Handsaxar för metall

Klipper plåt med plåtsax

En småhusägare som själv står för normalt underhåll av sitt hus betraktas ofta av omgivningen som en mer eller mindre driven snickare. Men faktum är att “hemmasnickaren” ofta är mycket mer än så.

Vid närmare eftertanke är till exempel murning och målning ofta typiska jobb för villa- och radhusägare. Nästan lika vanliga är plåtarbeten. Även en trähuskonstruktion har fler plåtdetaljer än man ofta tror. Därför är en eller ett par plåtsaxar viktiga verktyg i en något så när välsorterad hemmaverkstad.

Plåtsaxar för proffs och hemmabruk

När yrkesplåtslagaren klipper i en plåt med ungefär samma lätthet som amatören klipper papper beror detta inte bara på anlag eller daglig träning under lång tid. Det hänger i hög grad ihop med att han använder rätt sax till rätt plåt. Liksom i alla andra hantverkssammanhang gäller nämligen denna yrkesregel även för plåtarbeten.

Men hemmahantverkaren ska givetvis tillämpa den med största möjliga förnuft. Eftersom saxar som förmår bita i metall inte är speciellt billiga finns det ingen anledning att skaffa sig en uppsättning “för att de är bra att ha”.

Först när man verkligen behöver en plåtsax bör man överväga att skaffa den och dessutom då förvissa sig om att den kan komma till användning flera gånger. Det finns nämligen sällan anledning att köpa en dyrbar sax för, så att säga, ett enda klipp.

I en sådan situation kan det vara en billigare lösning att anlita en yrkesplåtslagare eller att lägga ut arbetet ifråga på en verkstad.

Klipper med metallsax

Ingen lär veta hur många olika typer av handsaxar för plåt och annan metall som finns. En tämligen ordinärverktygskatalog tar upp ett 50-tal och det säger sig självt att det bara är ett fåtal av dessa som har i hemmaverkstaden att göra. Därför gäller det att välja typer som kan användas i så många sammanhang som möjligt.

Är man inte specialintresserad av att arbeta med läder finns det knappast någon anledning att betala det fyrdubbla priset för en så kallad remsax när en hobbysax, som även rår på metalltråd och bleck, lika bra klarar de få läderklipp man för tillfället kan behöva göra.

En annan sak att titta noga på är kvaliteten. En handsax, som på sikt inte står rycken för vad den är avsedd för, är en dålig investering.

Olika typer av handsaxar för plåt och järn

Olika typer av handsaxarPlåtsaxar kan variera mycket i storlek. Bland dessa exempel är hobbysaxen inte mer än 140 millimeter medan armerings-stålsaxen är nästan tio gånger större. Prisskillnaderna är också stora, från några tior upp till ett par tusen kronor och mer.

Hobbysaxen (1) av rostfritt stål har svagt tandade skär, fjäder mellan skänklarna och låsanordning. Den klarar tråd, bleck etcetera.

Guldsmedssaxen (2) som kan ha raka eller böjda skär, är avsedd för tunn mässingsplåt.

Trådsaxen (3) har handtag med räfflat grepp. Eftersom den också är mjukt återfjädrande är den handikappvänlig. Bladen är av rostfritt stål. Saxen är främst avsedd för telefontråd och liknande. Bladen kan vara fasade och ett av dem tandat. Saxen passar såväl höger- som vänsterhänta. Samma sak gäller Kraftsaxen (4) som bland annat klipper stålband och tunn plåt. Tummelögat kan vid kraftiga klipp användas inne i handen.

Både handplåtsaxen (5) och hålsaxen (6) har induktionshärdade, blanka skär och öppna skänklar. Bägge finns i kvaliteterna 50, 80 och 120. Såväl (7) som (8) är så kallade fasonsaxar. Den förstnämnda är avsedd för tunnare plåt, den senare för upp till 1,5 mm plåt och i en kvalitet för rostfri plåt. Även (9) är en fasonsax, men har betydligt kortare skär och är försedd med utväxling, fjäder och låsspak. Den kan klippa järnplåt upp till 1,6 mm och rostfri plåt.

Takplåtsaxen (10) är en så kallad genomgångssax. Nibblingssaxen (11) är också en plåtsax. Den har utväxling, två fasta överskär och ett tandat, rörligt underskär av kromnickelstål. Alla skären är utbytbara. Med denna sax kan man klippa både raka och fasonerade snitt utan att plåten deformeras. Den är dessutom försedd med ett skydd som hindrar att avklippt, nibblad plåt sprätter upp mot ansiktet.

Rörnibblingssaxen (12) är ännu mer avancerad. Den har specialskär som gör att den klipper i såväl plåtrör som plåtar av plan, korrugerad eller oregelbunden form. Efterhand som man klipper rullas den klippta plåtstrimlan ihop, så att handen lämnas fri. Bandjärnssaxen (13) finns i många olika modeller. Denna är av enklare typ och kan användas för bland annat tunnare plåt. Andra modeller har specialkonstruerade käftar som gör att även hårdspända bandändar hålls fast så att de inte kan sprätta upp och orsaka skador.

Bultsaxen (14) finns i flera storlekar. Just denna har centrumskär, men sidoskär finns också. Den största typen av just denna modell klipper hela 13 millimeter bult. Men det finns bultsaxar som klarar cirka20 millimeter. Bultsaxen (15) har sidoskär och utväxling och klarar även 11 millimeter eller 2×8 millimeter armeringsjärn. Andra saxverktyg, som dock inte är med i bild, är armeringsstålsaxen, som har en klippkapacitet på 16 millimeter och som även kan användas för böjning. Wiresaxen åren annan hårdför representant som kaparstålkabel med jämn snittyta. Till detta verktyg bör man använda en wiretejp, som lindas runt kapningsstället och hindrar att wiren repar upp sig.

Tips

En standardsax har skären utformade så att den förutom raka snitt även kan klippa i en högersväng. Men det finns också sk. vänstersaxar. Skären hos dessa medger att man förutom raka skär kan klippa i vänstersväng.

Värt att veta om plåtsaxar

Vissa tillverkare av plåtsaxar markerar sina produkter efter tre skilda kvalitetsgrupper:
Kvalitet 50 avser plåtsaxar för lättare arbeten i plåt med en draghållfasthet upp till ca 590 N/mm2, vilket motsvarar 60 kp/mm2. Skänklarna på dessa saxar är grönlackerade.

Kvalitet 80 avser plåtsaxar för yrkesmässigt bruk i plåt med en draghållfasthet upp till ca 1175 N/mm2, vilket motsvarar 120 kp/m m2. Skänklarna på dessa saxar är blålackerade. Kvalitet 120 avser saxar för rostfri plåt med en draghållfasthet upp till ca 1175 N/m m2, vilket motsvarar 120 kp/m m2. Skänklarna på dessa saxar är rödlackerade.

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se