Putsa en innervägg

Putsar en innervägg

Dags att putsa en innervägg? Många hantverk ser enklare ut än vad de i verkligheten är. Detta gäller bland annat murarens arbete. Det tar lite tid att få in den rätta tekniken med mursleven men följer du det gamla talesättet “övning ger färdighet” har du goda förutsättningar att lyckas med putsning av väggar.

Konsten att “slänga på” bruk så att det fäster på väggen är alltså inte gjort i en handvändning. Se därför till att du har både tid och möjlighet att öva innan du ska putsa större ytor eller ger dig på att putsa en innervägg som måste bli fin.

Värt att veta vid putsning av källarväggar

Många källarväggar är putsade med putsbruk och målade med flera lager färg. En del källarväggar är färgflagnade och har putsskador, så ska du reparera och putsa en innervägg i en källare kan du behöva
ta bort färgen på väggarna. Har du fukt i en källarvägg bör du kontrollera dräneringen.

Tips för att underlätta arbetet när du ska putsa en innervägg

Du kan underlätta ditt putsarbete på flera sätt. För det första bör du välja färdigblandat torrbruk avsett för innerväggar. Bruket är lätt att blanda till och har en sammansättning som i hög grad hindrar bruket från att “skära” sig. Om du inte har putsat en vägg förut ska du inte vara övermodig när du väljer redskap. Det färdigblandade bruket är tungt att arbeta med. Väljer du för stora slevar kan arbetet bli svårare och tyngre än nödvändigt.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Du kan underlätta ytterligare för dig genom att inte sätta de lister du arbetar efter alltför glest. Ju glesare du sätter listerna desto mer bruk måste du dra ut på en gång med rätkäppen. När du knackat bort all gammal, lös puts ska du för att putsen ska fästa bra i underlaget, “vattna” väggen.

Om du hoppar över det här momentet finns det risk att väggen suger åt sig vattnet i bruket i stället. Det alltför torra bruket fäster dåligt och kan spricka och lossna. Efter vattningen ska du ytterligare förstärka fästytan genom att tunngrunda med en lösare blandning av grundningsbruk.

Bearbetning och torktid för putsbruk

Det färdigrörda putsbruket måste du bearbeta inom ett par timmar, annars torkar det för mycket. Tänk också på att göra rent alla redskap med vatten så fort du är färdig. Har bruket fått “bränna” fast i slevar och hinkar är det näst intill omöjligt att få bort.

Viktigt! En nyputsad vägg innehåller många liter vatten. Innan du målar eller tapetserar ska du därför låta väggen torka ordentligt.

Torktiden beror naturligtvis dels på hur tjockt lager puts du har lagt, dels på ventilationen i rummet. I regel torkar en vägg på 2-4 veckor men det kan också ta betydligt längre tid. Ju längre du kan vänta med ytterligare ytbehandling desto bättre resultat får du. Skynda däremot inte på torkningen med till exempel värmefläktar eftersom risken för sprickor i putsen ökar i takt med värmen.

Får du inte bruket att fästa hur du än svänger sleven, finns en nödlösning. Lägg bruk på skånskan och tryck fast det på väggen. Tekniken ger sämre fästförmåga, men har du gjort ett bra förarbete fäster det ändå ordentligt.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Värt att veta när du ska putsa en innervägg

När du blandar till grundningsbruk kan detta separera, det vill säga skära sig, eftersom blandningen innehåller mycket vatten. Rör därför om då och då i grundningsbruket. Skär sig putsbruket beror detta ofta på att du antingen har rört för lite eller att du har tillfört blandningen för mycket vatten. Rör om ordentligt och kontrollera att det hjälper, om inte tillsätt lite mera torrbruk.

Material och verktyg du behöver när du när du ska putsa en innervägg:

Verktyg:
1. Vattenpass 2. Murarhink eller skottkärra 3. Dammfiltermask 4. Gummihandskar 5. Skyddsglasögon 6. Murarhammare 7. Hård borste 8. Kalkkvast 9. Puts eller murslevar i ett par storlekar 10. Spade 11. Stålskånska 12. Rätkäpp 13. Rivbräda 14. Filtbräda 15. Stålbrätte 16. Pensel.

Material:
Skyddsplast, Betongtejp, Maskeringstejp, Grundningsbruk, Putsbruk, Träribbor, Stödbräda, Spik. Ev. skruv och plugg.

Planering när du ska putsa en innervägg

1. Se till att du planerar rejält med tid till putsarbetet. När du väl har börjat kan du inte avbryta arbetet och göra resten en annan dag. Bruket väntar inte på dig, utan tvärtom.

2. Mät upp väggytan och beräkna hur mycket bruk som går åt. Normalt räcker 25 kilo torrbruk till en kvadratmeter.

3. Köp hem allt material och ta fram alla verktyg.

4. Skydda golvet noga med skyddsplast och maskeringstejp.

5. Om du ska putsa flera väggar i rummet, bestäm ordningsföljd. Avsluta med den mest synliga väggen.

Förarbete när du ska putsa en innervägg

Steg 1. Använd en murarhammare och knacka loss all lös gammal puts från väggen.

