Måla plåt och metall – Så gör du – Steg för steg

Målar på plåt och järn

I den här artikeln om att måla på plåt och metall hittar du tips och steg-för-steg-beskrivningar med förklarande bilder hur du man målar på plåt och metall.

All målning är i första hand en ytbehandling som skyddar underlaget mot nedbrytning. När det gäller att måla på metall och plåt är detta ytskydd en förutsättning för att undvika att hela konstruktioner eller detaljer rostar sönder.

Projektets innehåll och genvägar

1. Om rost på plåt och metall
2. Att rostskydda plåt och metall
3. Verktyg och material du behöver när du ska måla på plåt och metall
4. Om färg och färgskikt på metall
5. Måla plåt steg för steg
6. Måla på nytt underlag av metall
7. Måla på tidigare målat underlag av metall
8. Relaterade artiklar till att måla på plåt och metall

I och kring huset finns i regel många plåt och metalldetaljer som fordrar underhåll. Om du tar för vana att stoppa varje antydan till rost så fort du upptäcker angreppen håller metallen längre och arbetet tar mindre tid.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Dessutom undviker du att få fula rostfläckar på intilliggande material och på kläderna när rosten bryter fram på t.ex. smidesgrinden, trappräcket eller trädgårdsmöbeln av metall.

Om rost på plåt och metall

Det bildas rost på metall när denna kommer i kontakt med fuktig luft eller vatten. När du rostskyddar och målar plåt eller metall på rätt sätt fördröjs alltså denna kemiska reaktion.

Ett färgskikt kan dock aldrig helt förhindra rostangrepp. Därför bör du undersöka den övermålade metallen då och då. Det första tecknet på att färgskiktet inte längre skyddar mot rostangrepp, är när ytskiktet “reser sig” i mindre eller större bubblor. När rosten tydligt “blöder” igenom är det hög tid att underhållsmåla.

Till toppen & projektets index

Målar med rostskyddsfärg på järn

Det är viktigt att rostskydda plåt och järn med en bra rostskyddsfärg.

Att rostskydda plåt och metall

Det finns många rostskyddande produkter på marknaden vilka skyddar på olika sätt. Dessa färgtyper, som också är den vanligaste för amatören, innehåller ämnen som gör metallytan inaktiv mot den kemiska processen. Eftersom många färger inom denna grupp innehåller hälsovådliga medel försöker färgfabrikanterna få fram andra mera miljövänliga, men med lika effektiva beståndsdelar.

Det finns också färgsystem vars bindemedel isolerar metallen från vatten, salt etc. Dessa färgsystem är dock inte fullt lika verksamma när miljön är mycket korrosiv, t ex i kust och industriområden. Färgsystem, som innehåller så mycket zinkpulver att stål och zink har kontakt över hela ytan, ger ett sk. katodiskt skydd. Grundmålar du med zinkkorrosionsprodukter ska du använda alkalibeständig täckfärg.

Detsamma gäller förzinkade ytor. För att få ett lyckat resultat med målning på plåt och järn, ska all rost skrapas och stålborstas noga och fett, smuts och salttvättas bort. Då har grundfärgen goda förutsättningar att verka och ytskiktet förblir fräscht längre.

Artikeln fortsätter efter annonsen

De metallytor på huset som behöver rostskyddas kan du som regel skrapa och slipa för hand eller med slipmaskin. Det mest effektiva är att ta bort rosten med blästring. Denna metod fordrar dock att du har tillgång till tryckluftsaggregat och blästringspistol – och helst också en del vana från sådant arbete.

Underhåll skorstensplåtar, plåttak, häng – och stuprännor, trädgårdsmöbler, beslag, smidesdetaljer etc noga och regelbundet, så håller metallen länge och du slipper fula rostränder längs fasader och kring fästpunkter.

Till toppen & projektets index

Verktyg och material du behöver när du ska måla på metall och plåt:

Verktyg:
1. Skyddsutrustning som skyddshandskar, skyddsglasögon och andningsmask 2. hårdmetallskrapa som t.ex. trekantsskrapa 3. Stålborste 4. Slipmaskin med sliprondell 5. Borste 6. Penslar i flera storlekar 7. Hink 8. Svamp 9. Gummihandskar för tvättningsarbetet.

Material:
Målartvätt, Rostskyddsfärg, Täckfärg, t.ex. lackfärg eller annan alkydfärg, Våtslippapper, Slipduk, Alkaliskt rengöringsmedel, Trasor.

Till toppen & projektets index

Om färg och färgskikt på metall

Du kan använda de flesta utomhusfärger – som inte är vattenbaserade – till täckmålning på plåt och järn. Däremot ska du använda särskilt utprovade grundfärger – och mellanskiktsfärger för dessa underlag.

De flesta färger för målning på plåt och järn kan penslas eller sprutas på. Det finns däremot färger som inte lämpar sig att rolla på. Använd med fördel spruta eller sprayburk när du ska måla cyklar, krattor etc.

Grundfärgen är det aktiva rostskyddet. Skruva isär delarna i en konstruktion för att skydda maximalt. Skrapa och slipa rent vid anliggningsytorna och grundmåla. När det torkat sätter du ihop delarna och målar färdigt med täckfärg. Det hela ytskiktet hindrar fukt från att komma in i skarvarna mellan kontaktytorna.

När du målar på plåt och järn ska underlaget vara väl rengjort

Skissens nummer visar material och i vilken ordning du ska måla de olika skikten:
1. Järn / Plåt.
2. Grundstrykning med rostskydd.
3. Mellanstrykning med täckfärg.
4. Slutstryckning med täckfärg.

