You dont have javascript enabled! Please enable it! Måla träfasad - Så gör du  | dinbyggare.se

Startsida Måla Måla träfasad – Så gör du

Måla träfasad - Så gör du steg för steg

Dags att måla träfasaden? Här är en utförlig steg för steg guide med förklarande bilder för att måla en träfasad. Lär dig att identifiera fasadens färgtyp, förbereda för målning, förstå vikten av att måla i rätt väderförhållanden. Vilka verktyg och material du behöver för att kunna utföra målningsprojektet.

Nymålad träfasad

Artikeln uppdaterad: 2023-11-22

Att inte måla under rätt väderförhållanden kan göra att du i värsta fall får fukt och rötangrepp på din fasad. Att måla med fel färgtyp på den befintliga färgen kan göra att du får vidhäftningsproblem och att färgen börjar flagna rätt så snart och du får göra om ditt arbete.

Planering och förberedelse

Planera noggrant: Undvik att börja måla impulsivt. Planera i förväg och vänta på lämpligt väder. Bra väderlek att måla i är när:

 • Luftfuktigheten inte är över 80%.
 • Fukthalten i träet inte överstiger 16%.
 • Medeltemperaturen under ett dygn inte sjunker under 7 grader.
Bilden visar ett hus en molnig dag utan regn och blåst. Dessa dagar är idealiska för att måla på trä utomhus
För att få ett optimalt resultat när du målar din fasad bör du utföra målningsarbetet när det är molnigt, torrt väder och ingen vind förekommer, med en dagstemperatur som ligger strax över 20 grader.

Använd rätt färgtyp: Ta reda på vilken typ av färg som tidigare använts på fasaden och använd helst samma färgtyp som tidigare för att undvika problem med vidhäftning mellan gammal och ny färg.

Gör så här för att kontrollera färgtyp:

 • Metod 1: Fukta en trasa med T-sprit och gnid den mot träfasaden under någon minut. Löser vätskan upp färgen är det en latexfärg. Om du inte får någon färg på trasan är det med stor sannolikhet en oljealkydfärg.

 • Metod 2: Ett annat sätt att kontrollera vilken färgtyp som sitter på fasaden är att ta ett sandpapper och slipa på färgen. Om färgen dammar när du slipar, är det antagligen en alkydfärg. Om färgen fastnar på sandpappret, tyder det på att det är en akrylatfärg.

 • Tips: Om du har problem med att identifiera färgen, kan du ta en färgflaga och gå till färgbutiken och be dom analysera färgen.

Förarbetet är A & O:

 • Fokusera på förarbetet, vilket utgör hela 75-80% av målningsarbetet.
 • Tvätta fasaden noggrant och vänta tills fasaden är torr innan du går vidare till nästa steg.
 • Använd en färgskrapa och skrapa bort all löst sittande färg.
 • Jämna till de färgkanter med sandpapper som blir mellan gammal färg och bortskrapad färg.
 • Slipa även de renskrapade trärena ytorna med sandpapper så att den nya färgen får bättre vidhäftning och ditt slutresultat blir mycket bättre.
Bilden visar en närbild på en ommålad fasad med tydliga färgkanter som är ojämn på grund av att utesluten slipning med sandpapper.
Bilden visar tydligt hur ytan på en träfasad kan se ut efter målning när man har slarvat eller undvikit att slipa och jämna till färgkanterna.

Kontrollera även fasadpanelen med en skruvmejsel eller en syl för att upptäcka om det finns rötskadat eller mjukt trä. Mjukt och rötskadat trä behöver du byta ut.

 • Om du upptäcker mjukt och rötskadat trä i träfasaden, behöver du byta ut dessa partier. Hur du gör det kan du läsa mer om i artikeln: Så byter du rötskadad fasadpanel 

 • Om du upptäcker sprickor i träfasaden: Fyll mindre sprickor med fönsterkitt, men kontrollera fukthalten i träet för att undvika att du stänger inne fukt.
En närbild på en träfasad som visar ifyllda sprickor med fönsterkitt som förhindrar att slagregn kan tränga in i fasadsprickor.
Använd en fogspruta tillsammans med ett fönsterkitt. Jämna ut kittet med lite diskmedel på ett finger så slipper du synliga kittvalkar.

