Måla träfasad – Så gör du

Nymålad träfasad

I den här artikeln om hur man målar en träfasad hittar du tips, information och steg-för-steg-beskrivningar med förklarande bilder om hur man målar en träfasad.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Projektets innehåll och genvägar

1. Om projektet att måla en träfasad
2. Tvättning och rengöring av träfasaden
3. Om träfasaden har alger eller mögelangrepp
4. Kontrollera träets kondition på fasaden
5. Kontrollera fukthalten i träfasaden innan målning
6. Måla i rätt väderlek
7. Måla träfasaden vid rätt dygnstemperatur
8. Välja färgtyp för målning av träfasad
9. Att välja kulör på träfasaden
10. Bygglov för att byta färg på träfasaden?
11. Om att välja rätt pensel när du ska måla en träfasad
12. Verktyg och material du behöver när du ska måla träfasad
13. Steg 1. Förarbete innan målning av träfasaden, steg för steg
14. Steg 2. Undersökning av träpanel och reparation, steg för steg
15. Steg 3. Så målar du träfasaden steg för steg
16. Relaterade artiklar till att måla träfasad

Inspiration vacker färgsättning på målad träfasad

Vacker färgsättning av träfasad i grön ton med vita foder och mörkgröna fönsterbågar.

Om projektet att måla en träfasad

Ta i beaktning att det är ett omfattande arbete att måla en träfasad. Eftersom det går åt mycket tid, pengar och möda är det viktigt att du är noga med alla förberedelser och allt förarbete innan du börjar måla träfasaden.

Nästan 75-80 procent av måleriarbetet går åt till förarbetet, så var noggrann. Det gör att måleriarbetet blir lättare och du får ett bättre slutresultat.

Till toppen & projektets index

Tvättning och rengöring av träfasaden

Om träfasaden är målad sedan tidigare och du ska måla över den befintliga färgen. Behöver du rengöra fasaden noggrant med målartvätt och där efter skölja fasaden med rent rinnande vatten, använd trädgårdsslangen.

Detta tvättmoment utförs för att den nya färgen ska fästa ordentligt på det underliggande färgskiktet. Utesluter du detta moment eller slarvar finns det risk att nya färgen släpper efter en tid då den inte fått en bra vidhäftning mot det tidigare färgskiktet.

Eftersom målningsytan är våt efter tvättning är det viktigt att träet får torka upp ordentligt innan du börjar med målningsarbetet. Under tiden träfasaden torkar kan du passa på att skrapa bort löst sittande färg. Det är lättare att skrapa bort färg när målningsytan är våt.

Till toppen & projektets index

Om träfasaden har alger eller mögelangrepp

Träfasader som inte har underhållits på länge kan ha alger, röta eller mögelangrepp. De vanligaste ställena som har dessa angrepp är på skuggsidan, nära marken och bakom täta buskage. I sådana fall räcker det inte att bara tvätta träfasaden med målartvätt. Dessa ytor ska skrubbas rena med ett särskilt mögel- och algborttagningsmedel som tar bort alger och mögel.

Det kan ibland vara svårt att skilja mellan smuts och mögel. Mögel är dock som regel småprickigt medan smuts sitter draperat på träfasaden.

Om du har denna typ av angrepp på träfasaden, till exempel bakom buskar, bör du överväga att flytta buskarna i samband med ommålningen. På detta sätt kan du förlänga trävirkets och målningens livslängd betydligt.

Lästips! Du kan läsa mer om alger på träfasader i artikeln: Alger och algpåväxt på träfasaden.

Till toppen & projektets index

Kontrollera träets kondition på fasaden

Kontrollera träets kondition på träfasaden. Känn efter med en spackel eller en syl om träet är mjukt. Hur långt går spetsen in? Går den in 4-5 millimetern, då kan träet behövas bytas ut. Om du känner dig osäker kan det vara bra att ta hjälp av en fackman för bedömning och rådgivning.

Till toppen & projektets index

Träfasad med alkydoljefärg

Kontrollera fukthalten i träfasaden innan målning

Kontrollera också fukthalten i träfasaden så att den är tillräckligt torr med en fuktkvotsmätare innan du börjar måla. Du kan köpa eller hyra en fuktkvotsmätare hos färghandlaren som levererar färgen.

Träets fuktkvot får inte överstiga 16 procent när du ska måla träfasaden. Tänk på att mäta fuktkvoten på flera ställen. Håll också koll på luftfuktigheten innan du börjar måla, den får inte överstiga 80 %.

