Elektriska handsågar – sticksåg och cirkelsåg

Hantverkare sågar med cirkelsåg

Att vi behöver sågverk och såväl större som mindre maskinsågar, som äter sig genom grovtimmer och virke av ansenliga dimensioner, är en självklarhet. Det stod klart redan på 1200 talet när de första vattendrivna sågkvarnarna kom till.

Men att vi i våra dagar med tillgång till handsågar av yppersta kvalitet och i nästan ofattbar typrikedom använder elektriskt drivna sågar kan tyckas vara en onödig lyx. Men så är det inte.

I många fall är det fortfarande tungt att såga, och med våra ändrade levnadsvanor är det inte alla som klarar det jobbet med gott resultat. För många är de eldrivna sågar som cirkelsåg och sticksåg till och med oumbärliga.

Den som otränad har stått på vedbacken och sågat brasved några timmar i sträck vet att sågandet inte bara tär på sågklingan utan också på sågarens rygg och den arm han för sågen med. Och ju mera ryggen värker, desto längre och snedare blir vedklabbarna.

Ett sådant resultat behöver man definitivt inte riskera om man har tillgång till en elektrisk handsåg. Det är i och för sig inte alltid säkert att cirkelsågar eller sticksågar överträffar handsågens perfekta resultat, men elsågen arbetar så mycket snabbare och utan någon större armkraft. Det är ju motorn som gör jobbet.

Även om det finns åtskilliga typer av elektriska handsågar på marknaden, är det än så länge endast två huvudtyper som gäller, nämligen sticksågen, som ibland också kallas figur och universalsåg, och cirkelsågen.

Med cirkelsågen sågar man räta linjer. Om det sker med eller mot fibrerna spelar ingen roll. Det går alltså lika bra att kapa som att klyva virke med en cirkelsåg. Däremot kan cirkelsågen utrustas med många olika slags cirkelsågklingor. En del är avsedda enbart för klyvning, medan andra är specialklingor för kapning. Kombinationsklingorna klarar båda momenten.

Numera finns också cirkelsågklingor som är försedda med fastlödda hårdmetallskär. Dessa är betydligt dyrare än vanliga klingor, men de håller skärpan längre och de gör också de finaste snitten.

För känsliga personer kan sågdammet från en cirkelsåg vara besvärande, men följer inte en dammsugaradapter med sågen som standard, finns i regel möjlighet att ansluta en spånsugare eller spånsäck.

I jämförelse med cirkelsågen är sticksågen som verktyg betydligt mångsidigare. När det gäller raka skär är den inte lika säker eller snabb som cirkelsågen, men sticksågen är perfekt vid kontursågning och kan förses med många olika sågbladtyper för grövre eller finare snitt eller för hårdare eller mjukare material.

Sätt säkerheten högt

Alla motordrivna sågar innebär en risk om de handhas eller förvaras på fel sätt eller råkar hamna i fel händer. I hemverkstaden ska elsågarna därför förvaras bakom lås. Men en elsåg kan också vara skyddsutrustad mer eller mindre väl.

På en cirkelsåg är det ett absolut krav att sågklingan är helt täckt när sågen arbetar och att elkabeln är placerad så att den inte kan komma i kontakt med den roterande klingan. En bra såg bör ha ett fast övre klingskydd och ett undre som är fjädrande och automatiskt skjuts tillbaka när man sågar. Så snart sågen lyfts ska skyddet fjädra tillbaka och täcka klingan.

Väsentliga delar på en cirkelsåg

Olika delar på en cirkelsåg

Även om utseendet hos olika elhandsågar varierar en del är konstruktionerna i princip desamma.

Här kan du se cirkelsågens väsentligaste delar:
1. Handtag 2. Motor 3. Vinkelskala 4. Parallellanslag 5. Fjäderbelastat klingskydd 6. Sågklinga 7. Fast klingskydd 8. Sågspånsutkast.

Motorns effekt varierar med fabrikat och storlek, ofta 600 1 200 W. Varvtalet varierar också, vanligen mellan 2 500 och 400 per min. De flesta cirkelsågar väger mellan 2,5 och 4 kg.

Väsentliga delar på en sticksåg

Olika delar på en sticksåg
En elektrisk sticksåg bör man alltid välja med hänsyn till sina behov. Styrkan och hastigheten varierar en hel del. Arbetar man bara i trä duger en enhastighetsmaskin, men ska man såga i t ex kakel, metall eller plast, bör sticksågen ha pendelrörelse och hastigheten vara steglös och förvalbar.

Sticksågens olika delar är: 1. Handtag 2. Sågblad 3. Sula 4. Hastighetsreglering 5. Strömbrytare med dödmansgrepp.

Vanliga motoreffekter är 300-500 W. Slagtalet kan variera mycket, t.ex. från 450 till 3 200 per min.

Värt att veta om cirkelsågar och sticksågar

Hur stor cirkelsågen är beror på sågklingans diameter. Hemmasnickaren klarar praktiskt taget alla jobb med en klingdiameter mellan 125 och 190 mm. Räkna med att skärdjupet motsvarar ungefär en tredjedel av klingans diameter.

När du skaffar sågblad till en sticksåg bör du alltid kontrollera att bladet passar just din typ av såg. Tänk på att sågbladets tänder enbart skär när bladet rör sig uppåt. Sticksågens kapacitet varierar med virket.

I mjukt virke kan man såga upp emot 80 mm och i hårt virke eller fiberplattor ungefär 25 mm. Det är svårt att själv slipa cirkelsågklingor. Lämna hellre bort dem. Slöa sticksågblad kan bytas ut mot nya.

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se