You dont have javascript enabled! Please enable it! Trädfällning. Vem får fälla, vad kostar det och så gör du | dinbyggare.se

Trädfällning

Trädfällning med motorsåg i trädstam

Vid trädfällning är det en hel del att tänka på. I det här artikeln hittar du det mesta du kan tänkas behöva veta när du ska fälla träd på din tomt eller i din trädgård.

Innehållsförteckning och genvägar

1. Introduktion för trädfällning
2. Vem får fälla träd?
3. Vad kostar trädfällning
4. Redskap du behöver för att fälla träd
5. Skyddsutrustning vid trädfällning
6. Viktiga verktyg
7. Fäll inga träd utan att veta vad du gör
8. Viktigt att tänka på innan du börjar såga
9. Förberedelser vid fällning av träd
10. Fällning av trädet steg-för-steg
11. Kvistning med yxa och motorsåg
12. Kapning med motorsåg
13. Trädfällning och rotavdrag
14. Relaterade artiklar till trädfällning

Även snabbväxande träd behöver en mansålder på sig för att bli fullvuxna. Åtskilliga blir det inte på flera hundra år. Därför ska man aldrig oöverlagt fälla ett träd.

Ibland kan det emellertid vara nödvändigt att rensa upp i ett bestånd. Och då är det viktigt att man gör det på rätt sätt, fäller rätt träd och gör det så att inget eller ingen kommer till skada. Ett fullvuxet träd kan väga flera ton och när det faller utvecklas enorma krafter.

Det är en stor rikedom att ha uppvuxna träd på sin tomt. Bl.a. ger lövkronorna syre och renare luft, skugga och vindskydd. Stammarna och det nakna grenverket ger karaktär åt den mark som omger huset och de multnande löven skänker näring åt jorden.

Men dessvärre är de flesta trädgårdar trädfattiga och de riktigt vackra trädgårdsträden blir allt färre. Det är som om nutida trädgårdsägare drabbats av trädskräck. Inte minst i slättbygdernas villakvarter är denna rädsla tydlig.

När marken ska bebyggas röjs den fri från all högre växtlighet och de plantor som sedan ges livsrum gör att många småhusträdgårdar förblir i ett buskstadium.

För att råda bot mot denna utarmning bör den grundregel gälla, att inga träd som uppenbart är hinder eller på annat sätt står olämpligt, bör fällas. En annan viktig regel när det gäller trädfällning, speciellt vid fällning av större träd, är att göra det rätt årstid.

Vilken tid är det bästa att fälla träd?

Sommarhalvåret är olämpligt eftersom trädet då är fullt av sav och därför är mer känsligt. Det är under vintern när trädet vilar helst i januari eller februari som den idealiska trädfällningsperioden infaller.

Med motorsågar och andra moderna hjälpmedel har trädfällning blivit betydligt enklare än när enbart handsåg och yxa var användbara redskap. Ändå bör man inte glömma bort att varje fällning av större träd är avverkning och att avverkning är ett avancerat skogsmannayrke, som kräver såväl styrka, som teknik och effektiva redskap.

Det är dessutom betydligt svårare att fälla träd inom t ex ett villaområde än vad det är på skogsmark, avsedd för avverkning. Med kringliggande bebyggelse är risken stor att det fallande trädet skadar byggnader, hägnader och trädgårdsanläggningar.

Det är inte heller bara den grova och tunga stammen som kan orsaka både svårreparerade och kostsamma skador. Grenar av alla slag kan i fallet riva med sig ledningar och andra konstruktioner och fastna där man minst önskar det.

God planering, stor försiktighet och förmåga att bedöma följderna av att fälla träd är helt grundläggande för att inget ska gå snett.

Vem får fälla träd?

För dig som privatperson är det inga problem att fälla ett träd på din egen tomt, men du bör vara väldigt noggrann att kontrollera hur man gör innan du sätter igång om du inte har dokumenterad kunskap.

Om du känner dig minsta osäker är det klokt att anlita en professionell trädfällare eller Arborist som yrket heter. Arborister har specialkunskaper om träd och arbetar inte bara med trädfällning utan även beskärning och skötsel.

Anlitar du en Arborist för professionellt fällningsarbete kräver Arbetsmiljöverket att det finns dokumenterade godkända resultat på både teoretiska och praktiska prov. Sedan 1 december 2012 krävs även motorsågskörkort.