Till toppen & projektets index

Måla i rätt väderlek

Måla inte i direkt solljus, eftersom målarfärgen då kan torka för snabbt, det gör att du riskerar att färgen inte får tillräcklig vidhäftning. Passa på om möjligt att måla fasaden under molniga dagar utan risk för regn.

Om det inte är möjligt att vänta på molniga dagar kan du kontrollera hur solljuset rör sig runt ditt hus. Måla sedan träfasaden på skuggsidan och följ skuggan under dagens gång runt huset.

Vänta ett par timmar om fasaden är varm efter solljuset så att träfasaden hinner svalna innan du målar, eftersom en varm fasad också kan göra att färgen torkar för snabbt.

Till toppen & projektets index

Måla träfasaden vid rätt dygnstemperatur

Håll koll på dygnstemperaturen när du ska måla en träfasad. Den ska inte understiga 7 grader under någon del av dygnet och inte heller överstiga 30 grader.

Temperaturangivelserna kan variera mellan olika fabrikat och färgtyper, så kontrollera och följ färgtillverkarens temperaturanvisningar för den färgtyp du ska använda.

Till toppen & projektets index
 

Träfasad med rödfarg

Träfasad med röd slamfärg.

Välja färgtyp för målning av träfasad

En god tumregel är att alltid måla med samma färgtyp som huset är målat med tidigare. Så när du väljer färg till en tidigare målad träfasad ska du välja en färgtyp som fungerar med den befintliga färgen.

Om du är osäker på om träfasaden tidigare är målad med oljefärg eller latexfärg kan du göra ett enkelt färgtest: Fukta en trasa med T-sprit och gnid den mot träfasaden ett par minuter. Löser vätskan upp färgen är det en latexfärg.

Om du inte får någon färg på trasan är det med stor sannolikhet en oljealkydfärg. Om du vill ha en mer noggrann bedömning kan du vända dig till en färgaffär med en liten färgflaga från den befintliga färgen. En del butiker har möjlighet att testa och bestämma färgtyp med större säkerhet.

Till toppen & projektets index

Målad träfasad med vacker färgsattning

Att välja kulör på träfasaden

Det är svårt att föreställa sig hur en kulör förändrar fasaden och husets utseende. Om du ska byta kulör kan du numera få hjälp av webbaserade färgsättningsprogram och appar för mobiltelefoner från färgtillverkarna. I dessa färgsättningsprogram kan du enkelt färgsätta din fasad och få fram olika kulörer och kulörkombinationer som passar dina önskemål.

Du kan också be färgbutiken om små färgprover som du sedan målar upp på fasaden för bedömning. Ytterligare ett alternativ för att få hjälp med färgsättningen, kan vara att åka runt i områdena där du bor och titta på liknade hus och färgsättningar för idéer och inspiration.

Till toppen & projektets index

Bygglov för att byta färg på träfasaden?

Bor du i gruppbebyggelse eller inom ett tättbebyggt område kan det finnas vissa restriktioner gällande husets yttre färgsättning när du ska måla om träfasaden. Ta därför alltid kontakt med villaföreningen och kommunens byggnadsnämnd för att få klartecken.

Lästips! Läs mer om bygglov för att byta fasadfärg på fasaden på Boverkets hemsida: Bygglov för ändring av byggnadens yttre utseende.

Till toppen & projektets index

Om att välja rätt pensel när du ska måla en träfasad

Träfasader är sällan helt släta. Eftersom det är viktigt att färgen ska överbrygga skarvarna mellan panelbrädorna och därigenom bilda ett homogent ytskikt, bör du måla med pensel.

Det finns speciella så kallade fasadpenslar som är breda, tjocka och täta. Om du kompletterar dessa med en ett par runda anstrykare i lämpliga storlekar så klarar du målningen av träfasaden bra. Om du har stående panel kan du komplettera med en bred vinkelpensel, den har ett vinklat skaft som gör att det blir lättare att komma åt att måla trävirkets kapytor.

Lockpanel på träfasadMånga träfasader med stående fasadpanel har en lockläckt som täcker skarvarna i fasadpanelen. Har du en träfasad med lockpanel bör du välja en fasadpensel med en bredd som passar in mellan lockläckten. Då går ditt målningsarbete snabbare.

Tips! För att förenkla målningsarbetet så kan du komplettera fasadpenseln med ett förlängningsskaft så kommer du åt större ytor när du målar stående träpanel.

Arbetssäkerhet

Om du ska måla träfasaden uppe på en hög stege som är lutad mot väggen, bör denna förankras väl, och även förses med stödben och stegbreddare.

