You dont have javascript enabled! Please enable it! Måla om träfasaden med lasyrfärg

Lasyrfärg – Måla om träfasaden med lasyrfärg

Lasyrfärg på träfasad

Den vackra lasyrfärgen lyfter fram träets egna struktur och ådring. Lasyren kan vara mer eller mindre täckande och kommer ofta i form av en oljebaserad färg alternativt en alkyd-akrylathybrid.

En lasyrfärg används som skydd och som färgsättning på fasader där träets ådring och struktur ska framträda. Den kan användas både på vanliga träfasader och på timmerhus. Eftersom ådringen i träet och träets struktur framträder tydligt, blir huset naturligt färglagt och behåller den äkta träkänslan.

Lasyrfärgen

Lasyrfärg är ingen heltäckande färg, utan en färg där träet och dess ådring lyser igenom. Den kan vara färgad eller helt ofärgad, allt efter behag. Lasyrer är en typ av egenskap och färgton, och inte i första hand en färgsort.

I fasadsammanhang talas det nästan alltid om lasyrer i form av oljelasyr eller täcklasyrer. Täcklasyrer ger en struktur men täcker träets ådring mer. Det finns även alkyd-akrylathybrider med lasyrfärg på marknaden. Dessa har blivit riktigt populära.

Målning

När du ska lasera på en träfasad med nytt trä så behöver träfasaden vara torr och ren och ska vara grundoljad innan lasyrfärgen stryks på. Någon grundfärg behövs däremot inte när du ska måla en ny träfasad med lasyr. Utan träfasaden stryks två gånger med lasyrfärgen.

För varje strykning blir lasyren mörkare. När lasyrfärgen torkat framträder dess riktiga kulör, inte förr. Det gör att man får ha lite tålamod för att få rätt resultat – kanske behövs en strykning till för att få den exakt rätta nyansen?

Hyvlat trä som ska laseras inomhus behöver ruggas upp för att färgen ska få bra fäste. Lasyrfärgen ska sedan strykas på en till två panelbrädor åt gången för att inte bli flammig och ojämn.

Fördelar

Många tycker det är vackert med en lasyrfärg, då träets struktur och ådring framhävs. Lasyr kan användas på stockar och för att hålla kvar träets naturliga färg. Det gäller både rent trä och tryckimpregnerat trä, liksom timmer.

Det är också enkelt att måla en träfasad med lasyrfärg, då ingen grundfärg behövs. Lasyrfärg tränger ner i själva träet vilket ger ett gott skydd mot fukt. Lasyrfärgen står emot kritning och ändrar inte i färg med tiden.

Nackdelar

Slutresultatet kan bli annorlunda i lasyrfärgen än vad som tänkts, då träets egna färg slår igenom den transparenta kulören. Det kan också vara svårt att få rätt nyans eftersom lasyrfärgen ändrar i nyans när den torkar, samt att måla jämnt och snyggt utan att lasyrfärgen blir flammig.

Det kan också vara svårt att veta hur slutresultatet blir, då den rätta färgen inte framträder förrän lasyren torkat. Lasyren håller under en kortare period än den heltäckande färgen och behöver därför underhållas oftare. Lasyrfärgen skyddar inte heller lika bra mot solens strålar som rena täckfärger.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se