Rätt såg för rätt arbete

Sågar med fogsvans

En såg är ett verktyg för klyvning och kapning av bl.a. trä, metall, plast och sten. Det är ingen tvekan om att sågen under vårt århundrade har utvecklats och anpassats till allt fler material. När den första sågen uppfanns vet man inte. Däremot är man helt säker på att sågen är ett av de äldsta handverktygen i människans historia.

Ursågen, om man kan kalla den så, finns bevarad i inristningar på äldre egyptiska och assyriska monument. Och tro det eller ej: den sågen har samma form som vår vanligaste handsåg, nämligen fogsvansen!

En nutida fogsvans är däremot långt ifrån en och samma slags såg. Likadant är det med de flesta andra handsågar. De finns i en mängd olika utföranden, konstruerade för de mest skiftande arbeten och för material, som man ännu för kort tid sedan inte ens trodde var möjliga att såga i.

De flesta sågar är avsedda för kapning eller klyvning av trä, men det finns sågar för betydligt mer avancerade arbeten – ja, för praktiskt taget alla material du kan behöva dela eller bearbeta på annat sätt. Vissa sågar är avpassade för spånplattor, fiber- eller andra byggskivor. Det finns också sågar för lättbetong, plast, laminat, aluminium och flera andra metaller.

Gersåg för sågning av lister

Gersåg, även kallad geringsåg, är en fintandad såg som kapar raka snitt eller i vinkel. Används vanligast vid uppsättning av tak- och golvlister då man enkelt behöver kapa listerna i 45 graders vinkel.

Välja rätt såg

Att välja rätt bland alla sågar är inte alltid helt lätt. Snickrar du mycket eller ska göra stora byggnads- eller renoveringsarbeten kan du behöva en uppsättning specialsågar. Vill du i det läget spara pengar bör du köpa sågarna efterhand som du behöver dem. Annars är det lätt hänt att du drar på dig en utrustning som ligger till ingen eller liten nytta.

Behöver du bara en såg i huset, utan att kunna precisera vad den ska användas till, bör du absolut välja en såg med vilken du både kan klyva och kapa. Bor du i lägenhet och endast vill ha en såg för att ha den tillhands om du skulle behöva den – ja, då passar en allroundsåg allra bäst. Med den klarar du de flesta mindre arbeten och sågen är inte större än att den ryms i en köks eller verktygslåda.

Är du trädgårdsintresserad och själv vill föryngra och beskära buskar och träd finns både gren- och kvistsågar. Med dessa kommer du lätt åt, även på höjden, och risken att du skadar växterna är väsentligt mindre.

“Ursågen” som liknar en rävsvans

Det är inte bara sågens form som gör den lämplig för den ena eller andra arbetsuppgiften. Sågklingans tandning har en minst lika viktig funktion. Ska du t ex “bara” såga av ett trästycke – och det inte är så noga med hur kapsnittet ser ut – är en grov- och glestandad såg bäst. Med en sådan arbetar du både snabbt och lätt.

Ägnar du dig däremot åt finare snickeriarbeten, och vill ha en jämn och vacker kapyta, fordras en mera fintandad såg. Att denna arbetar långsammare måste man acceptera. Tandtyperna kan vara mycket olika, men de ska ha samma höjd, filade på speciellt sätt och ibland vara skränkta, dvs utvikta från samma håll som fasen.

Kapsågen har liksidiga tänder med 50ø vinkel mellan spetsarna. Varannan tand är snedfilad från ena sidan och varannan från den andra. Klyvsågen däremot har oliksidigt triangulära tänder, vars framsida står i 80-90ø vinkel mot bladkanten. Skillnaden gör att en ren kapsåg inte kan klyva och vice versa. E

n kapsågsklinga skär sig genom träet, medan en klyvsågsklinga “hyvlar” sig ner. Även mellanrummen mellan tänderna har stor betydelse. Det är genom dessa sågspånen utan hinder ska försvinna från sågytan.

Olika fogsvansarFogsvansen finns i varierande storlekar och med olika tandningar.


kapsag
Kapsågens tandning gör att klingan skär i båda sågriktningarna. Klingan är avsedd att gå tvärs över träets fibrer.

