Underhåll och renovering av träfasad

Väl underhållen och renoverad träfasad

En träfasad är husets yttre skydd mot väder och vind. Detta skydd får utstå en hel del, och för att klara av sin uppgift behöver skicket vara gott. En träfasad behöver kontinuerligt underhåll för att vara intakt och ge det skydd som behövs.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Tvätta träfasad

Så länge fasadens färg är intakt och inte har några sprickor eller flagor räcker det med att tvätta den med jämna mellanrum. Hur ofta som fasaden behöver tvättas beror på vilken närmiljö huset har. Ju renare miljö, desto större blir algangreppen, lustigt nog.

Antalet tvättar som behövs per år beror också på fasadfärgens skick och kvalitet. En dålig färg får lättare algangrepp. Men med återkommande tvättar kan husets fasadfärg komma att hålla länge. Det är både ekonomiskt och miljövänligt.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Renovering av träfasad med färgskrapa

Färgen börjar flagna på träfasaden

Tidens tand sätter sina spår på en fasad. Fukt och vind sliter på färgskiktet och på de känsligaste ställena börjar färgen flagna rätt fort. Då behövs mer än enbart en tvätt. Börja med att tvätta hela fasaden, även ställen där det inte syns några angrepp.

Därefter är det dags att ta tag i färgflagorna. Flagorna behöver skrapas bort och en stålborste krävs för att få bort allt löst sittande färg. Om brädan är i dåligt skick är det hög tid att byta ut den. När eventuella brädor är utbytta och grundade är det dags att slipa och måla om där det behövs.

Det kan vara läge att lägga på ett helt nytt skikt med färg. Den färg som används ska vara av samma typ som huset målats med innan. Analysera därför färgskikten.

Ommålning av träfasad

Om fasadens färgskikt är riktigt slitet är det dags för en helrenovering av fasaden. Då ska all färg tas bort med hjälp av slip, färgborttagningsmedel eller värma bort färgen med IR metoder. Det gäller att vara försiktig. Färgen ska tas bort, men brädorna som utgör fasaden får inte skadas.

Dåliga brädor eller dåliga delar av panelbrädor ska bytas ut, fasaden ska slipas vid behov och grundas ordentligt innan ytfärgen läggs på. Det är en omfattande process att ta bort gammal färg och lägga på ny. Kostnaden kan också bli hög, beroende på vilken typ av färg som används.

Byte av brädor

De brädor som används på en fasad ska vara av hög kvalitet. Billigt virke håller inte måttet för att ge huset det skydd som behövs. Träet behöver också vara riktigt torrt.

Ett fuktigt virke kan lätt angripas av rötsvamp och drar till sig den så kallade strimmiga trägnagare. Dessa sprider sig sedan till hela fasaden. Använd gärna kärnvirke, som den strimmiga trägnagaren inte tycker om.

Hur ofta behöver en träfasad målas om?

Det finns många faktorer som påverkar hur ofta en fasad behöver målas om. Två av de viktigare faktorerna är hur utsatt huset är för väder och vind samt hur ren luften är runt huset. Andra viktiga faktorer är hur bra fasaden underhålls.

Ju mindre alger som sitter på fasaden, desto mindre är risken att fukt binds till fasaden. Även brädornas och färgens kvalitet och sort har stor betydelse för hållbarheten. En färg med hög kvalitet och där grundarbetet är väl utfört på riktigt torra brädor av kärnvirke har mycket stor chans att motstå fukt och röta under en lång tid.

Du som vill veta mer om alger och algpåväxter på träfasader kan läsa om det här.

Tänk på

Om huset målas om med en helt ny kulör, kan ett bygglov krävas. Tänk också på att den kulör som väljs ska passa huset och att det ska passa in i omgivningen. Spara gärna en del färg vid en ommålning så blir det enkelt att förbättra färgen på de mest utsatta ställena i ett senare skede.

Relaterade artiklar

Se alla träfasadsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se