Konsten att dra mjuka kopparrör

dra-kopparror.jpg

När du vill förnya kökets maskinpark eller möblera om i badrummet kan du komma i den situationen att vattenledningsrören måste förlängas. Om du aldrig förut har dragit en rörledning, tror du kanske att du inte heller kan göra sådant. Men det är tillåtet och inte heller så svårt om mjuka kopparrör.

Mjuka kopparrör har en stor fördel gentemot de hårda – de ska inte lödas. Du fogar helt enkelt ihop rördelarna med klämringskopplingar. Det är alltså tillåtet att vara sin egen rörmokare. Men som vid många andra tillfällen för en lekman krävs att du gör ett noggrant arbete och att det görs på rätt sätt.

Bor du i en hyreslägenhet ska du dock alltid fråga värden om lov innan du gör någonting.

Om du ska göra en stor förändring i husets vattensystem ska du alltid begära byggnadslov. Sådana stora förändringar får du som regel inte heller göra själv. När du till exempel ska installera en duschkabin istället för badkaret kan du däremot göra detta på egen hand.

Ställer du kabinen intill badkarets vattenledning, är det inte heller alltid nödvändigt med några nya rörledningar. Om du däremot vill ställa duschen i en annan del av badrummet måste du leda vattnet dit. De flesta invändiga vattenledningar idag är av koppar. Dessa är ganska lätta att dela med en bågfil. Finns det redan kopparrör där du ska gå in och förlänga kan du göra det var du vill på röret.

I äldre hus kan det finnas andra typer av rör. Järnrör ska du inte ge dig på att såga i, gå istället till närmaste koppling när du ska skarva. Ska du skarva ett galvaniserat stålrör med koppar måste du se till att kopparröret ligger efter stålröret om du följer vattnets strömningsriktning.

Skarvning mellan dessa båda metaller kan annars få galvaniska element att bildas. Dessa angriper metallen och kan också lösa ut metallen i vattnet. Om du ska göra en större renovering i till exempel badrummet kan du även lägga mjuka kopparrör i golvet. Dessa lämpar sig extra bra på en sådan ”dold” plats eftersom du helt kan undvika skarvar.

Du behöver ett specialverktyg när du ska lägga kopparrör – en rörbockare. Trots att du kan böja rören för hand kan du inte böja i vinkel med bra resultat. En del rörfirmor lånar eller hyr ut rör-bockare till dig om du köper rören i deras butik.

Var noga, så att du får ett verktyg som är avsett för den rördimension du köper. Använder du en bockare med för stor mall i förhållande till röret blir röret tillplattat på insidan av böjen.

Det här behöver du när du ska dra kopparrör:

Verktyg:
Skjutmått (1) Skiftnycklar (2) Tumstock (3) Penna (4) Bågsåg (5) Liten fil avsedd för metall (6) Kniv (7) Gummiklubba (8) Rak bräda (9) Rörbockare (10)

Material:
Klämringskopplingm, Stödhylsor, Mjukt kopparrör.

Värt att veta

Mjuka kopparrör säljs som metervara. De finns i rullar om 5, 25 och 50 meter. Du kan alltså oftast få hela längden du behöver i ett stycke. Mjuka kopparrör finns med en plastisolering -de kallas då prisolrör. Du kan också få förkromade kopparrör. De säljs i stavar och används främst närmast kopplingen till kranen i t ex handfatet. Den vanligaste rördimensionen är 15 mm, men det finns flera dimensioner mellan 8-22 mm. Samtliga mått tas utvändigt utan isolering.

Montera T-rörskoppling

Mäter rördimension
1.Mät rördimensionen på rörledningen som du ska koppla. Använd ett skjutmått eller en skiftnyckel och tumstock och mät yttermåttet utan ev isolering. Måttet anges i mm.

Mäter hur stor bit av vattenledningen som ska kapas
2.Mät hur stor bit av vattenledningen som ska kapas. Var noggrann när du mäter och tänk på att T-kopplingen måste få ordentligt fäste i rörledningens bägge ändar.

Sågar av röret
3.Stäng av huvudvattenkranen. Använd en bågsåg och såga av röret vinkelrätt exakt i markeringarna.

Filar bort grader på rörets kanter
4.Skala bort ev isolering ca 2 cm på bägge rörändar. Fila sedan bort de grader som bildats av bågsågen med en fil.

Varning!

Montera aldrig en klämringskoppling på prisolrör som ska ligga i golvet. Om det skulle bli en läcka blir skadorna omfattande. Reparationsarbetet blir både dyrt och tidsödande eftersom du måste bryta upp golvet och låta det torka ut ordentligt innan du kan lägga nytt golv. Flera månader i ett hus fullt med surrande fläktar och uppbrutna golv är ingen rolig erfarenhet.

Skrapar bort grader med kniv
5.Du kan också skrapa bort graderna efter bågsågen med en vanlig kniv.

För in stödhylsa i röret
6.För in en stödhylsa i varje rörände för att stödja och täta. Böj röret lite för att komma åt.

Trär på klämring på kopparröret
7.Trä först på muttern och sedan klämringen på kopparröret. För därefter in röret i T-kopplingen. Gör sedan likadant på den andra änden.

Dra åt klämringsmuttrarna
8.Dra åt klämringsmuttrarna för hand och därefter med två skiftnycklar ytterligare 1 1/2 varv.

Skala av isolering på röret
9.Mät upp och såga med bågsågen vinkelrätt till det nya röret. Skala av 2 cm isolering och fila bort graderna.

Räta ut rör med gummiklubba
10.Om röret förvarats i rulle lägg det på en rak bräda och räta ut det med en gummiklubba.

Sätt ihop t-koppling
11.Koppla som innan och slutresultatet är en T-koppling med täta fogar. Sätt till sist på huvudvattenkranen.

Värt att veta

De klämringskopplingar du ska använda måste vara typgodkända. Det finns kopplingar som passar till alla kombinationer av rördimensioner. Till varje maskin som brukar vatten måste du numera koppla en avstängningsventil. Den ska sitta lätt åtkomlig och i nära anslutning till maskinen.

Varning!

Du kan inte räta ut ett rör som är bockat i en rörbockare. Röret går inte att få ordentligt rakt igen. Skarpa vinklar måste du alltid böja med en rörbockare. Röret viks annars och du får dålig vattengenomströmning. Du riskerar också att få ett brott på röret.

Bocka mjuka kopparrör

Böjer rör för hand
1.Om du ska ha en mjuk böjning på röret, böj till det mot knäet och forma därefter försiktigt med händerna.

Rörbockare
2.Använd en rörbockare om du ska böja ett mjukt kopparrör i skarpa vinklar.

Mäter vart röret ska bockas
3.Först ska du noggrant mäta ut var på röret vinkeln ska hamna. Markera sedan måttet på röret.

Lägg i röret i rörbockaren
4.Håll handtaget på rörbockaren i vänster hand. Lägg röret i mallen med markeringen längs med handtaget.

Kontrollera vinkel innan bockning
5.Rörmarkeringen ska ligga i 90ø vinkel mot mallen. Kontrollera om det saknas markering på bockningsmallen.

Bockar rör med rörbockare
6.Fatta andra delen av rörbockaren i höger hand. Dra röret sakta mot dig. Kolla placeringen innan montering.Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.


Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top
Top