Klyvsåg
Klyvsågens tandning ar vinklad mot bladkanten och skär när sågen skjuts framåt. Klingan ska gå längs träfibrerna.

Universalsåg
Med universaltandad klinga kan du både kapa och klyvsåga. Det finns klingor för såväl grov- som normalsågning.

boardsag
Boardsågen är en kapsåg för trä och byggskivor. Tänderna är grupperade, utom i bladspetsen, som har s k starttandning.

Värt att veta

Välj aldrig en såg slumpmässigt, utan efter det arbete du tänker göra. Du kan t ex inte kapa virke med en såg som enbart är avsedd för klyvning. Och tvärtom! Tandningen är avgörande. Det finns också fogsvansar och bågsågar som är tandade för både kapning och klyvning.

Dessa kallas universalsågar och har tänder som lutar mera bakåt än hos klyvsågen. Skärpningsvinkeln är också mindre. Universalsågen är emellertid inte lämplig för annat än mindre arbeten.

lattbetongsag
Lättbetongsågen är utrustad med hårdmetalltänder, som kan slipas efter hand. En mera fintandad lättbetongsåg är tandspetshärdad.

Bågsåg
Bågsågen hör inte bara till vedbacken. Den är bra vid grovsnickerier, trädfällning etc. Bågens storlek varierar. Den bör ha knogskydd. Bladen är fin-, normal- eller grovtandade, ofta tandspetshärdade.

gersag
Ryggsågen, eller geringssågen, finns i flera varianter. Den är fintandad och ger ren sågyta, särskilt i geringslåda. Ryggsågar med härdade tandspetsar passar för trä, plast, laminat, aluminium etc.

sticksag
Sticksågen är perfekt när du har begränsat spelrum, ska såga upp ett hål, en böjd profil eller vid annan figursågning. I regel börjar man såga från ett borrat hål. Det finns tandspetshärdade klingor.

fanersag
Fanérsågen är avsedd för finsnickerier. Tack vare den tandade spetsen kan du ta upp spår mitt på en platta. Om fanérsågen är tandspetshärdad klarar den även material som laminat och aluminium.

Figursåg
Figursågen, eller rundsågen, används bla vid krävande inpassning av t.ex. listverk. Bladet är inställbart och spänns genom att man vrider handtaget. Utbytbara blad finns i konsumentförpackningar.

Sågar för trädgård och hobby

kottsag
Kött- eller hushållssågen är ett måste om du jagar eller köper kött i större partier. Med den kan du också stycka julgrisen, dela märgben och djupfrysta varor. Sågen finns i flera modeller.

grensag
Grensågen är avsedd för beskärning av träd och grovvuxna buskar. På bågmodellen är bladet inställbart för höger och vänstersågning. Den enklare typen skär “på drag” och har handtag med knogskydd.

kvistsag
Kvistsågen kan förlängas med enstång, så att du når upp i trädkronorna. Typer med tvärställt knivblad kan användas som stötkniv för smågrenar. Om sågen har bakåtriktade tänder skär den “på drag”.

Campingsåg
Campingsågen kan tyckas vara lyx, men i skog och mark är den ett utmärkt komplement till slidkniven. Den är hopfällbar, går lätt ner i ryggsäcken och har sin givna plats i både bilen och båten.

Lövsåg
Lövsågen används nästan uteslutande för finare hobbyarbeten. Den väl tilltagna bågen ger stort sågdjup. Moderna lövsågar har infällbart handtag. Det finns lösa sågblad för både trä och metall.

Varning!

Förvara alltid dina sågar på ett betryggande sätt. Häng dem på så säkra krokar att de inte kan falla ner över dig. Det är lättare hänt än vad du tror. En låda är ingen bra förvaringsplats för en såg, men om du ändå lägger den i en sådan bör du se till att locket ligger på och att mindre barn inte kan öppna lådan.

Många sågar har numera skyddsfodral av plast. Sätt alltid på det när du inte använder sågen. Det kan spara sveda, värk och tårar.

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se