Bågfilar och andra metallsågar

Sågar rör med bågsåg

Av både ekonomiska och funktionsmässiga skäl är det viktigt att rätt verktyg används till bearbetning av avsett material. Bryter man mot denna regel blir följ den oftast att verktyget skadas så svårt att det i fortsättningen blir obrukbart.

I alla händelser blir arbetsresultatet så gott som undantagslöst av oacceptabel kvalitet. Detta gäller i synnerhet vid bearbetning av metall. Det är helt enkelt meningslöst att försöka kapa t ex en rörände med en såg avsedd för träbearbetning.

Att sågen sedan kanske kallas kapsåg eller universalsåg spelar ingen roll. När man för hand ska såga i metall duger inget annat verktyg än en bågfil eller annan typ av metallsåg.

Samtidigt som plasten gjorde sitt stora intåg på byggmarknaden kom allt fler detaljer att standardiseras. Utvecklingen gjorde att man dels inte behövde såga i metall lika ofta som tidigare, dels kunde byta till helt nya standardprodukter.

Därmed förlorade bl.a. bågfilen en del av sin status som standardverktyg. Det fanns t.o.m. de som trodde att den var på avskrivning. Men så blev det inte. Bågfilen är minst lika nödvändig som den alltid har varit – inte minst vid bearbetning av plast i t.ex. metervara.

Om du som hobbysnickare vill vara så väl rustad att du inte står handfallen inför en bult som måste kapas eller ett tapphål som måste sågas upp i t ex en plasttakränna, håller därför en bågfil som standard i verktygslådan. Dessbättre innebär en nyanskaffning ingen större ekonomisk åderlåtning.

Allra billigast kommer du undan om du köper en bågfilsställning och sedan kompletterar denna med de sågblad som du kan behöva för olika material.

När du väljer utrustning är det viktigt att du provar ut en bågfilsställning som passar just det grepp som är bekvämt för din hand. Bågfilsarbeten kan vara tidsödande och vid sådana tillfällen har greppvänligheten stor betydelse för att man inte ska tröttna eller få krampkänningar.

En annan viktig detalj är att ställningen inte har några utstående fästpunkter. I vissa lägen kan sådana nämligen göra det omöjligt att genomföra en genomkapning. De allra flesta bågfilsställningar består av en stål rörsbåge, men skenan kan också vara gjord av fjäderstål eller helgjuten aluminium. Handtagen är ofta av lättmetall, men plast förekommer också.

De flesta bågfilsställningar är fasta, men kan ändå ha två uppspänningsvinklar. Ställbara bågfilsställningar finns emellertid också. Bågfilsbladen kan bl.a. vara av speciallegerat stål, molybdenlegerat snabbstål eller s.k. bimetall. Tänder och rygg är oftast härdade.

Bimetallbladen har höglegerat snabbstål i tandkanten och segt verktygsstål i bladryggen, vilket ger extra hög flexibilitet och skärförmåga.

Med många tänder per tum får man ett finare skär, men samtidigt tar sågningen betydligt längre tid. Bågfilsblad har antingen grov tandning (18 tänder per tum), medelgrov tandning (24 tänder per tum) eller fin tandning (32 tänder per tum). Skissen visar hur du väljer lämplig tandning för olika material. Tänk på att minst tre tänder ska arbeta samtidigt.

Olika bågfilar och metallsågar

Olika typer av sågar med sågbladBilden visar ett antal bågfilsblad (1) med standardlängden 300 mm. Andra bladlängder- t.ex. 150 och 250 mm – förekommer. De trådliknande klingorna är figursågblad (2), som kan användas vid bearbetning av hårdaste stål till mjukaste trä.

Med en skärande beläggning av hårdmetall klarar klingorna även glas, plast, keramiskt material och betong. Bågfilsställningen (3) är ställbar och av stålrör med handtag i lättmetall. Följande ställningar är fasta: exempel (4) har en skena av fjäderstål med handtag och bladfäste av aluminium,
medan (5) är av helgjuten aluminium. Exempel (6) visar en båge med öppningsöga.

Lövsågsställningen kan förses med kolstålblad, som klarar mjukare metall. Handtagen (7-8) är avsedda för sågning med bågfilsblad i trånga utrymmen. Även sticksågar (9-10) kan förses med metallsågblad. Den större bågsågen (11) är en plåtsåg och klingan med handtag (12) är en 370 mm lång och utbytbar sågwire, avsedd för kapning av såväl, trä som plast och metall. Den är en utmärkt “ryggsäckssåg” för camping och annat friluftsliv. Vid lättare sågningar i mjukare metaller kan man klara sig med en s k allroundsåg (13).eller med en hopfällbar ficksåg (14), avsedd för metall.

Tips om bågfilsblad

Då och då händer det att man under arbetets gång bryter av ett bågfilsblad, vilket inte behöver betyda att det är obrukbart.

Det finns nämligen speciella handtag i vilka såväl hela som avbrutna bågfilsblad kan monteras fast och sedan användas vid sågning på ställen där man inte kommer åt med en vanlig bågfil.

Värt att veta

För att ett sågblad ska bita i metall fordras inte bara att det är avsett för materialet, tänderna ska också vara framåtriktade och minst tre vara i grepp samtidigt. Det är alltså viktigt att välja tandning efter sågytan.  Figursågblad är tandade runtom, men har en huggning som gör att spån inte täpper till tandningen.

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se