Måla om med rätt färg

Måla med rätt färg

Oavsett vad du ska måla finns det alltid två viktiga anledningar till arbetet. Dels fräschar du upp ytan, dels skyddar du den målade ytan mot slitage och andra påfrestningar. Om du vill få ett riktigt bra resultat av ditt målningsarbete bör du inte sätta valet av kulör överst på önskelistan.

I första hand ska du istället se till att du får rätt typ av färg med egenskaper som svarar mot de fordringar du har. Tänk noga efter vilka krav du har på den målade ytans tålighet mot till exempel väder och vind, väta, kemikalier eller hårt slitage.

Ställ först kraven och välj sedan färg

De flesta målarfärger har tre viktiga beståndsdelar pigment, bindemedel och lösningsmedel. Innehåller färgen inget pigment är det en fernissa, det vill säga en genomskinlig och tålig lack. Pigmenten ger målarfärgen dess kulör.

Det är också pigmenten som gör att färgen får täckande egenskaper och kan dölja till exempel ådringen på ett underlag av trä. För att pigmentet inte ska lämna den färdigmålade ytan måste det finnas bindemedel i färgen. Bindemedlet är nödvändigt för att färgen ska fästa på underlaget, men också för att ytan ska bli tålig.

Idag har samtliga inomhusfärger vatten som lösningsmedel. Det bästa med lösningsmedelsfria färger enligt många är att de är luktfria och ofarliga att andas in. När du väljer färgtyp är det viktigt att veta vilka krav du vill att den ska uppfylla. Ska du måla golvet i tvättstugan bör du se till att färgen står emot vatten och helst en del starka vätskor. Är det ett golv i en flitigt använd passage i huset ska färgen helst vara extra slitstark.

När du målar utomhus är det värt att notera väderleksförhållanden som är vanliga i ditt område. Om huset till exempel ofta är utsatt för hårda och salta vindar ska du ta med detta i be räkningen när du väljer färg.

Läs på burken eller hör efter med din lokala färghandlare innan du helt bestämmer vilket sorts färg du ska välja. Där kan nämligen finnas uppgifter som kan styra ditt val. Om du är ute efter en färg med god förmåga att täcka underlaget, ska du jämföra olika kvalitéer. Kom bara ihåg att täckförmågan kan variera ganska mycket från underlag till underlag.

Även färgåtgången styrs naturligtvis av underlaget. Ett torrt, ohyvlat träunderlag suger till exempel mer än hyvlat trä med lite fuktighet i. Men du får ändå god fingervisning om hur dryg en färg är.

Det kan vara nog så viktigt att du känner till färgens torktid innan du börjar måla. Det finns färger som torkar helt, på några timmar, andra behöver flera veckor på sig innan du kan räkna med att ytan är genomtorr.

Vattenlösliga färger

Latexfärg

Latexfärg är en vattenlöslig färg. Bindemedlet i den här typen av färg utgörs av små, små plastkulor. När man har strukit på färgen avdunstar vattnet och kulorna smälter tillsammans med pigmentet ihop till en sammanhängande film. Latexfärg tränger aldrig in i målningsunderlaget, utan lägger sig ovanpå.

Spontant kan man tycka att sådan färg snabbt borde flagna, men så är det inte. Visserligen håller den inte alltid lika länge som till exempel en alkydfärg, men den har andra fördelar. En latexfärg gulnar inte, den är inte farlig att andas in och den torkar snabbt. Du kan oftast stryka underlaget en andra gång redan efter någon timme.

En annan stor fördel när man handskas med vattenlösliga färger är att det är enkelt att göra penslar och andra redskap rena. Det är bara att tvätta och spola av redskapen i ljummet vatten men kom ihåg att färgen inte får torka först.

Glömmer du att sätta penseln i vatten, innan du går på kaffepaus, kan du inte använda den när du pausat färdigt. Eftersom intorkad latexfärg är näst intill omöjlig att få bort måste du nästan alltid kassera penslar med intorkad färg.

Akrylatfärger

Akrylatfärger är en typ av latexfärg. Plastkulorna består då av akrylat. När latexfärgen lanserades var den i första hand avsedd för målning inomhus. I dag finns latexfärger anpassade till de flesta miljöer och underlag. Numera kan man alltså använda denna färgsort både till inomhus och utomhusmålning.

