstycke eller trattspruta. Rätt utfört kan ett sådant ytskikt hålla både tjugo och trettio år.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Putsskiktet har flera funktioner. Förutom att en sådan yta kan vara mycket dekorativ kan den också utjämna ett ojämnt underlag. Rätt pålagt skyddar putsen också mot klimatskiftningar som kan vara mycket hårda påfrestningar på till exempel en huskropp. Det är på grund av denna skyddande inverkan som det är så viktigt att putsen häftar väl mot underlaget och inte spricker.

arbetssakerhet-allmant

Verktyg och material du behöver när du ska putsa en yttervägg:

Verktyg:
1. Vattenhink 2. Murslevar i ett par storlekar 3. Vattenpass 4. Murarhink eller skottkärra 5. Vattenkvast 6. Rätkäpp 7. Rivbräde 8. Stålborste 9. Vattenslang med strilmunstycke 10. Automatblandare, ev. Högtrycksspruta.

Material:
Putsbruk Avdragslister (i vårt exempel 5 x 20 mm) Avfettningsmedel, ev. Murstenskross.

Arbetsföljd

1. Undersök putsunderlaget noga och notera vilka förberedande arbeten som ska göras.
2. Om du ska putsa en större yta kan du behöva en automatblandare. Beställ maskinen hos
en hyr- eller byggfirma.
3. Beräkna hur mycket bruk du behöver och köp hem materialet. Gör inte en alltför för snål beräkning, så att du är säker på att kunna slutföra påbörjat arbete.
4. Skaffa hem övrigt material och se till att du har de verktyg du behöver.
5. Rengör putsunderlaget och laga ev. skador.
6. De allra flesta väggytor behöver förvattnas innan du slår på puts. Momentet gör du för att
bruket ska fästa bättre. Om du låter väggen bli alltför blöt kan dock bruket också glida av igen.
7. Blanda tunngrundning och putsbruk enligt anvisningarna på paketet. Tänk på att inte blanda större mängd bruk än du gör av med inom ett par timmar.
8. Utför putsarbetet.
9. Brädriv eller glätta ytan när putsen torkat något. Arbeta inte längre med brättet än att ytan får den släthet du önskar. Överarbetar du putsen, blir ytan lätt smulig.
10. Eftervattna under de tre första dagarna. Vattningens omfattning styrs bl.a. av luftfuktighet, värme och solbestrålning.

Värt att veta

– När du putsar på ett sugande underlag ska du som regel förvattna ytan för att undvika allt för snabb uttorkning av putsbruket och sprickbildningar. Ett bra exempel på ett sugande underlag är en porös tegelvägg. Framför allt murfogarna suger åt sig vattnet i bruket och du kan få sprickbildningar längs alla fogar. Ett annat sugande och mycket vanligt putsunderlag är lättbetong. Förvattnar du däremot på ett dåligt sugande underlag kan bruket istället glida av väggen.

– För att förhindra för snabba vattenförluster i bruket måste du som regel också eftervattna och ev. också skydda putsen från sol de första tre dygnen. Dessa åtgärder förhindrar putsen dels från att spricka, dels från att “krympa” alltför snabbt innan bruket fått en viss hållfasthet.

Förarbete

Sätt fast avdragslister

Putsa väggen

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se