Slipmaskiner för husbehov – Lär dig välja rätt slipmaskin

Slipar med handhållen slipmaskin

Få upplevelser är så stimulerande för en passionerad och händig amatör som att göra ett relativt avancerat jobb och när det är färdigt kunna konstatera att det inte hade kunnat göras bättre av ett proffs!

Ofta är upplevelsen inte möjlig utan hjälp av rätt typ av slipmaskiner med förhållandevis hög kapacitet. Om man inte vill låna eller hyra är det svårt att veta hur avancerad och specialiserad slipmaskin man ska köpa. Utbudet av slipmaskiner är mycket stort och det gäller att i hög grad välja rätt efter det behov man har.

Det finns en otrolig mängd eldrivna slipmaskiner att välja mellan med olika funktioner. Ventil och stenslipmaskiner, utrustningar för slipning av sågklingor, borr och hyvelstål, fräsar och skridskor är bara några exempel. Till allt detta kommer sedan den långa listan över enkla handverktyg, som inte minst vid många målningsjobb kan vara nog så effektiva som många maskiner.

Men när det gäller slipmaskiner är det ändå så, att de flesta amatörer för det mesta klarar vanliga reparationer och underhållsarbeten med sådana sliptillsatser som kan kopplas till borrmaskinen. Klarar man sig till exempel bra med sliprondeller finns det sällan anledning att frångå borrmaskinen.

Därför finns det alltid anledning att pröva dessa möjligheter innan man skaffar en utrustning, som enbart kan användas för speciella slipningsarbeten. Slipmaskinen man köper ska ju ändå helst vara lönsam.

Utöver detta är en sak helt klar, nämligen att specialmaskinerna ger ett bättre arbetsresultat, i varje fall sedan man fått rutin i att använda dem. Hur avancerade en slipmaskin sedan ska vara är i mycket en smak och kostnadsfråga. Man ska vara klar över att många så kallade hobbymaskiner är identiska eller ligger mycket nära de som används professionellt.

De två vanligaste skälen till att man investerar i en dyrare slipmaskin är att man ska göra ett större ombyggnads eller renoveringsjobb eller att man ägnar så mycket tid åt hobbysnickerier eller bilunderhåll mm. att slipmaskinerna får arbeta regelbundet.

5 slipmaskiner att välja för hemmabruk

I stort sett är det fem olika typer av slipmaskiner som är aktuella att välja för hemmabruk: 1. Bänkslipmaskin 2. Planslipmaskin 3. Bandslipmaskin 4. Excenterslipmaskin 5. Vinkelslipmaskinen. Alla finns i olika fabrikat, med skilda effekter och med tillbehör av varierande slag.

Olika typer av slipmaskiner

1. Bänkslipmaskin

En bänkslipmaskin är nästan oumbärlig om man ofta använder hobby och hantverksverktyg. På denna slipmaskin med utbytbara slipskivor kan man ge skärpa åt allt från mejslar till yxor. Bänkslipar finns för både 220 och 380 volt, 1- och 3-fas.

Se till att gummikabeln är lång nog, att slipstödet är ställbart och att slipmaskinen har ögonskydd. Har bänkslipen borrchuck på ena sidan kan du montera på ett slipstift. Denna typ av bänkslip ligger i mellanprisklassen och har ett större register än många andra.

2. Planslipmaskin

Planslipmaskinen finns numera med styrelektronik och slagtalsförval, vilket ger möjligheter till en mycket skonsam finslipning av till exempel golv. Förutom trä kan bland annat plast och plåtytor finslipas med denna maskintyp, som för övrigt ibland även går under beteckningen finslip.

De flesta fabrikat har dammutsugning genom bottenplattan, varför slipmaskinerna arbetar med hålat slippapper. En del slipmaskiner är utrustade med snabbklämmor, andra har kardborrfästen för slippapperet.

Till bottenplattan kan man också koppla en sugslang. Ett annat tillbehör är planspackel. Numera finns även batteridrivna planslipar och lätta enhandsmaskiner. Dessa är särskilt lämpliga på svåråtkomliga ställen.

3. Bandslipmaskin

Bandslipmaskinen används ofta stationärt, varför det är viktigt att den lätt kan spännas upp i ett stativ eller enkelt sättas fast med skruvtving. Eftersom bandslipmaskinen ska kunna arbeta lika “finkänsligt” som hårdfört är det viktigt att bandhastigheten är steglöst reglerbar. Då klarar den även så ömtåliga ytor som lack och faner.

Bandslipen används ofta för planslipning av stora ytor. Därför är det viktigt att maskinen har effektiv dammutsugning. För att man ska kunna utnyttja bandslipen fullt ut bör den utrustas med tväranslag, sid och geringsanhåll.

4. Excenterslipmaskin

Excenterslipmaskinen är en utveckling av rondellmaskinen. Den arbetar excentriskt, det vill säga fram och åter, samtidigt som slipbladet roterar. Eftersom den runda slipplattan är fjädrande klarar maskinen även skålade ytor.

Excenterslipmaskinen tar inte bara bort färg, rost och spackel utan slipar och polerar också trä, metall och andra ytor, som till exempel plexiglas. Maskinen har tvåstegs strömställare för att passa olika material, integrerad dammutsugning och kardborrfästen för slipbladen.

5. Vinkelslipmaskin

Vinkelslipen är ett verktyg för den som har behov av att grovslipa och kapa metall, sten och trä. Vinkelslipmaskinen finns för både en och tvåhandsbruk och med varierande effekter.

Vinkelslipmaskinen bör kompletteras med ett kapbord och minst ett tiotal andra tillbehör.

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se