Lär dig välja rätt tång för arbetet

Välja mellan olika tänger

I den här artikeln får du tips och information om vad du ska tänka på när du ska välja och använda olika tänger för ditt arbete.

Näst efter hammaren är tången yrkeshantverkarens och amatörsnickarens viktigaste verktyg. Det lär knappast finnas en verktygslåda i ett svenskt hem som inte rymmer en eller flera tänger. Anledningen till detta är att tänger har så skiftande funktioner och att de flesta är avsedda för ett visst, bestämt arbete.

Som specialverktyg har tången en mycket stark svensk förankring. För ungefär hundra år sedan visade nämligen Johan Petter Johansson upp sin första uppfinning, som var den ställbara rörtången. Den blev en stor sensation. En rörmokare hade dittills nämligen fått dra med sig en hel kärra tunga, fasta rörtänger av olika dimension för att vara säker på att klara ett jobb.

Sedan dess har mängder av olika slags tänger konstruerats och nya kommer ständigt till. I en helt normal verktygskatalog presenteras flera hundra olika tångtyper, av vilka de flesta dessutom förekommer i flera storlekar.

Det är logiskt att fråga sig om man verkligen behöver så många olika tänger, i synnerhet som det också finns mängder av skiftnycklar, skruvnycklar, hylsnycklar, saxar och vridverktyg med funktioner jämförbara med tångens. I stort sett måste nog frågan besvaras jakande. Är man rädd om verktyg och material, och dessutom vill få ett gott arbetsresultat, bör man nämligen så långt det är möjligt alltid följa regeln att välja rätt tång till rätt arbete.

Det är till och med så att man ibland kan försvåra och omintetgöra både material och verktyg genom ett felaktigt val. Ett typiskt exempel på detta är att försöka dra fast eller lossa en mutter med en tång när det är en skruvnyckel som ska användas. Tången kanske står rycken, men inte muttern.

Generellt sett är tänger hårdföra verktyg, men de tål inte alltid vad som helst. Om man använder en tång med härdade käftar vid hårdlödning eller svetsning måste man räkna med att sedan kassera den. Härdningen förstörs nämligen av hettan och tången blir obrukbar.

Hur många tänger som ska ingå i hemverkstadens utrustning är givetvis en öppen fråga. Det hänger ju ihop med vilka arbeten som är aktuella. En god regel är att skaffa tänger när man behöver dem. En annan, lika god, är att alltid satsa på kvalitet.

Olika tänger

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se