Vedklyv – Bra tips när du ska välja

Den bästa vedklyven är den som är anpassad efter dom behov du har. I den här artikeln får du veta hur en vedklyv fungerar, olika typer av vedklyvar och säkerhet vid användning av en vedklyv.

Klyver ved med vedklyv

En vedklyv sparar många sköna timmar för den som själva hugger sin ved. Särskilt användbar är den för den som eldar regelbundet. Bara på några timmar kan en hel stapel med bra ved för uppvärmning alternativt trevnad skapas, något som med yxa tar flera dagar.

Så fungerar en vedklyv

När veden har kapats är det dags för klyvning. Klyvmaskinen ersätter den gamla hederliga yxan. Veden ställs eller läggs i vedklyven och när maskinen sätts igång trycks träet emot en vass klinga. Trycket gör att veden klyvs.

Mindre modeller delar kubben i två delar, medan större maskiner delar upp kubben i fyra delar. Maskinen går automatiskt tillbaka till utgångsläget. För att få igång maskinen för klyvning krävs att föraren av klyven håller i en spak.

När spaken släpps går tryckmekanismen tillbaka. Det är en säkerhetsdetalj som är viktig, så att inga armar eller ben kan komma i kläm.

Elhydralisk vedklyv

Elhydraulisk vedklyv

Den vanligaste typen av klyv för en husägare är en elhydraulisk vedklyv. Den drivs med el, antingen från ett vanligt uttag (svagare maskiner) eller 3-fasuttag (lite starkare maskiner).

Det finns även mindre och nätta modeller som arbetar med tyngdlagen som “drift”. Dessa passar mest för den som kanske inte värmer upp sina bostäder med hjälp av vedeldning, utan som är ute efter att få ett bra lager med mysved att använda för vintern.

Professionella vedklyvar drivs ofta med hjälp av en traktors motor, via hydraulsystemet.

Tryck och läge

Det som avgör hur stora kubbar som kan klyvas är hur stark vedklyven är. Det mäts i ton. Det kan låta mycket med fyra tons tryck, men en sådan klarar mest småpinnar och trivselved som redan är torr.

För att klara grövre stockar krävs definitivt ett tryck om minst sju ton. Detsamma gäller lite “tjurigare” trä. Ju starkare en vedklyv är, desto bättre fungerar den. När en klyv kärvar, kan det vara svårt att få bort kubben som fastnat. Det kan bli ett sant irritationsmoment om det händer upprepade gånger.

Det finns vertikala och horisontella modeller. De horisontella modellerna är ofta både säkrare och enklare att hantera. Då läggs nämligen klyvämnet i ett fack och splittras sedan. I de stående modellerna behöver kubben kunna stå upp innan klyvning vilket kräver mer precision.

Kubblängd

Något som är än viktigare att kika lite närmare på är klyvlängden. Vissa modeller tar enbart mycket korta kubbar, vilket begränsar användbarheten om veden ska användas för uppvärmningseldning. Då behövs timret klyvas bra många fler gånger för att klyvningen ska kunna ske.

Snabbheten skiljer sig också åt mellan olika modeller. Om vedupplaget ska vara litet krävs inte en så snabb maskin. Däremot krävs något helt annat om vedeldning sker kontinuerligt.

Kombinerade maskiner

För den som kapar och klyver ved i större mängder kan en kombinerad vedklyv och vedkap vara ett smart alternativ. Den både kapar och klyver veden i ett enda moment. Det sparar många sköna timmar för den som har stora mängder ved att kapa och klyva, men de är också mycket dyra.

Det är heller inte ovanligt att dessa maskiner kräver en traktor för hydrauliken, även om det finns elhydrauliska kombimaskiner också. Den som verkligen vill vara effektiv i vedkapningen kan hyra sig en sådan maskin för en ganska nätt penning när så behövs.

Vedklyv

Du får den vedklyv du betalar för

En vedklyv kostar från ett par tusenlappar upp till tjugotusentals kronor. En billig maskin är sällan vare sig snabb eller särskilt stark. Det tar lång tid för maskinen att arbeta och till det kommer att maskinen sällan är riktigt så hållbar som en maskin dimensionerad för mer professionellt bruk.

Det lönar sig ofta att använda en bra maskin, men då kan det också bli lite väl dyrt att köpa en egen. Den används ju inte så många gånger per år, när den är så effektiv. Som tur är går det utmärkt att hyra vedklyvar. Då kan allt arbete göras på en helg, och veden ligger klar för användning under hela året. Det kostar inte många kronor.

Ett alternativ kan vara att gå ihop med en eller flera grannar/släktingar om en bra vedklyv.

Säkerhet vid användning av vedklyv

Säkerheten är mycket viktig vid bruket av en vedklyv. Med tanke på att den kan klyva träkubbar till flisor är det lätt att räkna ut vilka skador som kan uppstå vid oförsiktigt hanterande eller om klyven inte är säker nog i sig.

Det ska finnas bra skydd på klyven som gör att det inte kan ske någon olycka genom att någon kroppsdelar eller klädesplagg fastnar i maskinen. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar som kommer med maskinen noga.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se