Lär dig att skära gängor

Gängtappar och gängkloppa för att skära gängor

I den här artikeln hittar du tips, information och gör det själv beskrivning med förklarande fotografier som visar dig hur man gör när man skär gängor.

Eftersom det numera finns ett stort antal olika kopplings och förlängningsmetoder ställs man alltmera sällan inför situationen att själv behöva skära gängor. Men framförallt vid reparationer av olika slag kan det bli nödvändigt att t ex invändigt gänga en rörmuff, respektive tillverka en gängad skruv som inte finns i handeln.

Även trä och plast låter sig gängas. Är man obekant med tekniken kan den förefalla komplicerad, men i realiteten är den skäligen enkel även om den bygger mycket på den gamla regeln att övning ger färdighet.

En gänga är endera en skruvlinjeformad upphöjning på en cylindrisk yta eller också en fördjupning i ett cylindriskt hål. En gänga kan ha olika form. Den vanligaste, som kallas spetsgänga, kan i genomskärning beskrivas som en stympad triangel.

Som företeelse är gängan mycket gammal. Redan under faraonernas tid i det forntida Egypten kände man bl a till dess spiralform, som f ö har sin naturliga motsvarighet i vinrankan och snäckan. Någon gång vid mitten av 1500 talet uppfann en fransman en mycket idérik gängskärningssvarv.

Den kunde ha blivit revolutionerande, men belastades avtvå väsentliga svagheter. De skruvgängor den skar var långtifrån måttexakta och maskinen kunde enbart bearbeta trä.

Konstruktionen som sådan var emellertid så åskådlig att den franska svarven kom att stå modell för det ena utvecklingsförsöket efter det andra. Ändå tog det 250 år innan ett påtagligt lyckat resultat kunde visas upp. För detta svarade engelsmannen Henry Maudsley.

Utmärkande för den gängskärningssvarv denne presenterade omkring år 1800 var inte bara att den kunde bearbeta metal I utan också göra det med en noggrannhet som motsvarade förväntningarna. Maudsleys svarv kom f ö att bli grundtypen för en av våra allra viktigaste verktygsmaskiner, nämligen supportsvarven. Namnet kommer av engelskans “support”, som betyder stödja.

Förr var det vanligt att t ex rörmokaren hade gängningsutrustningen med sig på byggplatsen. Numera skärs de flesta gängor på fabrik, i jiggar, kopplade till borr , svarv eller fräsmaskiner med speciell utrustning. När du däremot själv ska skära en gänga är arbetet närmast att betrakta som ett hantverk.

Du använder då ett par speciella verktyg som i princip kan ses som en mutter respektive en skruv, på vilka gängytorna genomskurits med spar så att skärande tänder med gängans profil bearbetar snittytorna.

Förenklat kan man säga att profilen hos det verktyg som kallas gängsnit skruvas på den bult som ska gängas alltså på samma sätt som man normalt skruvar en mutter på en bult. På motsvarande sätt används det andra verktyget, gängtappen, när det är ett hål som ska gängas.

Verktygen är alltså utrustade med tänder, som vid början av gängningen successivt skär allt djupare in i arbetsstycket, men, som när gängningen har kommit igång, självmatas genom stigningen hos de just skurna gängflankerna. Gängor är hårt standardiserade, men det finns fler system. I artikeln hittar du hur du bl.a. ska hitta rätt gänga, passande diameter och lämplig borr.

Det här behöver du när du ska skära gängor:

Verktyg:
1. Skruvstycke 2. Borrmaskin 3. Borrstål 4. Gängkloppa 5. Svängjärn 6. Gängtappar 7. Gängsnitt 8. Skjutmått.

Material:
Gängolja, Gängtätningslin.

Värt att veta

De tre gängsystem som används är Metriska och Unified enligt ISO resp. Whitworth. Inom vart och ett av dessa skiljer man mellan grovgängor och fingängor. Följande förkortningar används: Metriska grovgängor = M Metriska fingängor = MF Unified grovgängor = UNC Unified fingängor = UNF Withworth grovgängor = W Withworth fingängor = G (på äldre verktyg R).

Utvändig gänga

Invändig gänga

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se