När du målar fasaden: Måla inte i starkt solljus, eftersom färgen kan torka för snabbt vilket kan påverka vidhäftningen så att inte den nya färgen fäster ordentligt.

 • Måla istället fasadsidor som är i skugga när solen rör sig runt huset.

Beräkna färgåtgång för din fasad:

 • Mät höjd och bredd på fasaden för att uppskatta antalet kvadratmeter.
 • Beräkna mängden färg du behöver köpa baserat på dessa mått.

Verktyg och material du behöver

Verktyg:

1. Rotborste, eller piassavakvast ev. förlängningsskaft.
2. Stålborste.
3. Vattenslang, hink.
4. Färgskrapa, t.ex. trekantsskrapa.
5. Syl eller skruvmejsel.

6. Vinkelpensel (elementpensel).
7. Fasadpensel, vinkelpensel, fasadroller.
8. Fuktkvotsmätare.
9. Skyddshandskar, munskydd, skyddsglasögon.
10. Stege med stödben och stegbreddare eller rullställning.

Bilden visar ett exempel på en stege med stegbreddare för att arbeta säkrare vid ett målningsarbete på fasader.
Bilden visar ett exempel på en stege med stegbreddare och stödben.

Material:

1. Skyddsplast, ev. täckfilt.
2. Maskeringstejp.
3. Fasadtvätt.
4. Ev. rengöringsmedel mot alger och mögel.
5. Sandpapper i ett par olika kornstorlekar 60-80-120 brukar räcka i de flesta fall.

6. Fönsterkitt för lagning av sprickor.
7. Impregneringsolja (grundolja).
8. Grundfärg.
9. Täckfärg.
10. Fogspruta och fönsterkitt.

Förarbete innan målning av träfasaden

Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du tvättar träfasaden med fasadtvätt, ammoniaklösning om du ska tvätta träfasaden med ännu starkare medel för att till exempel få bort alg och mögelangrepp.

 • Läs alltid bruksanvisningen noga innan du använder målartvätt eller medel mot till exempel mögel.

En person som täcker in växter och buskar vid husgrund för att undvika färgdropp vid målning av fasad

1. Intäckning av fönster, husgrund och växter.

Täck in fönster ev. fönsterfoder, husgrund och angränsande växter med skyddsplast och eventuellt maskeringstejp. Lägg ut fleecematta på marken för den sidan du målar. Är växterna känsliga för övertäckning med plast kan du använda fiberväv eller juteväv. Täck även in hängrännor och stuprör.

Bilden visar en arm med målarhandske som tvättar en träfasad med en skursborste för att rengöra fasaden för att få bra vidhäftning för den nya färgen

2. Tvätta träfasaden.

Blanda 1 del ammoniak till 10 delar vatten eller använd målartvätt och tvätta träfasaden noga. Använd hård borste, eventuellt med långt skaft.

Bilder visar en närbild på en arm med målarhandske som håller i en pensel och penslar på algborttagningsmedel på en träfasad för att få bort algpåväxter

3. Tvätta med mögel- och algmedel.

Har fasadytan mögel, rötangrepp, eller algangrepp ska träfasaden skrubbas med ett särskilt medel. För på vätskan med en pensel eller lågtrycksspruta.

Bilden visar en närbild på en person som skrubbar ytan på träfasaden med en rotborste för att få bort alger och hårt sittande smuts.

4. Skrubba fasaden med rotborste.

Skrubba fasadytan med en rotborste. Medlet är starkt, så använd alltid handskar och skyddsglasögon.

Bilden visar en person som sköljer bort rengöringsmedlet på träfasaden med en vattenslang.

5. Skölj av fasaden med vatten.

Efter noggrann rengöring av träfasaden ska ytan sköljas väl med rinnande vatten. Använd exempelvis vattenslangen.

