Förarbete av väggar innan målning

forarbete-av-vagg-innan-malning.jpg

Det är lätt att tro att målningsarbeten går snabbt och enkelt. Det är bara att köpa ett par hinkar färg och några penslar, ta undan möbler och tavlor från väggarna och stryka ut färgen. Så snabbt går det nu inte, om du vill ha ett riktigt bra resultat av ditt arbete. Men gör du ett noggrant förarbete – även om det tar tid – går själva målningsarbetet som på räls.

Öppna och läs hela artikeln...

Det är inspirerande och roligt att förnya ett rum eller rent av hela huset med nya färger. Om du vill få ditt arbete att bli riktigt snyggt ska du lägga ner mycket tid på arbetet innan du börjar måla.

De flesta momenten i förarbetet är inte särskilt svåra, men arbetet tar tid. Se därför till att du har mycket av den varan, så att du slipper gå efter med ”hartassen”.

Inspektera de ytor du ska måla. Om de redan är målade eller tapetserade ska du ta reda på lite ”historia” om underlaget. Vilken typ av tapet sitter på väggen? Sitter det flera lager under de synliga vaderna? Vilken typ av färg bildar ytskikt på den målade väggen?

Svaren på frågorna ger dig viktiga riktlinjer i den fortsatta planeringen, liksom i valet av färg. När du har tagit ner tavlor och annat väggpynt samt lyft undan de möbler som står längs väggarna, ska du undersöka ytorna noga.

Det gäller för dig att upptäcka de skavanker väggen har och bestämma vad du ska göra åt dem. Målet för undersökningen är att skapa förutsättningar för ett absolut jämnt målningsunderlag.

Om underlaget är av trä ska du spackla igen knastar och slipa ner ådring som kommer att ”lyftas fram” av den nya målningen. Ska du måla på en redan målad yta, måste du bl a spackla eventuella hål i putsen och fylla igen ojämnheter som uppstått när den gamla färgen flagnat.

När en tapetserad yta ska målas, måste du slipa ner tapetskarvar, riva bort eller klistra fast tapet som lossnat från underlaget, släta ut blåsor och eventuellt också laga tapeten.

Vill du ha en slät målningsyta och tapeten har ett väl präglat reliefmönster, måste du slipa ner hela väggen, spackla hela väggen eller överväga att riva ner hela tapeten.

Förutom dessa åtgärder, som är speciella för varje underlag, ska du ta bort tavelkrokar, väggkontakter m m, samt tvätta väggarna med målartvätt.

En helt obehandlad väggyta i t ex ett nyrenoverat rum, behöver också ett noggrant förarbete. Här måste alla spikhuvuden slås in ordentligt och sedan spacklas. Alla skarvar ska också spacklas och slipas.

När du gör förarbetet till målningen är det många gånger minst lika viktigt med god ventilation som under själva målningsarbetet. Eftersom förarbetet innehåller en hel del slipning ska du se till att eventuella möbler i rummet är väl övertäckta och att dörrarna till resten av huset är stängda medan du arbetar.

När armarna inte räcker till

Stegen är ett bra hjälpmedel, som du kan behöva när du ska snygga till inomhus. Det finns två sorters stegar, dels den på två ben som du lutar mot väggen, dels trappstegen som står stadigt på fyra ben.

När du tar fram stegen eller får hem en lånad, bör du kontrollera att den är hel och att inga fästen är lösa. Om du upptäcker att din stege är trasig, laga den inte utan investera istället i en ny. Det är bäst ur säkerhetssynpunkt.

Trappstegen är den man använder mest vid inomhusarbeten. Den är inte så hög, står för sig själv och är stadig.

Oavsett vilken stege du använder ska du göra till vana att aldrig kliva högre upp än att låren vilar mot det översta steget. Då står du stadigt och risken är inte så stor att du trillar ner, om du råkar i obalans.

Tänk på att aldrig ställa stegen framför en stängd, men olåst dörr. Regla eller ställ alltid upp dörren istället.

Om du ska måla väggarna i trapphuset kan det vara svårt att nå hela väggen, som ju blir två våningar hög. Då kan du bygga en plattform med hjälp av två stegar och en eller två stadiga brädor.

Ställ en tvåbent stege i trappan, så att benen tar spjärn mot trappsteget. För att få en stadig plattform ska den andra stegen vara en trappstege.

