Nanofärg för träfasader

Nanofärg på träfasad

Nanofärg är en helt ny generation av färg som numera finns både för putsade fasader och träfasader. Färgen för träfasader är helt ny, och bygger på svensk forskning och utveckling. Med denna nanofärg utlovas högre beständighet i färgen och ett bra mycket bättre skydd mot alger och påväxter än med vanlig färg.

Vad är nanoteknik

Nanoteknik är en form av teknik som handlar om att påverka material på atom- och molekylär nivå. Det betyder att det går att påverka hur molekylerna i till exempel en färg fördelas. Själva fördelningen av atomer och molekylerna i en färg påverkar starkt de fysikaliska egenskaper som färgen får.

Det handlar således inte om något nytt material, utan på det sätt materialet är uppbyggt. Nanoteknik har bland annat gjort det möjligt att skapa fönster som är självrenande, däck som är extremt slitstarka, repfria ytor och självrengörande färg för träfasader.

Inom färgindustrin har nanoteknik visat sig vara en mycket givande utveckling, då det har gjort det möjligt att utveckla färger som är mycket mer beständiga än förr.

Gamla färger

I vanliga färger blandas färgen till en enhet som är känsligare för väder och temperatur. Fukt tränger in och urlakar färgen. Det gäller även de skyddsmedel som blandats i färgen. Dessa försvinner allt eftersom regnet faller, och lämnar öppen väg för algpåväxter, fukt och smuts att tränga in i fasaden.

Skillnader i temperaturer får färgen att töja sig och spricka. Vanliga färger är inte hållbara särskilt länge. Snart blir problemen stora och ommålning måste ske.

Det gäller inte minst de färger som bara lägger sig som en film på ytan. Minsta spricka, och problemen växer sig snabbt stora. Det gäller även mögel och andra påväxter.

Nanofärg för träfasad

Med nanoteknik har färgutvecklingen tagit ett stort kliv framåt mot ett väderbeständigt skydd på fasaden. Med hjälp av nanotekniken har forskarna kunnat utveckla en fasadfärg med en mängd olika goda egenskaper.

Här blir det en lager-på-lager-effekt med en och samma färg, en färg som ger ett fullt skydd mot väder och vind. Det första skiktet i färgen ser till att nanofärgen tränger in och fäster ordentligt i träet. Det behövs inte ens en grundfärg för att få nanofärgen att fästa ordentligt och sitta som berget.

För det andra finns ett mellanskikt som är mjukt och smidigt. Det är motståndskraftigt mot temperaturskiftningar och ger ett säkert skydd mot väta mot fasaden. Ytan däremot är hårt som flinta. Där fastnar knappt någon smuts alls.

Det regn som samlas på väggytan fördelas jämnt och koncentreras inte på ett och samma ställe. Det gör också att vattnet torkar snabbt och därmed kan den hållas ren mycket längre. En snabbtorkande fasad är också i sig ett bra skydd mot röta och mögel.

Risker

Nanotekniken är en ny och mycket spännande teknik som är på stor frammarsch. Många menar att nanotekniken kommer att lösa många av de frågor som vi brottas med både till vardags och inom industrin.

Hur denna nanoteknik fungerar i verklig miljö, med tanke på effekter på omgivning, fördelning och omvandling är det ingen som än idag vet.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se