Bilden visar en person som använder en trekantsskrapa och skrapar bort bort löst sittande färg från fasaden.för att den nya färgen ska fastna ordentligt

6. Skrapa bort löst sittande färg.

Vänta till fasaden har torkat efter tvättningen. Skrapa sedan bort all löst sittande färg på träfasaden. Trekantsskrapan är som regel smidigast att komma åt med.

Bilden visar en närbild på händer som håller en trekantskrapa och skrapar bort löst sittande färg vid skarvarna mellan panelbrädorna på en träfasad med liggande panel.

7. Skrapa skarvar mellan panelbrädor.

Var särskilt noga med att skrapa vid skarvar mellan panelbrädorna på träfasaden. Det gäller särskilt överlappande panel, till exempel lockpanel.

Bilden visar en närbild på hand som håller i en stålborste mot träfasaden och borstar bort kvarvarande löst sittande färg från fasaden efter färgskrapning. Detta för att vara säker på att den nya färgen inte målas på löst sittande färg.

8. Borsta fasadytan med stålborste.

Stålborsta därefter fasadytan. Då kan du få loss ytterligare lös färg, som du har missat vid skrapningen.

Bilden en närbild på en hand som håller i en slipkloss med sandpapper mot fasadpanelen och slipar för att jämna till färgkanter som uppstår mellan kvarvarande färg för ett snyggare slutresultat vid målning av träfasaden. Personen slipar också trärena ytor för att den nya målningsfärgen ska få bra vidhäfting och inte släppa från fasaden.

9. Slipa träpanelen med slippapper.

Slipa träpanelen och jämna till färgkanter på gammal färg med slippapper. Mattslipa också gammal färg om underlaget har blank yta. Borsta bort allt damm från träpanelen.

Så målar du träfasaden steg-för-steg

Bilden visar en hand som håller i en fuktfotsmätare tryckt mot träfasaden för att kontrollera att träfasadens fuktkvot inte överstiger 16% detta visar om träet i fasaden är tillräckligt torr för att kunna målas. Detta viktiga moment utförs för att undvika att stänga in fukt som kan generera rötskador.

1. Kontrollera träfasaden med fuktmätare.

Kontrollera att träfasaden är tillräckligt torr för att målas med fuktkvotsmätare. Träets fuktkvot får inte överstiga 16 procent när du ska måla träfasaden. Tänk på att mäta fuktkvoten på flera ställen.

Visar en hand som håller i en fasadpensel som stryker impregneringsolja på ändträ.

2. Stryk impregneringsolja på ändträ.

Nytt ändträ ska alltid impregneras med impregneringsolja innan du grundar och täckmålar. Detta förebygger rötangrepp på träfasaden.

Visar en närbild på en hand som håller i en pensel mot träfasaden som som visar hur man stryker fasaden med impregneringsolja och grundfärg

3. Grunda med impregneringsolja och grundfärg.

Grunda allt synligt trä med impregneringsolja, låt torka enligt tillverkarens anvisningar. Måla noggrant träytor med grundfärg som anpassad för den färgtypen du har valt.

Bilden visar en närbild på en hand och pensel som grundmålar ändträ.

4. Grundmåla ändträ.

Grundmåla också allt ändträ noga. Om det är svårt att komma åt kan du använda en bred elementpensel som är vinklad.

Bilden visar en närbild på en hand som som håller i en fasadpensel doppad i färg tryckt mot fasadpanelen som målar första lagret täckfärg.

5. Första lagret täckfärg.

Rör om ordentlig i färgburken med en omrörningspinne innan du börjar måla. För att undvika en flammig yta bör du planera målningen. Arbeta i ca 1 meter breda fält och måla träfasaden uppifrån och ner. Avsluta aldrig målningen mitt på en vägg.

Bilden visar en hand med en pensel doppad i färg tryckt mot en träfasad byggd med liggande panel. Bilden illustrerar hur man målar några brädor i taget vid målning av liggande fasadpanel.

