Forma metall med handverktyg

Klipper tunnare metallplåt med plåtsax

I den här artikeln hittar du tips och gör det själv beskrivningar med förklarande fotografier som visar dig hur man klipper, hanterar och formar metall med handverktyg.

Det är ett inspirerande hobbyarbete att forma såväl ädla som oädla metaller. Även om många endast använder sina kunskaper till att forma smycken och prydnadsföremål, är möjligheterna betydligt fler. Med en god grundteknik i metallbearbetning kan man tillverka vackra nyttoföremål och även reparera stukade eller på annat sätt trasiga metallsaker.

En viktig förutsättning för att få ett fint slutresultat är att du har tillgång till en arbetsbänk, ett skruvstäd och rätt verktyg. Det är en trevlig hobby att forma metall för hand. När du behärskar grunderna i detta hantverk kan du utveckla din teknik till det yppersta enbart med några handverktyg och en gasolbrännare.

Den mest smidbara metallen är naturligtvis guld, men med denna ädla metall under hammaren bör man ha en hel del kunskap och erfarenhet. De metaller som amatören handskas med mest är silver och koppar. Dessa metaller är ganska mjuka och blir smidiga att arbeta med när de har hettats upp.

Andra lämpliga metaller är mässing, nysilver och tenn. Den sistnämnda metallen smälter vid upphettning, men är så mjuk och formbar att den inte behöver upphettas. En god grundregel är att börja med mjuka metaller och efter hand som teknik och erfarenhet blir större, övergå till hårdare. Tenn är, av denna anledning, den bästa nybörjarmetallen.

Vilka verktyg du behöver beror en del på vilket material du ska arbeta i och också vad du ska tillverka. När du arbetar med hela metallstycken måste du kunna mäta, markera, klippa och såga. Förutom en vanlig tumstock och en vinkelhake behöver du som regel också en passare, ett skjutmått och en rits.

När du kapar metall i grov plåttjocklek måste du ha en rejäl plåtsax, eventuellt en bänksax. Tunnare plåt formar du med en fasonsax eller en mindre plåtsax. De sågar du har mest användning för är guldsmedssåg och lövsåg. Förutom dessa behövs självklart också en bågfil.

Eftersom du formar med hammare är det viktigt att du har verktyg med ren slagyta, alltså utan hack och skador och att hammaren är avsedd för metallarbeten. Vanliga hammare är pen, kul , trä, eller plasthammare och en ordinär hammare med kula i ena änden.

Till dessa kan ibland också behövas en bleckslageri hammare och ciselörhammare. Den sistnämnda används i första hand när man dekorerar det färdiga metallföremålet med puns och mejsel.

Kompletterar du dessa verktyg med en flack och en böjtång samt en ändavbitare så har du de rätta förutsättningarna för att klara av många olika metallarbeten. Det är viktigt att du kan hålla både arbetsstycket och hjälpverktygen i ett fast grepp när du arbetar.

Därför är ett inte alltför klent skruvstycke en nödvändighet. För att skydda metallen från skador ska du lägga skyddsbackar över skruvstyckets käftar. Du kan också använda träklossar som skydd.

Arbetsplatsen

Det är viktigt med en bra arbetsplats när du ska arbeta med metallOm man ska kunna utöva metallarbeten på ett stimulerande sätt är det viktigt att arbetsplatsen är organiserad på rätt sätt. De flesta har sin huvudsakliga fritid på kvällstid. Därför är det viktigt att ljussättningen är god och ställbar, så att det går att undvika skuggor över arbetet.

Eftersom arbetet hörs tydligt bör du också, om möjligt, tänka på den närmaste omgivningen när du bestämmer arbetsplatsen. Ideliga klagomål från kvällströtta grannar är inte bara tråkigt utan bidrar lätt till att man tröttnar på hobbyn. En bra arbetsbänk bör ha en tålig yta av till exempel härdad masonit. Inredda lådor med plats för tänger och filar är en förutsättning för att arbetet ska gå smidigt.

En så kallad filnagel ska lätt kunna monteras i arbetsbordet. Filnageln är ett kilformat trästycke som används vid mindre filningsarbeten. Väljer du en vändbar filnagel kommer du att ha stor användning av detta hjälpmedel.

Eftersom det blir rätt mycket spill efter filningen bör det dessutom finnas en utdragbar låda eller bricka under skruvstycke och filnagel. På detta sätt kan du också samla upp filspån av i synnerhet guld och silver. Resterna kan du som regel byta in mot nytt material.

Komplettera bänken med en träkubb vid vilken du kan göra de flesta arbeten med hammare och klubba. Se till att du kan spänna skruvstycket i kubben och gör helst också ett särskilt urtag för faffen. Den står nämligen stadigare direkt i kubben än i skruvstycket.

Eftersom metallarbeten också fordrar en del kemikalier vid bland annat betning och emaljering ska du se till att kemikalierna står på en säker plats i arbetsutrymmet. Många av dem är starkt frätande.

Det här behöver du när du ska arbeta med metall:

Verktyg:
Stållinjal (1) Vinkelhake (2) Tumstock (3) Blyertspenna (4) Munstycke till gasolbrännare (5) Passare (6) Skjutmått (7) Penhammare (8) Kulhammare (9) Träklubba eller plasthammare (10) Plåtslagarehammare (11) Engradig fil (12) Halvrund fil (13) Fågeltunga, ev (14) Plåtsax (15) Bågfil (16) Flacktång (17) Faff (18) Skruvstycke (19) Skyddsglasögon (20)

Material:
Metallplåt i till exempel tenn, koppar eller silver, Gasoltub, Smärjelduk, Träformar, Bänkstäd, Armringsregel och Faffar är viktiga hjälpmedel när du formar metallen. Träformarna kan du inte köpa utan dem måste du tillverka själv. Man måste alltså så småningom även ha en del verktyg för träarbeten till hands.

Vanliga faffar med kullrigt eller platt “huvud” kan du köpa färdiga i flera storlekar. Med god erfarenhet och skaparglädje kommer du förmodligen så småningom att tillverka egna faffar som fungerar just för de föremål som du vill tillverka.

Klippa

Värt att veta

Du bör alltid ha skyddsbackar på skruvstädets anliggningsytor när du spänner fast metallstycken. I annat fall kan du få fula märken i arbetsstycket. Välj alltid skyddsbackar i ett mjukare material än den metall som ska spännas fast. Skyddsbackar tillverkas bland annat av bly, aluminium och koppar. Byt gamla, skadade skydd mot nya innan du börjar forma metallen.

Såga i metall


Glödga

Viktigt

Se noga till att det inte finns lättantändligt material i närheten av arbetsbänken när du arbetar med öppen låga. För att undvika brännskador bör du använda särskilda handskar när du bearbetar den heta metallen. Använd alltid skyddsglasögon när du hugger i metall.

Stuka metall

Bocka i skruvstycke


Bocka i rät vinkel

Gör en falsning

Gör rundhuggning

Avskiljning och borttagning av grader

Drivning


Uppkragning

Fila

Egna träformar

Träformar till metall kan du tillverka själv.Träformar till metall kan du tillverka själv. Använd hårda träslag. Formen gröps ur med ett håljärn.

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se