Lär dig använda en handöverfräs

Lär dig använda en handöverfräs

Tveklöst kan arbetet med rena handverktyg, till exempel vid en hyvelbänk, ge ett utomordentligt stort utbyte. Med någorlunda handlag, bra verktyg, gott virke och en lugn arbetstakt kan hemmasnickaren många gånger tävla med proffsen.

När det däremot gäller jobb som kräver högsta precision och inte får ta alltför lång tid, får hemmasnickaren svårare att hävda sig det vill säga om vederbörande inte lär sig behärska och tar hjälp av till exempel en så mångsidig maskin som handöverfräsen.

I våra dagar är begreppet fräsning tämligen klart. De flesta vet att fräsning går ut på att ett roterande eggverktyg skär eller skrapar spånor ur ett stycke trä eller luckrar och vänder jorden.

Men egentligen har ordet fräs eller fräsning ingenting med funktionen som sådan att göra. När de första egentliga fräsmaskinerna konstruerades för snart 200 år sedan fick de namn efter franskans fraise, som betyder både veckad pipkrage och halskrås, men också jordgubbe.

Den nu så populära handöverfräsen kan närmast ses som en vidareutvecklad hyvel. I många fall har den också, tack vare sin mångsidighet, ersatt specialhyvlarna.

Enkelt uttryckt består maskinen av en elmotor och en chuck i vilken man spänner fast frässtål och som är höj och sänkbar i förhållande till maskinens underrede, som är en plan sula eller en så kallad fräsfot.

Maskinen väger mellan 2,5 och 5 kg och arbetar med mycket hög hastighet, upp till ca 30 000 varv i minuten. Eftersom den skär både i och tvärs över arbetsstyckets fiberriktning, kan den fungera på en mängd olika sätt beroende på vilket slags frässtål den utrustas med.

Med handöverfräsen kan man t ex falsa och fräsa urtag, olika slags profiler, dekormönster och till och med göra sammanfogningar med både not, spont och sinkning.

Frässtål finns i hundratals olika typer och dimensioner, avsedda för olika arbeten. Not, sink, hålkäks, avrundnings, fas, fals, profil och frifräsar är bara några exempel.

Trots det stora antalet frässtål kan man dela in dem i två huvudgrupper. Den ena är kantfrässtål, som används när en kant ska rundas av, falsas eller profileras och den andra notfrässtål, som används för spårfräsning.

Särskilt med tanke på den höga skärhastigheten är det viktigt att man utrustar handöverfräsen med frässtål av hög kvalitet.

Värt att veta om frässtål till en handöverfräs

Frässtål förekommer i två kvaliteter. Snabbstål, som ibland går underbeteckningen High Speed Steel och kan vara märkt HSS, är en legering av krom, wolfram och vanadium.

Hårdmetall, som ibland förkortas HM, är en legering av wolfram, kobolt, kisel, vanadium och molybden. Fräsar av snabbstål är billigare än de som har härdmetallskär och slits också snabbare.

De används mest för fräsning av mjuka träslag. Hårdmetallskären har betydligt större slitstyrka och kan även användas för hårda träslag, liksom för plywood, limfogar, spånskivor och laminat.

För fräsning av trä med hög mineralhalt, bl a teak, är hårdmetallskären svåra att undvara. Frässtålen är vassa som rakblad och får lätt skador om de hanteras ovarsamt.

Låt dem därför aldrig ligga löst och beröra varandra, utan förvara dem i hållare som skyddar den känsliga eggen.

En snabbrepetition av handöverfräsens uppbyggnad:

Delar på en handöverfräs1. Motor 2. Strömbrytare 3. Handtag 4. Djupanslag 5. Stoppblock 6. Fräsfot 7. Parallellanslag 8. Chuck 9. Fjädrande pelare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fräsverktyg och tillbehör du behöver till en handöverfräs:

1. Notfräs 2. Tvåskärig notfräs 3. Hålkärlsfräs 4. Avrundningsfräs 5. Kantfräs 6. Falsfräs 7. Profilfräs 8. Fasta skruvnycklar 9. Skyddsglasögon.

Förberedelser

På fri hand

Med anhåll

Varning

Oförsiktigt hanterad är handöverfräsen farlig. Den arbetar tio gånger snabbare än en borrmaskin. Därför är det mycket viktigt att frässtålet sitter rejält fast och att arbetsstycket är väl förankrat.

Glöm aldrig att skären arbetar medsols och att maskinen därför vrider sig motsols. Om du därför sätter anhållet på höger sida när du fräser från dig, och på vänster när du fräser mot dig, pressar rotationskraften anhållet mot arbetsstycket och inte tvärtom.

För din säkerhet är det mycket viktigt att du alltid håller handöverfräsen stadigt med båda händer. Gör det till en vana att alltid dra maskinens stickpropp ur uttaget när du t ex byter frässtål eller korrigerar en inställning. Och spänn alltid fast frässtålet hårt i maskinens chuck.

Bryt strömmen till maskinen när du har slutat fräsa även för en kortare paus.

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se