6. Måla träfasad med liggande träpanel.

På liggande träpanel arbetar du i hela husets längd och med några panelbrädor i taget.

Var noga med att arbeta in färgen med penseln i panelskarvarna

7. Arbeta in färgen i panelskarvarna.

Var noga med att arbeta in färgen ordentligt med penseln så att färgen även kommer in i panelskarvarna.

Måla träfasad med stående träpanel

8. Måla stående träpanel.

På stående träpanel målar du om möjligt i hela husets höjd och med maximalt en meters bredd i taget. Avsluta aldrig strykningen mitt på en vägg.

Arbeta in färgen i skarven på lockpanelen

9. Arbeta in färgen i skarven på lockpanelen.

Vid till exempel lockpanel är det viktigt att färgen tränger in bakom den överliggande träpanelen och täcker skarven.

När du målar vid fönster skyddar du foder i avvikande färg med en bredspackel eller pappskiva

10. Skydda fönsterfoder med pappskiva eller bredspackel.

När du målar vid fönster skyddar du foder i avvikande färg med en bredspackel, maskeringstejp eller pappskiva som mothåll.

Använd en rund pensel när du målar fönsterfoder.

11. Måla fönsterfoder med rund pensel.

Om kanten av fodret också ska målas i träfasadens kulör bör du använda en rund pensel.

Undvik överlappning av färgen när du målar

12. Undvik överlappning av färgen när du målar.

Undvik överlappning av färg. Risken blir att skarvarna syns tydligt och den färdiga ytan blir flammig.

Måla allt synligt ändträ noggrant

13. Måla allt synligt ändträ noggrant.

Även när du täckmålar måste allt ändträ behandlas särskilt omsorgsfullt med pensel och färg.

Slutstryk träfasaden med täckfärg

12. Slutstryk träfasaden med täckfärg.

Börja alltid med att röra om ordentligt i färgburken innan du börjar måla. Oavsett om träfasaden har varit målad tidigare bör du alltid räkna med att måla hela träfasaden med täckfärgen två gånger (två färgskikt täckfärg). Lycka till!

Rekommenderat lästips! (extern länk)
En artikel som är väl värd att läsa från Linnéuniversitetet: Forskning som ska göra att träfasader håller längre

Frågor och svar

Att måla om sin träfasad kräver inte bara en bra planering utan också god kunskap för att undvika misstag. Här hittar du vanliga frågor och svar på viktiga punkter du behöver känna till när du ska måla din träfasad.

Färger av god kvalitet kan hålla tolv till 15 år. Men hur länge färgen håller beror också på vart i landet man bor och hur utsatt fasaden är för väder och vind. För att öka livslängden på den målade fasadytan kan du tvätta fasaden löpande vartannat år.

Träfasader som inte har underhållits på länge kan ha alger, röta eller mögelangrepp. De vanligaste ställena som har dessa angrepp är på skuggsidan, nära marken och bakom täta buskage. I sådana fall räcker det inte att bara tvätta träfasaden med målartvätt. Dessa ytor ska skrubbas rena med ett särskilt mögel- och algborttagningsmedel som tar bort alger och mögel.

Det kan ibland vara svårt att skilja mellan smuts och mögel. Mögel är dock som regel småprickigt medan smuts sitter draperat på träfasaden.

Om du har denna typ av angrepp på träfasaden, till exempel bakom buskar, bör du överväga att flytta buskarna i samband med ommålningen. På detta sätt kan du förlänga trävirkets och målningens livslängd betydligt.

Lästips! Du kan läsa mer om alger på träfasader i artikeln: Alger och algpåväxt på träfasaden.

Kontrollera fukthalten i träfasaden så att den är tillräckligt torr med en fuktkvotsmätare innan du börjar måla. Du kan köpa eller hyra en fuktkvotsmätare hos färghandlaren som levererar färgen.

Träets fuktkvot får inte överstiga 16 procent när du ska måla träfasaden. Tänk på att mäta fuktkvoten på flera ställen. Håll också koll på luftfuktigheten innan du börjar måla, den får inte överstiga 80 %.

