Rörbockare och rörtänger

I den här artikeln får du utförlig information och värdefulla tips om vad du ska tänka på när du ska välja och använda rörbockare och rörtänger för VVS arbeten.

En hemmasnickare har i dag tillgång till rör av plast och vissa andra likvärdiga material, vilka är så lättbearbetade att man bara behöver ett fåtal verktyg och sällan några specialverktyg. Man bockar och böjer rören för hand eventuellt i enkla mallar.

När man däremot arbetar med sådana hårda rörmaterial som stål, järn och koppar och måste bocka eller böja dem för att få snygga och väl fungerande montage, måste helt andra don till. Bland annat behövs rörbockare och rörtänger, allt efter material och dimension.

Det är långt ifrån alla rörarbeten man som husägare kan eller får göra själv. Det betyder emellertid inte att rörarbeten, även när det gäller hårda rör som är bannlysta för hemmasnickaren. En absolut förutsättning för att kunna klara underhåll och vissa reparationer är att man har en väl fungerande utrustning. Skiftnycklar och enklare rörtänger av polygriptyp är utrustning som hör hemma i en tämligen normal verktygsutrustning. I synnerhet när det gäller klenare rördimensioner klarar man sig långt med dessa verktyg.

Många av dem kan också användas vid arbeten som inte direkt har med rör att göra. Det gäller framför allt polygriptänger, som ibland också kallas motor och multiflextänger. När det däremot är fråga om stora rörtänger, rörskruvstycken och rörbockare hamnar man i en helt annan situation.

Kostnaderna för sådan utrustning är nämligen så pass höga att det ska till starka skäl att man skaffar dem för enskilt bruk. I regel finns inte dessa skäl, mest därför att verktygen endast används vid enstaka tillfällen. Det är då mera logiskt att låta dem bli gemensam egendom i till exempel en villa eller kvartersförening, på samma sätt som man kan samsas om föreningsägda motorhackor, motordrivna gräsluftare, tvättstugeservice, sällskapslokaler etc.

Det bör också påpekas att tyngre rörutrustning ofta kan hyras hos de VVS-företag som levererar rörmaterialet. Ofta är den vägen både bekvämast och billigast. En logisk fråga är om man överhuvud taget behöver speciell utrustning för rörarbeten? Svaret är ja. Det hänger samman med att man vid rörböjning måste undvika skarpa vinklar på rörets insida. Vid varje försök att böja ett rör utan specialverktyg och utan hjälp av till exempel sand kommer röret att sträckas på utsidan medan det pressas samman inuti.

Det finns ett stort och dimensionsrikt sortiment av verktyg som används för bearbetning av rör. Följande verktyg är alltså enbart några exempel:

Olika typer av rörbockare och rörtänger
Rörskruvstycket (1) har härdade stålbackar. Bland ett otal rörbockare har (2) roterande backrulle och är särskilt skonsam, lämpad för värmeisolerande kopparrör. Rörbockaren har också plastisolerande stålrörshandtag. (3) är avsedd för plastisolerade kopparrör och mycket användbar i trånga utrymmen. Vid bockningens början står handtagen i ca 100° vinkel. Graderingen är 0 90°. Bockaren (4) är avsedd för både tunnare och tjockare kopparrör, tunnväggiga stålrör, plastbelagda koppar och stålrör, rostfria rör och aluminiumrör. Den bockar med små radier från 0 till 180°. Den är avsedd att sättas fast i ett skruvstycke. Bockaren (5) är av glasfiberförstärkt plast och avsedd för glödgade kopparrör, aluminiumrör och andra mjuka rör. Den klarar fyra rördimensioner.

Rörtänger finns också i många utföranden och storlekar. (6) har räfflade käftar och är avsedd för max 1/2 tums rördiameter, (7) för hela 3 tums diameter. Hos denna är käftarna avrundade i botten för att öka brotthållfastheten. Rörtången (8) är av kromvanadinstål och försedd med snabbinställning och klämskydd. Den är också självlåsande, vilket betyder att den låser sig automatiskt när den kläms fast runt ett föremål. Bandtången (9) har spännband av nylon och är främst avsedd för polerade eller förkromade rör. Den finns även med ett specialband för plaströr. Kedjetången (10) är särskilt lämplig att använda i trånga hörn. För många enklare rörarbeten är de tänger som kallas för multifixtänger (11 13) mycket användbara.

Större rörbockningsutrustning är ofta hydraulisk och redovisas inte här. Rörbänkar, som är rörmokarens kanske mest använda bockningsredskap, kan ibland hyras i VVS butiker.

Tips!

Även plaströr kan behöva värmas upp innan man böjer dem, men inte alls till så hög temperatur som kopparrör. Det är inte helt lätt att hitta rätt temperatur, men det är bättre att värmen är för låg än för hög. Använd gärna en varmluftspistol, som du till exempel kan fixera i ett skruvstycke och sedan hålla röret i rörelse över varmluftstrålen. Har du ingen varmluftspistol är en vanlig hårtork en god ersättning.

Värt att veta

Tänk på att du måste ha byggnadsnämndens godkännande för att dra ledningar som är anslutna till det kommunala vatten och avloppsnätet. Däremot får du själv bland annat underhålla, rensa och byta packningar för den kontinuerliga driften.

I varje fall grövre kopparrör måste prepareras med sand innan de böjs. I annat fall viker sig röret. “Proppa” ena röränden med till exempel en kork och fyll röret med fin och absolut torr sand. Är sanden fuktig utvidgar den sig när röret hettas upp. Sätt sedan en kork även i den andra röränden. Värm röret och böj det över till exempel en rundad kant eller i ett skruvstycke. Vänta med att ta bort proppar och sand tills metallen har svalnat.

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se