Om husfasaden är hög bör du hyra en ordentlig byggnadsställning för att kunna arbeta säkert. Om du ska måla en mindre villa finns det även rullställning med stödben att hyra. Dessa är enkla att flytta runt huset.

Till toppen & projektets index

Verktyg och material du behöver när du ska måla träfasad:

 

Verktyg:

Material:

1. Skyddsplast, ev. fiberväv eller juteväv.
2. Maskeringstejp.
3. Målartvätt.
4. Ev. rengöringsmedel mot alger och mögel.
5. Förzinkad trådspik.
6. Slippapper i ett par olika grovlekar.

7. Rostskyddsfärg.
8. Fönsterkitt för lagning av sprickor.
9. Impregneringsolja
10. Grundfärg.
11. Täckfärg.

Till toppen & projektets index

Träfasad målad med linoljefärg

Så målar du en träfasad steg för steg

Steg 1. Förarbete innan målning av träfasaden

Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du tvättar träfasaden med ammoniaklösning, målartvätt eller om du ska tvätta träfasaden med ännu starkare medel för att till exempel få bort alg och mögelangrepp. Läs alltid bruksanvisningen noga innan du använder målartvätt eller medel mot till exempel mögel.

Intäckning av fönster, husgrund och växter

1. Intäckning av fönster, husgrund och växter.

Täck in fönster ev. fönsterfoder, husgrund och angränsande växter med skyddsplast och eventuellt maskeringstejp. Lägg ut fleecematta på marken för den sidan du målar. Är växterna känsliga för övertäckning med plast kan du använda fiberväv eller juteväv. Täck även in hängrännor och stuprör.

Tvätta träfasaden med målartvätt

2. Tvätta träfasaden.

Blanda 1 del ammoniak till 10 delar vatten eller använd målartvätt och tvätta träfasaden noga. Använd hård borste, eventuellt med långt skaft.

Tvätta träfasaden med mögel- och algmedel

3. Tvätta med mögel- och algmedel.

Har fasadytan mögel, rötangrepp, eller algangrepp ska träfasaden skrubbas med ett särskilt medel. För på vätskan med en pensel eller lågtrycksspruta.

Skrubbar ytan på träfasaden med en rotborste.

4. Skrubba fasaden med rotborste.

Skrubba fasadytan med en rotborste. Medlet är starkt, så använd alltid handskar och skyddsglasögon.

Skölj av fasaden med vatten

5. Skölj av fasaden med vatten.

Efter noggrann rengöring av träfasaden ska ytan sköljas väl med rinnande vatten. Använd exempelvis vattenslangen.

Skrapar bort all löst sittande färg.

6. Skrapa bort löst sittande färg.

Skrapa bort all löst sittande färg på träfasaden. Trekantsskrapan är som regel smidigast att komma åt med.

Skrapar vid skarvar mellan panelbrädorna på träfasaden.

7. Skrapa skarvar mellan panelbrädor.

Var särskilt noga med att skrapa vid skarvar mellan panelbrädorna på träfasaden. Det gäller särskilt överlappande panel, till exempel lockpanel.

Borstar fasadytan med stålborste

8. Borsta fasadytan med stålborste.

Stålborsta därefter fasadytan. Då kan du få loss ytterligare lös färg, som du har missat vid skrapningen.

Slipar träpanel med slippapper

9. Slipa träpanelen med slippapper.

Slipa träpanelen och jämna till färgkanter på gammal färg med slippapper. Mattslipa också gammal färg om underlaget har blank yta. Borsta bort allt damm från träpanelen.

 


Till toppen & projektets index

Steg 2. Undersökning av träpanel och reparation

Känn efter att träet inte är murket med ett spetsigt föremål, t ex en syl.

1. Undersök fasadens träpanel.

Känn efter så att träet inte är murket eller mjukt med ett spetsigt föremål, t.ex. en syl eller kniv. Särskilt känsliga ställen är droppkanter. Hur långt går spetsen in? Går den in 4-5 mm. så kan träet behövas bytas ut. Hör med en fackman om du är osäker.

Murket trä ska tas bort, lossa skadad panelbräda

2. Lossa skadad panelbräda.

Murket trä och ev. dåliga panelbrädor ska tas bort. Lossa panelbrädan och spänn ut den med en kloss.

Kapa av den skadade panelbrädan med såg

3. Kapa av den skadade panelbrädan.

Kapa ca 20 cm ovanför angreppet. Håll kapsågen uppåt i 45° vinkel och såga av den murkna fasadbrädan.

Spikar fast den nya panelbrädan

4. Spika fast den nya panelbrädan.

Använd brädstumpen som mall när du sågar till ersättningsbrädan. Spika fast den nya och den kvarvarande panelbrädan.