Denna ställer du på andra våningen, vid trappan. Lägg brädan på ett av de lägsta fotstegen på trappstegen och skjut brädan på plats på den andra stegen. Se till att brädan du ska stå på ligger så plant som möjligt.

Om avståndet mellan de båda stegarna är mer än två meter, bör du lägga på ytterligare en bräda, för att få bättre stadga på ”gångbron”.

Om stegen, som lutar mot väggen, inte har gummiklädda ändar, kan du skydda väggen genom att trä ett par kraftiga strumpor över de ändar som lutar mot väggen. Känn bara noga efter att inte stegen kan glida.

Planering

1. Eftersom rummet som ska målas inte kan användas under tiden du gör arbetet, måste du planera i god tid.
2. Tänk igenom hur det ”nya” rummet ska fungera.
3. Bestäm tid med en elektriker om du behöver flytta eller sätta dit extra uttag.
4. Se över de ytor som ska målas, och bestäm förarbetets omfattning.
5. Mät rummet och räkna ut hur mycket färg du behöver.
6. Köp hem allt material och ta fram verktyg och oömma kläder.

Arbetsföljd

1. Dra ur alla spikar och krokar ur väggen
2. Tvätta och skrapa
3. Slipa
4. Borsta eller dammsug ytorna

Skydda möblerna när du ska måla

Det arbete man gör i samband med målning inomhus är ofta dammigt. Dessutom kan man inte undgå att stänka färg under tiden man målar hur försiktig man än är. Därför är det viktigt att man skyddar möbler och de ytor som inte ska färgsättas, t.ex. dörren in till rummet.

Det bästa är naturligtvis att tömma rummet på sitt innehåll. Kan du inte det bör du samla ihop möblerna mitt i rummet. Då får du störst arbetsyta.

Täck därefter golv, möbler, lackerade dörrar, den öppna spisen etc. med skyddsplast eller -papper. Tejpa alla skarvar och kanter intill socklar med maskeringstejp.

Om pappret eller plasten går sönder under arbetets gång, tejpa igen revan med en gång, så minskar du risken för att trots täckningen få fläckar.

Färgåtgång

Ta 2 x längden x höjden + 2 x bredden x höjden så får du antalet kvadratmeter som ska målas. Du kan räkna med att en liter färg räcker till ca 5 m2.

Ett exempel: Rummet som du ska måla är 3 meter långt, 2 meter brett och takhöjden är 2,30 meter. 2x3x2.30–13.80 m7 2x2x2,30= 9,20 kvm Summa: 23 kvm 23 m2 delat med 5 m2 – 4,6 liter färg/strykning.

Eftersom rummet endast har en dörr och ett fönster, räknar du inte bort någon målningsyta för dessa. Om du däremot har flera dörrar eller fönster ska du naturligtvis minska ytan för dessa.

Värt att veta

Även om du bor i en hyreslägenhet, får du lov att måla om väggarna. Det är viktigt att komma ihåg att arbetet ska vara väl utfört – fackmannamässigt – annars kan du bli skyldig att återställa lägenheten i det skick den var när du flyttade in.

Färgvalet har också en viss betydelse. Färgsätter du lägenheten i en alltför personlig stil, riskerar du också att få måla om lägenheten när du flyttar därifrån.

Om du tvättar en vägg som är målad med latexfärg, med varmt vatten kan smutsen krypa under färgen. Då får du en flammig yta, som kan vara svår att täcka med den nya färgen. Använd istället kallt vatten när du tvättar ett sådant underlag.

Verktyg och material du behöver vid förarbete innan målning:

Verktyg:
1. Brytbladskniv 2. Pensel 3. Stålspackel i olika storlekar 4. Varmluftspistol 5. Slipkloss 6. Mjuk borste 7. Piassavakvast 8. Tvättsvamp 9. Hink 10. Skyddshandskar 11. Hovtång 12. Stege.

Material:
Sand, snabb eller våtrumsspackel, Slippapper, Skyddspapper eller plast, Rengöringsmedel, Lösningsmedel, Maskeringstejp, Trasor, Tapetklister, Målarremsor, Specialvätska för grundning av putsade ytor.

När du är riktigt nöjd med ditt förarbete och tycker att det är dags att sätta färg på väggen – hejda dig då!

Ta istället fram dammsugaren och dammsug hela rummet – särskilt väggarna. Missar du detta kan du få en knottrig yta när du målar, hur noga du än har varit med hela förarbetet.

