Putsa en innervägg

putsa-en-innervagg.jpg

Många hantverk ser enklare ut än vad de i verkligheten är. Detta gäller bland annat murarens arbete. Det tar lite tid att få in den rätta tekniken med mursleven men följer du det gamla talesättet ”övning ger färdighet” har du goda förutsättningar att bli en bra amatörmurare. Konsten att ”slänga på” bruk så att det fäster på väggen är alltså inte gjort i en handvändning. Se därför till att du har både tid och möjlighet att öva innan du ska putsa större ytor eller ger dig på en vägg som måste bli fin.

Du kan underlätta ditt putsarbete på flera sätt. För det första bör du välja färdigblandat torrbruk avsett för innerväggar. Bruket är lätt att blanda till och har en sammansättning som i hög grad hindrar bruket från att ”skära” sig. Om du inte har putsat en vägg förut ska du inte vara övermodig när du väljer redskap. Det färdigblandade bruket är tungt att arbeta med. Väljer du för stora slevar kan arbetet bli svårare och tyngre än nödvändigt.

Du kan underlätta ytterligare för dig genom att inte sätta de lister du arbetar efter alltför glest. Ju glesare du sätter listerna desto mer bruk måste du dra ut på en gång med rätkäppen. När du knackat bort all gammal, lös puts bör du för att putsen ska fästa bra i underlaget, ”vattna” väggen. Om du hoppar över det här momentet finns det risk att väggen suger åt sig vattnet i bruket i stället. Det alltför torra bruket fäster dåligt och kan spricka och lossna. Efter vattningen ska du ytterligare förstärka fästytan genom att tunngrunda med en lösare blandning av putsbruket.

Det färdigrörda bruket måste du bearbeta inom ett par timmar, annars torkar det för mycket. Tänk också på att göra rent alla redskap med vatten så fort du är färdig. Har bruket fått ”bränna” fast i slevar och hinkar är det näst intill omöjligt att få bort. En nyputsad vägg innehåller många liter vatten. Innan du målar eller tapetserar ska du därför låta väggen torka ordentligt.

Torktiden beror naturligtvis dels på hur tjockt lager puts du har lagt, dels på ventilationen i rummet. I regel torkar en vägg på 2-4 veckor men det kan också ta betydligt längre tid. Ju längre du kan vänta med ytterligare ytbehandling desto bättre resultat får du. Skynda däremot inte på torkningen med till exempel värmefläktar eftersom risken för sprickor i putsen ökar i takt med värmen.

Får du inte bruket att fästa hur du än svänger sleven, finns en nödlösning. Lägg bruk på skånskan och tryck fast det på väggen. Tekniken ger sämre fästförmåga, men har du gjort ett bra förarbete fäster det ändå ordentligt.

Värt att veta

När du blandar till grundningsbruk kan detta separera, det vill säga skära sig, eftersom blandningen innehåller mycket vatten. Rör därför om då och då i grundningsbruket. Skär sig putsbruket beror detta ofta på att du antingen har rört för lite eller att du har tillfört blandningen för mycket vatten. Rör om ordentligt och kontrollera att det hjälper, om inte tillsätt lite mera torrbruk.

Det här behöver du när du ska putsa en innervägg:

Verktyg:
1. Vattenpass 2. Murarhink eller skottkärra 3. Dammfiltermask 4. Gummihandskar 5. Skyddsglasögon 6. Murarhammare 7. Hård borste 8. Kalkkvast 9. Puts eller murslevar i ett par storlekar 10.
Spade 11. Stålskånska 12. Rätkäpp 13. Rivbräda 14. Filtbräda 15. Stålbrätte 16. Pensel.

Material:
Skyddsplast, Betongtejp, Maskeringstejp, Torrbruk, Träribbor, Stödbräda, Spik.

Planering

1. Se till att du planerar rejält med tid till putsarbetet. När du väl har börjat kan du inte avbryta arbetet och göra resten en annan dag. Bruket väntar inte på dig, utan tvärtom.

