Klubbor av trä, plast och gummi

Gummiklubba som används vid läggning av marksten

I den här artikeln får du grundläggande information och tips om vad du ska tänka på när du ska använda eller köpa klubbor av trä, plast och gummi.

Det är inte alltid en hammare är det bästa slagverktyget, hur välbalanserad den än må vara. Det hårda slaget kan oavsiktligt sätta fula märken i trä eller annat mjukt material.

När hammaren inte passar eller är nödvändig är oftast klubban av trä, plast eller gummi det rätta verktyget att slå med. Hyllorna med denna verktygstyp är välfyllda, så det gäller att veta det rätta användningsområdet!

Klubban och framför allt träklubban kan ibland av många tyckas vara ett förlegat och nästan musealt ting. Men så är det inte alls. När man arbetar med stämjärn eller bildhuggarjärn kan man till och med säga att klubban är oumbärlig.

Att med en hammare slå på skaftet av till exempel ett huggjärn är helt förkastligt. Antingen detta är av trä eller plast förstörs det mycket snabbt och gör hela verktyget obrukbart om man då inte kan byta ut skaftet.

Klubban är också ett verktyg som är svårt att avvara vid vissa metallarbeten, bland annat när man behöver bocka tunnare plåt och band. En rätt hanterad, väl vald klubba behöver inte efterlämna några slagmärken alls.

Att träklubbor också har träskaft är logiskt, men att plast och gummiklubbor också oftast har det kan vara något förvånande. Förklaringen är emellertid främst den att träskaft är så elastiska att man, genom att använda till exempel ask, björk eller hickory, i stort sett kan undgå de vibrationer som vid ett ihärdigt slående kan fortplanta sig ut i armen och orsaka stort obehag.

Vilket slagmaterial man väljer hos en klubba beror givetvis mycket på vad verktyget ska användas till. En gummiklubba har det mjukaste anslaget och används därför mest när man ska slå ut in eller utbuktningar i plåt eller vid stenläggning och läggning av marksten.

Ett mellanting mellan klubba och hammare är olika typer av studsfria hammare, som ofta har utbytbara slag av till exempel nylon eller uretan. Det senare är ett plastmaterial med gummiliknande egenskaper.

Studsfriheten har emellertid inte med slagmaterialet som sådant att göra, utan med stålpartiklar vars tyngdpunkt förskjuts vid hammarslaget och därmed dämpar rekylen. På illustrationen här under kan du se hur dämpningen fungerar.

Åter till synen på klubban som ett museiföremål. På ett plan är uppfattningen nämligen trots allt inte helt felaktig. Förr var klubban ofta ett verktyg som man tillverkade själv ofta med stor omsorg.

Därför kan en äldre snickarklubba av till exempel masurbjörkrot representera ett så avancerat hantverk och ha så stort prydnadsvärde att man nästan inte vågar använda den. Har du en sådan klubba försvarar den säkert sin plats på prydnadshyllan!

Olika typer av klubbor för olika ändamål
Träklubborna har behållit sin traditionella form. De båda runda klubborna av bok (1), respektive björk (2) har också runda skaft, medan den rektangulära (3) har ovalt skaft. Efterföljarna i gummi och plast anknyter också till de urgamla modellerna. Ibland kan man få samma klubba i vitt eller svart massivt gummi (4). Här är handtaget av ask, liksom hos den gummislägga (5), som bl.a. används vid rengöring av betongblandare. Plastklubbor kan vara rektangulära (6) med skaft av hickory, runda av t.ex. polyeten (7) och därmed motståndskraftiga mot syra och alkaliska kemikalier. En klubba med päronformat slag (8) hör den nya tiden till, medan en råhudsklubba (9), som blir rund när den slits, lever kvar från gångna tider. En studsfri hammare eller klubba kan vara uretanöverdragen (10), transparent med utbytbara slag och skaft av ask (11) eller utrustad med stålrörsskaft och plasthandtag (12).

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se