Måla inte i direkt solljus, eftersom målarfärgen då kan torka för snabbt, det gör att du riskerar att färgen inte får tillräcklig vidhäftning. Passa på om möjligt att måla fasaden under molniga dagar utan risk för regn.

Om det inte är möjligt att vänta på molniga dagar kan du kontrollera hur solljuset rör sig runt ditt hus. Måla sedan träfasaden på skuggsidan och följ skuggan under dagens gång runt huset.

Vänta ett par timmar om fasaden är varm efter solljuset så att träfasaden hinner svalna innan du målar, eftersom en varm fasad också kan göra att färgen torkar för snabbt.

Håll koll på dygnstemperaturen när du ska måla en träfasad. Den ska inte understiga 7 grader under någon del av dygnet och inte heller överstiga 30 grader.

Temperaturangivelserna kan variera mellan olika fabrikat och färgtyper, så kontrollera och följ färgtillverkarens temperaturanvisningar för den färgtyp du ska använda.

En god tumregel är att alltid måla med samma färgtyp som huset är målat med tidigare. Så när du väljer färg till en tidigare målad träfasad ska du välja en färgtyp som fungerar med den befintliga färgen.

Om du är osäker på om träfasaden tidigare är målad med oljefärg eller latexfärg kan du göra ett enkelt färgtest: Fukta en trasa med T-sprit och gnid den mot träfasaden någon minut. Löser vätskan upp färgen är det en latexfärg. Om du inte får någon färg på trasan är det med stor sannolikhet en alkydoljefärg.

Om du vill ha en mer noggrann bedömning kan du vända dig till en färgaffär med en liten färgflaga från den befintliga färgen. En del butiker har möjlighet att testa och bestämma färgtyp med större säkerhet.

Det är svårt att föreställa sig hur en kulör förändrar fasaden och husets utseende. Om du ska byta kulör kan du numera få hjälp av webbaserade färgsättningsprogram och appar för mobiltelefoner från färgtillverkarna. I dessa färgsättningsprogram kan du enkelt färgsätta din fasad och få fram olika kulörer och kulörkombinationer som passar dina önskemål.

Du kan också be färgbutiken om små färgprover som du sedan målar upp på fasaden för bedömning. Ytterligare ett alternativ för att få hjälp med färgsättningen, kan vara att åka runt i områdena där du bor och titta på liknade hus och färgsättningar för idéer och inspiration.

Bor du i gruppbebyggelse eller inom ett tättbebyggt område kan det finnas vissa restriktioner gällande husets yttre färgsättning när du ska måla om träfasaden. Ta därför alltid kontakt med villaföreningen och kommunens byggnadsnämnd för att få klartecken.

Lästips! Läs mer om bygglov för att byta fasadkulör på fasaden på Boverkets hemsida: Bygglov för ändring av byggnadens yttre utseende.

Träfasader är sällan helt släta. Eftersom det är viktigt att färgen ska överbrygga skarvarna mellan panelbrädorna och därigenom bilda ett homogent ytskikt, bör du måla med pensel.

Det finns speciella så kallade fasadpenslar som är breda, tjocka och täta. Om du kompletterar dessa med en ett par runda anstrykare i lämpliga storlekar så klarar du målningen av träfasaden bra. Om du har stående panel kan du komplettera med en bred vinkelpensel, den har ett vinklat skaft som gör att det blir lättare att komma åt att måla trävirkets kapytor.

Lockpanel på träfasadMånga träfasader med stående fasadpanel har en lockläckt som täcker skarvarna i fasadpanelen. Har du en träfasad med lockpanel bör du välja en fasadpensel med en bredd som passar in mellan lockläckten. Då går ditt målningsarbete snabbare.

Tips! För att förenkla målningsarbetet så kan du komplettera fasadpenseln med ett förlängningsskaft så kommer du åt större ytor när du målar stående träpanel.

Relaterade projektguider med steg för steg beskrivningar.

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se