Leta efter utstickande spikar och slår in uppstickande spikskallar.

5. Leta efter utstickande spikskallar.

Undersök hela träfasaden så att panelbrädorna sitter fast. Slå in utstickande spikskallar.

Rostskyddsmålar rostiga spikar som kan missfärga den nymålade panelen.

6. Slipa och rostskyddsmåla rostiga spikar.

Rostiga spikar kan missfärga den nymålade träfasaden. Slipa och rostskyddsmåla med en liten pensel.

Täta alla sprickor, springor och kvisthål i träet med fönsterkitt

7. Täta sprickor med fönsterkitt.

Täta alla sprickor, springor och kvisthål i träet med fönsterkitt. Jämna till kittet med en spackelspade. Dra av överflödigt kitt med spackelspaden. Spill kan du torka bort med en trasa.

 

Till toppen & projektets index

Steg 3. Så målar du träfasaden steg för steg

Kontrollerar att träfasaden är tillräckligt torrt att målas med en fuktkvotsmätare.

1. Kontrollera träfasaden med fuktmätare.

Kontrollera att träfasaden är tillräckligt torr för att målas med fuktkvotsmätare. Träets fuktkvot får inte överstiga 16 procent när du ska måla träfasaden. Tänk på att mäta fuktkvoten på flera ställen.

Stryk impregneringsolja på ändträ

2. Stryk impregneringsolja på ändträ.

Nytt ändträ ska alltid impregneras med impregneringsolja innan du grundar och täckmålar. Detta förebygger rötangrepp på träfasaden.

Grunda fasaden med impregneringsolja och grundfärg

3. Grunda med impregneringsolja och grundfärg.

Grunda allt synligt trä med impregneringsolja, låt torka enligt tillverkarens anvisningar. Måla noggrant träytor med grundfärg som anpassad för den färgtypen du har valt.

Grundmåla allt ändträ noga.

4. Grundmåla ändträ.

Grundmåla också allt ändträ noga. Om det är svårt att komma åt kan du använda en bred elementpensel som är vinklad.

Måla träfasad med första lagret täckfärg

5. Första lagret täckfärg.

Rör ordentlig i färgburken med en omrörningspinne innan du börjar måla. För att undvika en flammig yta bör du planera målningen. Arbeta i ca 1 meter breda fält och måla träfasaden uppifrån och ner. Avsluta aldrig målningen mitt på en vägg.

Målar liggande träpanel. Arbeta med några brädor i taget.

6. Måla träfasad med liggande träpanel.

På liggande träpanel arbetar du i hela husets längd och med några panelbrädor i taget.

Var noga med att arbeta in färgen med penseln i panelskarvarna

7. Arbeta in färgen i panelskarvarna.

Var noga med att arbeta med penseln så att färgen även kommer in i panelskarvarna.

Måla träfasad med stående träpanel

8. Måla stående träpanel.

På stående träpanel målar du om möjligt i hela husets höjd och med maximalt en meters bredd i taget. Avsluta aldrig strykningen mitt på en vägg.

Arbeta in färgen i skarven på lockpanelen

9. Arbeta in färgen i skarven på lockpanelen.

Vid till exempel lockpanel är det viktigt att färgen tränger in bakom den överliggande träpanelen och täcker skarven.

När du målar vid fönster skyddar du foder i avvikande färg med en bredspackel eller pappskiva

10. Skydda fönsterfoder med pappskiva eller bredspackel.

När du målar vid fönster skyddar du foder i avvikande färg med en bredspackel, maskeringstejp eller pappskiva som mothåll.

Använd en rund pensel när du målar fönsterfoder.

11. Måla fönsterfoder med rund pensel.

Om kanten av fodret också ska målas i träfasadens kulör bör du använda en rund pensel.

Undvik överlappning av färgen när du målar

12. Undvik överlappning av färgen när du målar.

Undvik överlappning av färg. Risken blir att skarvarna syns tydligt och den färdiga ytan blir flammig.

Måla allt synligt ändträ noggrant

13. Måla allt synligt ändträ noggrant.

Även när du täckmålar måste allt ändträ behandlas särskilt omsorgsfullt med pensel och färg.

Slutstryk träfasaden med täckfärg

12. Slutstryk träfasaden med täckfärg.

Börja alltid att röra om ordentligt i färgburken innan du börjar måla. Oavsett om träfasaden har varit målad tidigare bör du alltid räkna med att måla hela träfasaden med täckfärgen två gånger (två färgskikt täckfärg). Lycka till!


Artikeln uppdaterad: 2022-01-31

Viktigt

Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top