Det är viktigt att tänka på att inte måla med plastfärger under +5 grader

Måla aldrig med vattenlösliga “plastfärger” när temperaturen är lägre än +5°C. Målningsytan kan spricka då. Förvara inte heller sådan färg i temperaturer under fryspunkten. Vattnet i färgen fryser och färgen stelnar.

Latexfärg en färg som ställer krav

Eftersom den här typen av färg inte tränger ner i målningsunderlaget och inte heller torkar genom kemiska processer, ställer den krav på underlaget. Målningsunderlaget ska vara ordentligt rentvättat med sodalösning. Om ytan är ojämn ska den dessutom jämnas till med spackel och slipning.

Förarbetet är viktigt vid all målning men ytterst viktigt när du ska måla med latexfärg. Eftersom färgen lägger sig som en hinna “ovanpå” underlaget måste den få de bästa förutsättningar att fästa ordentligt. Om färgen är struken på ett bra underlag är den mycket hållbar.

Så här fungerar latexfärg:

Små, små plastkulor endast 5/1000 1/10 000 millimeter stora är uppblandade i vatten. När vattnet avdunstar klibbar kulorna ihop. Den här processen tar cirka en timme. Efter den tiden är färgen så pass torr att du kan göra en andra strykning. Först när plastkulorna har slutat att klibba samman är färgytan helt torr.

Det kan ta flera veckor innan en latexfärg är fullt håll och tvättbar. Färgens vidhäftningsförmåga och dess elasticitet och slitstyrka är beroende av vilken sorts plast kulorna är gjorda av. Storleken på plastkulorna bestämmer hur lätt färgen är att stryka ut.

Oljefärg passar bra för träfasader
När du ska måla en träfasad är oljefärg eller alkydoljefärg mest lämpligt.

Oorganiska färgtyper

Slamfärger

Slamfärger kallas alla färger som kokas ihop av linolja, pigment och vatten. Den mest kända slamfärgen är rödfärg. Den har tillverkats och använts sedan 1700 talet.

Anledningen till färgens popularitet är bland annat att den liksom andra slamfärger innehåller järnoxid. Ämnet, som har en impregnerande verkan, tränger in i underlaget och motverkar röta.

Du kan endast måla med slamfärger på obehandlat, ohyvlat virke eller ytor som redan målats med slamfärg, annars fäster inte färgen. Kalkfärg räknas också till slamfärgerna.

Limfärger

Den här typen av färg har lim som bindemedel. Färgen användes redan under antiken, men är i dag en ganska sällan använd färg.

En yta som är målad med limfärg går inte att tvätta ren. Trots att ytan är torr och kanske suttit i många år löses den upp om du försöker tvätta med vatten.

Det här kan vara bra att veta om du ska måla om en vägg. Underlaget bör vara helt rent från limfärgen, om den ska fästa ordentligt.

Färger med andra lösningsmedel

Oljefärger

De flesta rena oljefärger innehåller kokt linolja blandad med pigment. Oljefärg lämpar sig bra för utemöbler i trä. Lösningsmedlet är oftast terpentin eller lacknafta.

Eftersom rena oljefärger innehåller en mindre mängd lösningsmedel än flera andra färgtyper är den “fyllig”. Den tränger också fint in i underlaget och ger därför ett bra skydd mot väta. Därför används oljefärg numera ofta utomhus.

Nackdelar med den här färgen bland annat att den torkar långsam gulnar och bryts ner ganska snabbt förhållande till andra färgtyper.

Alkydfärg, Alkydoljefärger

Enkelt uttryckt är alkydoljefärg en modern version av den traditionella oljefärgen. I alkydoljefärg ingår bland annat konstharts, som ger färgen bättre egenskaper mot väder och vind. Den här färgtypen torkar också snabbare och gulnar inte heller så snabbt som linoljefärg, däremot har alkydolja en måttligare inträngningsförmåga i träets porer än linoljorna som kännetecknas av betydligt mindre molekyler.