1. Använd en murarhammare och knacka loss all lös, gammal puts. Puts som inte häftar vid underlaget ger ett ihåligt ljud när du knackar. Borsta hela väggen med en hård borste.

Steg 2. När du ska putsa en innervägg börja alltid med att förvattna väggen med kalkkvast.

2. När väggen är renborstad ska du “vattna” den. Använd exempelvis en kalkkvast och pensla på vattnet. Du ska varken vara för snål eller för frikostig med vätan.

Steg 3. Innan du ska putsa en innervägg ska du alltid börja med att grunda väggen med grundningsbruk.

3. Blanda grundningsbruk och vatten till en lös välling. Tunngrunda underlaget med blandningen.

Steg 4. Sätt upp trälister (avjämningslister)på väggen använd vattpass.

4. Inför grovputsningen bör du rigga upp träribbor på 1 – 1, 1/2 meters avstånd. Fäst med lite bruk och vattenpassa alternativt borra och plugga träribborna.

Steg 5. Kontrollera att avjämningslisterna sitter jämt med en rätkäpp.

5. Kontrollera att ingen gammal puts sticker utanför träbanorna genom att dra rätkäppen mot 2-3 banor i taget.

 

Blanda putsbruk

Steg 7. Blanda putsbruket i en murarhink

1. Blanda bruket i en murarhink eller skottkärra. Följ mängdangivelsen på påsen. Börja med endast lite vatten.

Steg 8. Följ tillverkarnas blandningsanvisningar för putsbruket.

2. Fortsätt att blanda bruket genom all tillsätta ömsom vatten, ömsom torrbruk. Blanda med en slev eller spade.

Steg 9. Rör om och blanda bruket.

3. Fortsätt att röra tills bruket är en fast men smidig gröt. Skär sig bruket har du inte rört tillräckligt.

 

Grovputsa

Steg 10. Grovputsa väggen, kasta på bruket med murarsleven.

1. Innan grundningsbruket torkat helt måste du grovputsa. Ta bruk på sleven och släng på bruket underifrån.

Steg 11. Dra upp bruk på väggen med hjälp av stålskånskan.

2. Använder du stålskånskan så trycker du bruket mot väggen och drar uppåt. Dra uppåt utan att släppa trycket.

Steg 12. När bruket börjar sätta sig. Dra av överskottet av bruket med rätkäppen.

3. När bruket satt sig något, använd rätkäppen. Följ väggen nerifrån och upp med en “sågande” rörelse.

 

Utvändiga hörn

Steg 13. I väggens hörn förvattna och spika fast en hörnbräda

1. Fukta en bräda och spika fast den i den mötande väggen. Brädan ska gå ut lika mycket som putslagret är tjockt.

Steg 14. Jämna ut putsytan med stålskånskan.

2. Släng på putsbruk med mursleven. Du kan också lägga bruk på skånskan. Jämna ut putsytan med skånskan. Glöm inte att dra en kniv eller murarslev längs kanterna på träribborna. Det underlättar när du ska ta bort dom.

Steg 15. Knacka på avjämmningslisten försiktigt med murarhammaren och ta bort listen.

3. När ytan har torkat tar du försiktigt bort stödbrädan. Skrapa av putsresterna från läkten.

Steg 16. Drar på putsbruk på mötande vägg.

4. Håll den renskrapade läkten mot den nyputsade väggen. Lägg eller dra på putsbruk på den mötande väggen.

Steg 17. Pensla ut putsbruket i hörn

5. För att få en fin och jämn kant kan du finjustera med en lite styvare pensel. Ta lite bruk och pensla i kanten.

 

Finputsa

Steg 18. Fyll tomrummen efter listerna med putsbruket.

1. När bruket börjat torka efter 1, 2 timmar kan du ta bort ribborna. Fyll igen skårorna med putsbruk.

Steg 19. Slätskura väggytan där du har putsad igen efter avjämningslisterna.

2. Nu kan du börja slätskura väggytan. Använd en rivbräda och arbeta med stora cirklande rörelser.

Steg 20. Finputsa och filta hela väggen med en filtbräda.

3. Vill du få en extra jämn och slät yta använder du en fuktad filtbräda. Ett alternativ är att slipa ytan med stålbrett.

 

Varning!

1. Innan du tapetserar en putsad yta måste du sandspackla hela väggen för att tapeten ska fästa.

2. Använd alltid en dammfiltermask när du knackar loss gammal puts och när du blandar till putsbruket. Cementdammet kan irritera luftvägarna.

3. Eftersom bruk är något frätande bör du använda arbetshandskar och skyddsglasögon när du blandar med arbetar med bruk och slev.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.


Andra har också läst

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se