Nanofärg får putsade fasader att hålla färgen

Nanofärg på putsad fasad

Är du trött på att fasaden mister sin glans efter bara ett par år? Nu finns det ett alternativ för den som vill få en renare och hållbarare fasad. I alla fall om fasaden är av puts. Hemligheten ligger i den nya nanotekniken.

Nanofärg ett nytt bra alternativ

De flesta färger på dagens färgmarknad äts upp av alger och smuts och fukt förstör ytan snabbt och effektivt. Det gör ingen husägare lycklig. Inte blir det bättre av att fasadrenoveringar och ommålningar är dyra och omständliga i många fall.

De så kallade miljövänliga alternativen har inte gjort hållbarheten bättre. Ibland har till och med motståndskraften mot väder och vind blivit sämre. Men genom modern teknik, utvecklas färgerna numera till det bättre igen.

Ett stort steg framåt är en färg som flera fabrikanter faktiskt saluför. Den nya revolutionerande färgen på marknaden kallas för nanofärg. Den har egenskaper som gör att den mer eller mindre fungerar som självrengörande på den putsade fasaden.

Det kanske låter som om det är för bra för att vara sant, men faktum är att flera färgföretag redan säljer denna produkt.

Nanoteknik

Tekniken för att framställa denna fasadfärg, eller rättare sagt fasadfärger, är så kallad nanoteknik. Det handlar nämligen om flera konkurrerande lösningar, med samma finurliga synliga resultat.

Med nanoteknikens färg har bindemedel kunna framställas som kombinerar de bästa egenskaperna från silikatfärgerna med de bästa egenskaperna från akrylfärgen. Det blir således både en hård och en flexibel yta. Inte bara ett av dem, som de traditionella färgerna ger.

Nanotekniken har tidigare använts för färger till andra föremål, men nu är de alltså aktuella även på fasadmarknaden.

Fukthantering

Det fiffiga med nanofärgen är att fukten som finns på utsidan av huset tas emot på ett annat sätt än andra färger. Det finns två typer av nanotekniker, som ger något olika effekt.

Den ena lösningen är att fukt inte kan tränga in i den putsade fasaden. Däremot kan den fukt som redan finns i husets fasad tränga ut. Det blir enbart andning åt ett håll, vilket är det som också gör nanofärgen till en unik produkt på marknaden.

Den andra lösningen är att vattnet tränger in jämnt över hela ytan och inte rinner ner för fasaden. Då rinner inte heller något skräp eller någon smuts utmed fasaden.

Dyrare – men bättre

Färger som går under namnet nanofärger är i och för sig en del dyrare i inköp. Men kostnaden i övrigt för att måla om fasaden blir densamma. Med tanke på de egenskaper som nanofärgen har, kan det bli ett hett alternativ till husägare som planerar renovering av putsfasaden i framtiden.

Det sparar nämligen pengar i längden, då nanofärgen håller i flera år mer än traditionella färger. Dessutom är huset vackrare under tiden.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se