Papperstapet som underlag

Slipa kanterna på tapetvåden
1.Slipa Kanterna runt de nerrivna partierna med sandpapper. Jämna samtidigt av alla tapetskarvar.

Tvätta tapeten
2.Tvätta av tapeten med ljummet vatten. Om tapeten har fettfläckar ska du blanda målarsoda i tvättvattnet.

Skär upp blåsor
3.Om det uppstår bubblor i tapeten beror detta på att det saknas klister på tapetens baksida. Skär upp blåsorna.

Stryk tapetklister med en liten pensel
4.Vik försiktigt upp tapetflikarna. Använd fingret eller en tunn pensel och stryk på tapetklister.

Stryk fast flikarna på väggen
5.Tryck fast flikarna mot väggen igen. Se till att tapeten ligger slät. Överflödigt klister ska du torka bort genast.Våtrumstapet som underlag

Viktigt!

Observera att dessa tips för våtrumstapeter är för toaletter utan dusch och badkar dvs. inte badrum och våtutrymmen, där gäller helt andra regler. Du kan läsa mer om regler för våtutrymmen här.


Tvätta våtrumstapeten
1.Använd skyddshandskar och tvätta hela tapeten med ljummet vatten blandat med målarsoda.

Limma skarv på våtrumstapeten
2.Om någon skarv har lossnat, ska du limma fast den igen. Sätt ett tunt lager våtrumslim och släta ut tapeten noga.

Våtrumstapet som sitter löst
3.Om du marker att stora delar av tapeten sitter löst, är det bäst att ta ner tapeten helt och hållet.

Skrapa och slipa därefter väggen med slippapper
4.Skrapa och slipa därefter väggen med slippapper. Det får inte finnas limrester kvar på målningsunderlaget.

Målade väggar som underlag

Ta först bort all gammal lös färg
1.Ta först bort all gammal lös färg. Använd en skrapa eller en spackel och skrapa väggen utan att skada ytan.

Om färgen är svår att få bort kan du använda ett färgborttagningsmedel
2.Om färgen är svår att få bort kan du använda ett färg-borttagningsmedel. Pensla på medlet och låt det verka en stund.

Skrapa sedan bort den upplösta färgen med en spackel
3.Skrapa sedan bort den upplösta färgen med en spackel. Skrapa försiktigt så du inte skadar ytan.

Använd stålspackel och skrapa bort färgen medan den fortfarande är varm
5.Använd en stålspackel och skrapa bort färgen.

Tvätta rent väggen med ljummet vatten och målartvätt
6.Tvätta väggen ordentligt ren med ljummet vatten, blandat med målartvätt.

Skölj väggen noga
7.Skölj väggen noga. Doppa fingrarna i sköljvattnet. När vattnet inte längre känns halt, är sodan helt borta.

Tips!

Om du ska måla i våtutrymmen är det viktigt att du väljer ett särskilt våtrumsspackel. Detta är vattenavvisande och tål att ideligen utsättas för fukt.

När du gör förarbete till målning i ett våtutrymme ska du se till att skiktet under är ordentligt torrt innan du stryker väggen med färg första gången. Färgen kapslar annars in fukten och du riskerar att få fuktskador i väggen.

Spackla, den rengjorda ytan

Använd två spackelspadar om du ska spackla mycket
1.Ta en klick spackel på spackelspaden. Om du ska spackla mycket, är det smidigt att arbeta med två spacklar.

För spackelspaden fram och tillbaka över hålet tills ytan är jämn
2.Pressa ner spackel i hålet som du ska täcka. För spackel-spaden fram och tillbaka över hålet tills ytan är jämn.

Ta bort eventuella spackelränder
3.Ta genast bort ev spackelränder, som kan uppstå vid sidan av den ifyllda håligheten eller sprickan.

Lägg inte på för mycket spackel i taget
4.Lägg inte på för mycket spackel i taget. Då får du lätt upphöjningar i väggen.

Låt spacklet torka ordentligt
5.Låt spacklet torka ordentligt. Om det är ett större hål som ska fyllas ska du spackla ytterligare en gång.Tips!

Eftersom spånskivor rör sig lite grann bör du använda falsade skivor, om du vill få så osynliga skarvar som möjligt. Om du har spån – eller byggplatta som målningsunderlag kan du som regel slopa den andra spacklingen ovanpå glasfiberremsan.