Kontrollera med företaget du anlitar att man uppfyller alla kriterier enligt gällande föreskrifter och lagar.

Vad kostar trädfällning?

Det finns en hel del faktorer att tänka på när det gäller pris och kostnad för trädfällning. Det första är trädets storlek i både höjd och diameter. Desto större trädet är, desto svårare brukar det vara att fälla trädet. Ytterligare en parameter man måste räkna in är riskläget, dvs. vart trädet står.

Står det nära huset, grannar, elledningar, står trädet nära en väg, är trädet ostabilt eller behöver det fällas i sektioner. Behövs det kran eller skylift så ökar kostnaden.

Om du inte vill ha en ful stubbe på tomten kan du antingen hyra en stubbfräs eller köpa tjänsten direkt. Vill du klyva trädet själv eller köpa tjänsten? Det är inte alla företag som har klyvning i priset. Har du möjlighet att forsla bort trädet själv eller måste köpa tjänsten innebär även det en kostnad.

Men finns det något riktpris för att fälla träd? Ett mindre träd kan kosta runt 2-3,000 medans ett större träd kan kosta över 10-15,000 och mer. Som ovan text beskriver är det väldigt många faktorer som behöver räknas in för att kunna få fram ett pris för just ditt projekt.

Det är viktigt att vara ordentlig förbered och framför allt var väldigt noggrann med att du får veta exakt vad som ingår i offerten och vad som inte ingår i priset. Läs igenom kontraktet noggrant och begär offert från flera olika företag för att kunna jämföra kostnader.

Verktyg och redskap du behöver när du ska fälla träd

Redskap och maskiner som behövs vid trädfällning

Redskap
1. Motorsåg 2. Bågsåg 3. Yxa 4. Brytjärn.

Skyddsutrustning
5. Arbetshandskar, alt sågskyddshandskar 6. Hörselskydd 7. Hjälm och ögonskydd (visir) 8. Stövlar el skor med tåskydd.

Skyddsutrustning vid trädfällning

Ordentlig skyddsutrustning är väldigt viktig vid trädfällning. Skyddsutrustning som professionella trädfällare använder sig av består av hjälm med hörselskydd och ögonskydd (visir). Skyddshandskar alt. sågskyddshandskar med sågskydd på ovansidan. Varselkläder på överkroppen så att den som arbetar är väl synlig.

Skyddsbyxor med sågskydd som trasslar in sig i kedjan om olyckan skulle vara framme (finns i klass 1,2 och 3). Huggarstövlar eller kängor med stålhätta och sågskydd bakom (Sågskyddsstövlar finns i tre olika klasser 1,2, och 3). Första förband.

Som privatperson bör du se som ett minimum att ha stövlar eller- kängor med stålhätta, sågskyddsbyxor, arbetshandskar, hjälm med hörselskydd och visir, varselväst enligt EN471 samt första förband.

Viktiga verktyg

Yxan och den grovtandade timmersvansen var skogshuggarens klassiska redskap till dess motorsågen kom i ropet. Du som bara ska fälla mindre och enstaka träd och någon gång då och då behöver gallra ett mindre bestånd på tomten klarar dig för det mesta med yxa och en rejäl bågsåg.

Har du däremot en större skogstomt, som kanske gör att du regelbundet kan och bör glesa ut trädbeståndet, är det ofta värt att satsa på en motorsåg.

Ett annat skäl till att skaffa en motordriven såg kan vara en klen eller sliten rygg. Även med moderna, effektiva handsågar är det ett tungt jobb att såga igenom tjocka trädstammar. Därför är det ofta värt att hyra en motorsåg när det är stora träd som ska fällas, speciellt om det är träd av hårdare träslag, t ex ek.

Motorsågen kan dessutom användas när de fällda träden ska bli hanterlig ved. Här finns ytterligare en variant en kapsåg men en sådan är knappast aktuell om man inte klarar hela bränsleförsörjningen med egen ved.

Hur effektivt man arbetar är givetvis en individuell fråga, men normalt brukar vedkapningen gå ca tio gånger snabbare med motorsåg än med en vanlig handsåg.

