Alger och algpåväxter på träfasaden

Alger på träfasad

Alla fasader påverkas av naturens gång. Det gäller inte minst förekomsten av alger på träfasader. Inte nog med att träfasaden blir grön- eller svartaktig och glåmig av algerna. De är skadliga för huset också. Algerna binder till sig fukt och minskar fasadfärgens hållbarhet.

De kan i längden även ge upphov till röta i träet. För att få bort dem krävs en noggrann tvätt med ett bra algmedel.

Olika alger

De vanligast förekommande algerna på en träfasad är de så kallade grönalgerna. De bildar en grön hinna på träfasaden och gör den fadd och trist. En annan alg som är vanlig är de svarta algerna, som sätter sig som prickar på träfasaden.

Ännu en typ av alger är de så kallade rödalgerna. De syns inte till en början, men finns ofta ändå. Det är mest när algerna vuxit till sig ordentligt, som de syns för ögat.

Orsak

Det är lite lustigt, men algerna trivs som bäst i rena miljöer. De är känsliga för luftföroreningar, så de trivs som allra bäst där naturen är så ren som möjlig. Vilken färg som använts till husfasaden påverkar också förekomsten av alger.

Vissa färger motstår mögel och alger sämre än andra. Det problemet har blivit vanligare i och med restriktioner för vilka gifter som får finnas i en färg. Många av de medel som tidigare användes för att hålla mögel och alger borta är idag förbjudna. De alternativ som en del färgtillverkare använder, är inte alls lika effektiva.

Det finns dock färger som håller måttet, så det gäller att välja färg till sin träfasad noga. Det lönar sig i längden.

Effekt och motstånd

Förutom att husets fasad blir grådaskig och tråkig av algförekomsten försämrar det träfasadens skick. Algerna drar till sig fukt, och binder den på fasadens yta. Det i sin tur leder till röta och mögelangrepp. Då skadas inte enbart färgskiktet, utan även träet som fasaden är uppbyggd av.

Om det har skett kan renoveringskostnaden blir stor. Inte heller hjälper det att låt vinterns kyla stoppa algpåväxten. De övervintrar glatt i vilket klimat som helst. När värmen sedan kommer tillbaka sätter de bara ny fart igen.

Borstning och att ta bort det synliga är inte heller tillräckligt. Sporerna syns inte och sprider sig som en löpeld om de inte stoppas helt. Som tur är finns det effektiv algtvätt att använda sig av.

Alg- och mögeltvätt

För att verkligen få bort alla alger räcker det inte med att borsta eller skölja bort de synliga algerna. Sporerna finns där ändå och algerna tar snabbt fäste igen. Av samma anledning gäller det att tvätta hela träfasaden och inte bara där det ser ut som om angreppet finns.

De flesta alger går att tvätta bort med ett särskilt medel. Det finns ett antal alg- och mögelmedel på marknaden som är avsedda för detta.

Låt algtvätt verka länge

Algtvätt kan penslas eller sprutas på hela träfasaden och ska därefter verka i minst ett dygn. Det bästa är om medlet får verka flera dagar, så att alla alger verkligen dör av medlet. Sedan tvättas medel och alger bort.

För att verkligen se till att algerna inte får fäste är det bra att behandla träfasaden åtminstone vartannat år. Vissa rekommenderar en behandling varje år, medan andra till och med rekommenderar två behandlingar per år.

Tänk på miljön

Av alla de alg- och mögeltvättar som finns på marknaden är vissa klassade som miljövänliga, andra som bekämpningsmedel. Miljövänliga alternativ är inte alltid fullt lika effektiva, men ger mindre skador på närmiljön.

De starkare medlen kan ge skador på miljö och trädgård och ska alltid användas med sparsamhet. Skydda alla växter i husets närhet och låt inte barn eller andra personer råka ut för medlet.

Använd inte högtryckstvätt

Det finns de som använder sig av en högtryckstvätt. Det kan vara frestande då ytorna är stora och att arbetet kan vara tungt. Men det är inte att rekommendera. Det trycker in fukt i träet, istället för tvättar bort algerna. En sådan behandling kan också skada färgskiktet på träet, vilket gör att träfasaden tar skada.

Relaterade artiklar

Se alla träfasadsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se