2. Mät upp väggytan och beräkna hur mycket bruk som går åt. Normalt räcker 25 kilo torrbruk ill en kvadratmeter.

3. Köp hem allt material och ta fram alla verktyg.

4. Skydda golvet noga med skyddsplast och maskeringstejp.

5. Om du ska putsa flera väggar i rummet, bestäm ordningsföljd. Avsluta med den mest synliga väggen.

Förarbete

Använd en murhammare och knacka loss all lös, gammal puts
1.Använd en murarhammare och knacka loss all lös, gammal puts. Puts som inte häftar vid underlaget ger ett ihåligt ljud när du knackar. Borsta hela väggen med en hård borste.

Vattna med kalkkvast
2.När väggen är renborstad ska du ”vattna” den. Använd exempelvis en kalkkvast och pensla på vattnet. Du ska varken vara för snål eller för frikostig med vätan.

Tunngrunda underlaget
3.Blanda torrbruk och vatten till en lös välling. Tunngrunda underlaget med blandningen.

Vattenpassar putsribba
4.Inför grovputsningen bör du rigga upp träribbor på 1/2 – 1,1/2 meters avstånd. Fäst med lite bruk och vattenpassa.

rätkäpp och putsbanor
5.Kontrollera att ingen gammal puts sticker utanför träbanorna genom att dra rätkäppen mot 2-3 banor i taget.

Blanda putsbruk

Blandar bruket i en murarhink
1.Blanda bruket i en murarhink eller skottkärra. Följ mängdangivelsen på påsen. Börja med endast lite vatten.

Häller bruk och vatten
2.Fortsätt att blanda bruket genom all tillsätta ömsom vatten, ömsom torrbruk. Blanda med en slev eller spade.

Rör om och blandar bruket
3.Fortsätt att röra tills bruket är en fast men smidig gröt. Skär sig bruket har du inte rört tillräckligt.

Grovputsa

Grovputsar innervägg
1.Innan grundningsbruket torkat helt måste du grovputsa. Ta bruk på sleven och släng på bruket underifrån.

Trycker upp bruk på innerväggen
2.Använder du stålskånskan så trycker du bruket mot väggen och drar uppåt. Dra uppåt utan att släppa trycket.

Använder rätkäpp
3.När bruket satt sig något, använd rätkäppen. Följ väggen nerifrån och upp med en ”sågande” rörelse.

Utvändiga hörn

Spikar hörnbräda
1.Fukta en bräda och spika fast den i den mötande väggen. Brädan ska gå ut lika mycket som putslagret är tjockt.

Jämnar ut putsytan med skånskan
2.Släng på putsbruk med mursleven. Du kan också lägga bruk på skånskan. Jämna ut putsytan med skånskan.

Tar bort ströbräda
3.När ytan har torkat tar du försiktigt bort stödbrädan. Skrapa av putsresterna från läkten.

Drar på putsbruk på mötande vägg
4.Håll den renskrapade läkten mot den nyputsade väggen. Lägg eller dra på putsbruk på den mötande väggen.

Penslar hörn
5.För att få en fin och jämn kant kan du finjustera med en lite styvare pensel. Ta lite bruk och pensla i kanten.

Finputsa

Fyller igen skåror
1.När bruket börjat torka efter 1 /2-1 timme kan du ta bort ribborna. Fyll igen skårorna med putsbruk.

Slätskurar väggen med rivbräda
2.Nu kan du börja slätskura väggytan. Använd en rivbräda och arbeta med stora cirklande rörelser.

Finputsar och filtar väggen med en filtbräda
3.Vill du få en extra jämn och slät yta använder du en fuktad filtbräda. Ett alternativ är att slipa ytan med stålbrett.

Varning!

1. Innan du tapetserar en putsad yta måste du sandspackla hela väggen för att tapeten ska fästa.

2. Använd dammfiltermask när du knackar loss gammal puts och när du blandar till putsbruket. Cementdammet kan irritera luftvägarna.

3. Eftersom bruk är något frätande bör du använda skyddsglasögon när du arbetar med bruk och slev.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top
Top