Du kan ofta få den eftersträvade jämnheten redan efter den första spacklingen på dessa underlag.

Varning

Låt helst inte maskeringstejp sitta kvar mer än ett dygn. Hinner du inte grunda och måla under den tiden är det bättre att byta tejp.

Har tejpen en gång fastnat ordentligt på fönsterglaset kan den bara skrapas bort med rakblad.

Undvik att andas in ångorna som bildas när du tvättar med ammoniaklösning. En skyddsmask med filter bör användas.

Rent underlag av gips eller spånskiva

Spackla skarvar på gips och spånskivor som inte målats tidigare
1.Gips – eller spånskivor, som inte har målats förut, måste skarvspacklas. Börja med att slå in alla spikhuvuden.

Spackla igen alla spikhålen med sandspackel
2.Spackla igen alla spikhålen med sandspackel. Var noga, så att du inte missar något hål.

Börja nertill på skarven och spackla uppåt
3.Lägg ett skikt spackel i skarven mellan skivorna. Börja nertill på skarven och spackla uppåt.

Låt spacklet torka och slipa med sandpapper
4.Låt spacklet torka ordentligt. Slipa därefter med sandpapper och borsta bort slipdammet.

Spackla fast glasfiber eller en pappersremsa ovanpå spacklet
5.Därefter ska du spackla fast en glasfiberremsa ovanpå spacklet. Remsan hindrar skarven från att spricka.Rena träytor som underlag

Isolera ev kvisthål med shellack
1.Isolera ev kvisthål med shellack. Då minskar du risken för att kåda ”blöder” igenom den nya målningen.

Slipa ner upphöjningar som kan finnas i träets ådring så blir ytan slätare
2.Om du vill ha en riktigt slät målningsyta ska du slipa ner de upphöjningar som kan finnas i träets ådring.

Använd akrylmassa för att spackla igen sprickor i träet
3.Använd akrylmassa och spackla igen sprickor i träet. Låt massan torka och spackla därefter ytterligare en gång.

Tips!

När du använder varmluftspistol för att ta bort färg från väggen, kan du styra den varma luften med hjälp av lösa munstycken. Med ett skärm munstycke kan du avlägsna färg som sitter t.ex. nära en dörrlist utan att skada lackfärgen på listen.

Håll inte pistol närmare än 10 cm från väggen annars finns det risk att du bränner ytan.

Putsade väggar

Borsta bort all lös puts med en borste
1.Borsta bort all lös puts med en borste. Om du t ex har en piassavakvast, går den utmärkt att använda till detta.

Även på puts och betong kan du laga skador med sandspackel
2.Även på puts och betong kan du laga skador med sandspackel. Fukta först skadan med vatten.

Använd en bredspackel och fyll igen hålet med spackel
3.Använd en bredspackel och fyll igen hålet med spackel. Spackla först från sida till sida…

Arbeta vinkelrätt mot kanterna
4. sedan uppifrån och ner. Om skadan ligger intill en kant, ska du arbeta vinkelrätt mot kanterna.

Om väggen släpper ifrån sig puts måste du grunda med primer
5.Om väggen, trots ett noggrant förarbete, släpper ifrån sig puts, måste du grunda med en primer.

Slipa

Börja att slipa med grovt slippapper
1.Börja att slipa med grovt slippapper. Slipa alltid i samma riktning som du tänker måla.

Känns spacklet som en upphöjning behöver du slipa mer
2.Känn med handen över de slipade partierna. Känns spacklet som en upphöjning ska du slipa en stund till.

Om ytan känns ojämn, bör du spackla en gång till
3.Om ytan känns gropig eller ojämn, bör du spackla en gång till. Låt det torka ordentligt, innan du slipar igen.

Slipa smal yta
4.Om du ska slipa en smal yta kan du vika slippappret och slippa med kanten av slippappret på ytan.

När golv och väggar är fria från slipdamm kan du börja måla
5.Borsta bort slipdammet. Först när golv och väggar är fria från allt slipdamm, kan du börja måla.

Tips!

Tvätta alltid väggen nerifrån och upp, så slipper du tvättränder på ytan. Om underlaget inte är ordentligt rengjort innan du börjar måla, är det risk att färgen inte fäster ordentligt.

Det är därför också viktigt att du sköljer väggen noggrant från målartvätt.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top