Detta är den moderna lacken som även den har sitt ursprung i oljefärger. Bindemedlet är alkyder syntetisk plast som framställs bland annat av lin, soja och tallolja. När färgen torka “kopplas” bindemedlets molekyler ihop till stora sjok och bildar färgytan.

Eftersom alkydfärg är ganska svår att stryka på stora ytor passar denna färg bäst till snickerier. Köksluckor blir mycket fina om du målar dem med en halv blank alkydfärg. Alkydfärgen är en vattenburen färg där alkyden emulgeras med vatten, vilket gör att halten lösningsmedel minskas drastiskt.

Detta bidrar till en mycket bättre miljöanpassning men ger samtidigt ett sämre tekniskt skydd för träet. När man ska måla om en tidigare alkydfärgs målad yta krävs som regel en rejäl renskrapning av virket.

Elementfärg är en också speciell sorts alkydfärg. Den tål höga temperaturer och den gulnar inte. Om du använder vanliga färger till element spricker och flagnar färgen lätt, eftersom de inte tål kraftiga temperaturväxlingar.

Oljefärg passar bra till utemöbler

Oljefärger lämpar sig bra för utemöbler i trä då den utestänger fukt och väta.

Klarlack

Klarlack eller fernissa har inget färgpigment utan är helt genomskinlig. Klarlack ger en blank och fin yta, som också gör ytan mera hållbar. Man använder oftast klarlack till golv, lister, trösklar och möbler.

Om du har målat en yta med lackfärg och avslutar arbetet med ett par lager klarlack, fördubblar du målningens hållbarhet.

Tvåkomponentfärger

Den här sortens färg kallas ibland också för härdlack. Du får färgen i två burkar, som du ska blanda själv. Man har delat på bindemedlets två komponenter och när du blandar ihop dem uppstår en kemisk reaktion härdning.

Härdlack är extra slittålig. Den tål också kontakt med vissa kemikalier. Det här är en färg för ytor som utsätts för mycket slitage, till exempel golv och bordsytor. Eftersom färgen inte är hälsosam att andas in ska du se till att ha god ventilation och använd skyddsmask när du arbetar med tvåkomponentsfärg.

Shellack

Detta är en speciallack som är helt genomskinlig och som torkar snabbt. Shellack kallas ibland kvistlack, vilket beror på att lacken ofta används för att isolera kvistar så att inte kåda kan “blöda” igenom och missfärga en målad yta.

Lasyrfärger

Lasyr, eller lasur, innehåller inga eller endast små mängder pigment. För att uppnå en jämn yta när du laserar ska du först stryka ytan med ofärgad lasyr. När träet har “sugit” åt sig denna är det lättare att få en jämnt färgad yta. Ger du ytan två strykningar med färgad lasyr får du en mörkare färgton. Man kan inte enbart välja ofärgad lasyr om man vill ha ett bra träskydd.

Färglös lasyr skyddar nämligen inte mot solens ultravioletta strålar och träet torkar ut ganska fort. Den här färgen, används när man vill färgsätta och skydda en träyta utan att gå miste om ådringen i träet.

Lasyr finns med mer eller mindre pigment. Finns det mycket pigment är det en täcklasyr. Om man ger en träyta flera strykningar av täcklasyr syns inte träets ådring genom färgen. Lösningsmedlet i lasyrer varierar med användningsområdet.

Alla färger har olika användningsområden. Rätt sorts färg ger ett bra resultat när du ska måla om.

Detaljerad illustration som visar en guide för att välja rätt färgtyp vid målning inomhus och utomhus: alkydfärg, oljefärg, lasyrfärg, slamfärg och linoljefärg för för yttre väggbeklädnad av trä, betonglatex- och alkydbetongfärg för husets sockel, 2-komponentsfärg för garagegolv, alkydlackfärg för snickerier, kalkfärg och silikatfärg för interiöra källarväggar, latexfärg och akrylatfärg för väggar och inomhustak.

Viktigt!

Material, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt och väljer material.
 
Tänk på att plastfärger kan innehålla mikroplaster. Spola därför inte ner rester från plastfärger i avloppet. Ta hand om torkad färg mm. och lämna in plastrester till kommunens återvinningscentral!
 
Du kan läsa mer om hur du hanterar rester från plastfärg på Sveriges avfallsportal.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se