Slagborrmaskin

Borrar med slagborrmaskin

I många svenska hem finns betongväggar, tegelväggar eller andra material som är svåra att forcera med hjälp av en vanlig borrmaskin. När det är dags för nya hyllor eller tavlor att fästa upp på väggarna så kan det vara lämpligt med en slagborrmaskin i verktygslådan.

Dagens slagborrmaskiner för hobbybruk klarar oftast av fler saken än att bara borra hål, med rätt tillbehör kan man även skruva, slipa, polera, fräsa, borsta och röra om. När man ska borra är det materialet som avgör hur och med vad du ska borra.

I mjuka material som t.ex. trä, använder du borrfunktionen. När du ska borra i hårda material som betong eller sten, så slår du på Slagborrsfunktionen.

Slagborrmaskin

Slagborrmaskiner har – som namnet antyder – en slaggenerator som man kan slå på vid borrning i mycket hårda material som betong och sten. En särskild mekanik i transmissionen slår på borrchuck och borr med upp till 48 000 slag per minut beroende på varvtal – och hjälper dig på så vis i arbetet.

OBS! Även om slagborrmaskinen är en universalmaskin, så är slaggeneratorn bara tänkt för borrning i väggar, tak och golv. När du borrar i trä, metall, tegel eller ömtåliga material, ska du slå av slaggeneratorn. Det samma gäller vid skruvning, slipning och polering.

Olika delar på en slagborrmaskin

Varvtalsbegränsningar

Mekanisk varvtalsbegränsning

Varvtalsbegränsning på slagborrmaskinVid borrning i ömtåliga material underlättar det om man kan begränsa maxhastigheten. Därför har många huvudbrytare ett litet vred i brytargreppet. Vredet gör så att huvudbrytaren inte kan föras hela vägen bakåt. Ju mer du drar åt vredet, desto kortare blir den så kallade reglervägen och desto mindre max-hastigheten.

OBS! Om din slagborrmaskin har ett sådant vred och du tycker att effekten är otillräcklig: kontrollera vredinställningen innan du skickar maskinen på reparation. Ofta har maskinen mindre effekt eftersom man vid senaste användningen begränsat varvtalet.

2-lägesväxel

Många slagborrmaskiner har en växel med två lägen. Den fungerar som växellådan på en bil:
Lågt varvtal med stor kraft på första växeln, högt varvtal och mindre kraft på andra. På andra växeln är förhållandet mellan hastighet (varvtal) och kraft (vridmoment) ungefär detsamma som på en 1-växlad maskin.

Genom att växla ned till första växeln får du ett högre vridmoment. Det har du nytta av till exempel när du ska skruva i grov skruv, använder borrkronor och rör om. På första växeln går sådana arbeten snabbare och blir av högre kvalitet. Därför har framförallt effektstarka slagborrmaskiner oftast två växlar.

Tips

Tänk på att när du borrar så är det slagborrmaskinen som skall göra jobbet. Oftast behövs inte så mycket kraft bakom för att uppnå ett bra resultat. Det är bättre att lägga koncentrationen på maskinens vinkel och placering för att uppnå ett bra resultat.

Elektroniken

Elektronisk varvtalsstyrning på en slagborrmaskinModerna slagborrmaskiner är elektroniskt varvtalsstyrda. Som användare märker du att huvudbrytaren fungerar som gaspedalen i en bil: Ju mer du trycker in den, desto snabbare roterar borrchuck och verktyg.

 

 

Elektronisk varvtalsbegränsningPå de större slagborrmaskiner styrs inte varvtalet mekaniskt med ett vred, utan begränsas elektroniskt, en maskiner har till exempel den funktionen och en inställningsratt på maskinen. Om skjut-omkopplaren står vid borr-symbolen, kan man välja varvtal med inställningsratten.

 

Borrchuck

Nyckelchuckar

Nyckelchuck till slagborrmaskinNyckelschucken är den vanligaste chucktypen till slagborrmaskiner. Du känner igen den på den synliga, vridbara kuggkransen. Kugg-kransen vrids med en chucknyckel, så att de tre spännbackarna inuti chucken öppnas eller stängs. Spännbackarna håller fast verktyget i borrchucken. För att verktyget ska spännas fast så jämnt som möjligt, så ska du sätta i chucknyckeln i chuckens samtliga tre hål i kuggkransen och dra åt ordentligt.

Snabbchuck

Snabbchuck på slagborrmaskinSnabbchucken underlättar verktygsbytena eftersom den inte kräver någon specialnyckel. Till det yttre känner du igen snabbchucken på den räfflade vridhylsan. Chuckarna på slagborrmaskiner tål givetvis slagborrning.

 

 

Snabbchuck med en hylsa

Snabbchuckar med en hylsa är enklare att använda än de med två. Chuckar med en hylsa har en spindellåsning. De gör verktygsbytena smidigare.

Snabbchuck med två hylsor

Snabbchuckar med två hylsor har två ringar för att öppna och stänga chucken. Du håller fast den ena och drar åt eller lossar den andra.

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se