Tänk på att motorsågar har olika kapacitet och väger olika mycket. En mindre såg av hobbytyp är självfallet mera lätthanterlig, men orkar inte lika mycket som en större maskin.

Fäll inga träd utan att veta vad du gör

Utöver den gyllene regeln att aldrig fälla ett träd i onödan finns några rent praktiska saker att tänka på inför all avverkning.

Du bör aldrig fälla träd på en obebyggd tomt innan du vet var schaktningar ska göras och infarter och ledningar dras. Men avverka helst innan huskroppen börjar resas.

Försök alltid att bevara så många träd som möjligt mot norr och öster. De skyddar mot kalla vindar och ger ett mildare tomtklimat. Glesa däremot gärna täta trädbestånd mot söder och väster. Då får du in sol och värme på tomten.

Det är alltid en risk med att friställa enstaka träd som tidigare har haft nära “grannar”. Granar är särskilt känsliga och kan reagera med att knäckas av blötsnö eller ge upp i en rotvälta.

Viktigt att tänka på innan du börjar såga

Har du aldrig fällt träd förut och ska låta flera träd falla för sågen gör du klokt i att börja med de mindre och på så sätt skaffa dig erfarenhet.

Det är mycket viktigt att trädet kommer att falla i den riktning du önskar. Några saker du måste ta hänsyn till är följande:

– Att trädet inte faller över eller emot byggnader, hägnader eller liknande.

– Att trädet inte faller eller drar med sig el eller telefonledningar.

– Att trädet inte hakar i andra träd, som kan innebära att det ändrar fallriktning.

– Att trädet inte faller över stora stenar och stubbar, så att rotändan slår upp när toppen tar mark.

– Att obehöriga inte minst barn och husdjur inte finns i närheten under arbetet.

– Inför trädfällningar som kan skada el och/eller teleledningar bör du ta kontakt med din eldistributör och/eller telefondistributör.

Varning

Ge dig aldrig på att kapa riktigt stora träd om du inte har erfarenhet av skogsarbete. Tänk på att vissa träslag är hårdare än andra, t.ex. ek.

Det är förenat med livsfara att fälla träd över elledningar. Tala med din eldistributör. Försök aldrig fälla träd mot vindriktningen.

I gamla trädgårdsträd finns ofta dolda spik, som kan slita sönder motorsågens kedja.

Illustration som visar riktskäret som styr åt vilket håll trädet ska falla

Riktskäret, eller riktskåran sam man också säger, är en garanti för att trädet kommer att falla i den riktning du önskar. Detta trekantiga urtag, som består av ett över och ett underskär, ska alltså göras på fallriktningens sida av stammen. Den lösa biten som då bildas kallas ost eller tårtbit.

Fällskäret är det slutliga skäret som läggs snett bakom riktskäret. Brytmånen är måttet mellan riktskäret och fällskäret.

Det spelar ingen roll om du använder yxa, båg eller motorsåg, men ju större trädet är desto större anledning är det att köpa en motorsåg eller alternativt hyra en.

Illustration som visar hur träd kan skydda mot vind mot en villatomt

Försök alltid att bevara träd som skydd mot den förhärskande vinden. Träden kan göra att du vinner en odlingszon. Lägg märke till att träden skyddar bäst på avstånd.

Förberedelser vid fällning av träd

Fällning av trädet steg-för-steg

Kvistning med yxa och motorsåg

Kapning med motorsåg

Trädfällning och rotavdrag

Har du aldrig fällt träd förut är det klokt att anlita en Arborist som är proffs på trädfällning. Men hur ligger det till med rotavdrag för trädfällning, får jag göra avdrag när jag ska fälla träd?

Svaret är Ja. Du får göra rutavdrag som det heter för hushållsnära tjänster. Kravet för rutavdrag enligt skatteverkets hemsida är att arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden eller på tomten där bostaden står. Här kan du läsa om vilken typ av trädgårdsarbete som ingår och inte ingår i rutavdraget. Läs mer på skatteverkets hemsida.

OBS! Det är viktigt att kontrollera så att det verkligen gäller för din typ av bostad.  Vad som räknas som bostad skiljer sig åt för rot- och rutarbeten enligt skatteverket. Här kan du läsa om de olika kriterierna på skatteverkets hemsida.

Andra har också läst

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se