Det är viktigt när du målar på plåt och metall (järn) att underlaget är väl rengjort och att färgskikten du stryker ut är jämna och inte för tunna. Då får du en hållbar målningsyta som effektivt hindrar fukt, syre och föroreningar från att starta korrosion.


Till toppen & projektets index

Måla plåt steg för steg

Om du har tidigare målat underlag på plåt så var noggrann med förarbetet, all lös färg måste bort. Annars riskerar du att få göra om ditt arbete ganska snart. Förarbetet har avgörande betydelse för att målningen ska hålla länge.

Skrapa bort all löst sittande färg

1. Skrapa bort lös färg.

Skrapa bort all löst sittande färg på takplåten. Var noga så att du inte missar någonstans. Arbetet blir då snabbt ogjort.

Ta bort all rost med skrapan eller med sliprondell och maskin

2. Ta bort djuprost med sliprondell.

Ta bort all rost med skrapan eller med sliprondell och maskin. Var extra uppmärksam på vinklar och ev baksida. Använd munskydd, skyddsglasögon.

Borsta alla skrapade metallytor med stålborsten

3. Stålborsta plåtytan.

Borsta alla skrapade metallytor med stålborsten. Se till att även svåråtkomliga ställen blir helt rengjorda.

Finns gammal färg kvar ska denna göras ren från fett och beläggningar

4. Tvätta plåtytan.

Finns gammal färg kvar, ska denna göras ren från fett och beläggningar med alkaliskt rengöringsmedel. Använd trasa och gummihandskar.

Yta tidigare målad med blank lackfärg ska mattas

5. Slipa plåtytan med slippapper.

Slipa yta med tidigare målad plåtyta. Blank lackfärg ska mattas ner. Slipa med sandpapper eller våtslipa lackad yta med vatten så fäster ny färg bättre.

Måla alla rena metallytor med särskild grundfärg

6. Måla rena metallytor med rostskyddsfärg.

Måla alla rena metallytor med rostskyddande grundfärg 1-2 ggr. Var noga med alla kanter och hörn.

När färgen torkat kan du grundmåla hela ytan

7. Måla rostskyddsfärg.

När färgen torkat kan du grundmåla hela ytan täckande med rostskyddsfärgen. Då riskerar du inga missar mellan den gamla färgen och de rostskyddsgrundade ytorna.

Täckmåla 1-2 ggr med lämplig färgtyp

8. Täckmåla plåtytan

Täckmåla 2 ggr med den slutliga plåtfärgen. Stryk färgskikten jämnt och flödigt och var extra noga vid hörn etc. Läs och följ färgtillverkarens anvisningar.


Till toppen & projektets index

Måla på nytt underlag av metall (järn)

Förzinkad plåt tvättas väl med ammoniaklösning eller målartvätt

1. Tvätta och rengör metallen.

Ny, förzinkad plåt tvättas och rengörs ordentligt med ett alkaliskt rengöringsmedel med ammoniak. Använd alltid gummihandskar och skölj noga med vatten och svamp.

Nytt järn ska du först låta rosta tills allt s k glödskal sitter löst

2. Låt ny metall rosta.

Ny metall ska du först låta rosta tills allt s.k. glödskal sitter löst och ytan blir rödbrun.

Använd en skrapa med hårdmetallblad

3. Skrapa bort löst sittande rost.

Använd en skrapa med hårdmetallblad, t.ex. en trekantsskrapa, och skrapa bort all löst sittande rost.

Borsta ytan med stålborste eller maskin

4. Rengör ytan med stålborste.

Därefter ska ytan borstas med stålborste eller med maskin. Det är viktigt att du får bort all valshud.

Gör ren ytan från allt slipdamm med en borste

5. Borstar bort slipdamm.

Gör ren ytan från allt slipdamm med en borste, alternativt dammsug ytan. Tvätta ev ytan med lacknafta om den är fet.

Välj lämplig grundfärg för underlag och förutsättningar och stryk ut färgen flödigt och jämnt

6. Måla med rostskyddsfärg.

Välj lämplig grundfärg med rostskydd för underlag och stryk ut färgen flödigt och jämnt.

När färgen torkat ger du en strykning med mellanfärg innan du täckmåla 1-2 ggr

7. Täckmålar metallytan.

När rostskyddsfärgen har torkat stryker du med täckfärgen 2 ggr. Var noga med kanterna.


Till toppen & projektets index

Måla på tidigare målat underlag av metall (järn)

Bättringsmåla när du upptäcker att rosten fått fäste i metallen

1. Metallyta med rost.

Bättringsmåla när du upptäcker att rosten fått fäste i metallen. Nya angrepp börjar som bubblor i färgskiktet.

Skrapa loss färgen på och runt angreppet

2. Skrapa löst sittande färg.

Skrapa loss färgen på och runt angreppet. Skrapa tills färgkanterna är fasta och metallen ren.

Stålborsta området och bearbeta därefter med slipduk ner till ren metall

3. Stålborsta bort rosten.

Stålborsta området och bearbeta därefter med slipduk ner till ren metall. Borsta bort slipdammet.

Grundmåla med rostskyddsfärg och täckmåla sedan med samma färgtyp och kulör

4. Grundmåla med rostskyddsfärg.

Grundmåla med rostskyddsfärg och täckmåla sedan 2 ggr med samma färgtyp och kulör som förut med lämplig pensel.

Varning!

Många färger med rostskyddande verkan innehåller hälsovådliga medel. Läs därför alltid instruktionerna på färgburken – innan du börjar måla. Skydda dig väl med gummihandskar, andningsmask och skyddsglasögon när du slipar eller på annat sätt som kan rekommenderas.

Artikeln uppdaterad: 2022-01-19

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se