Plåttak – Lägga ny takplåt

plattak.jpg

Dags att lägga nytt plåttak? I den här artikeln hittar du information om plåttak och tips om vad du behöver tänka på när du ska lägga ett plåttak, samt beskrivning med förklarande fotografier när du ska lägga ett tak av plåt.

Äldre, traditionella takbeläggningar har i de flesta fall stått sig väl i konkurrens med senare tiders material. I två avseenden har emellertid takpapp, shingel och plåt två påtagliga fördelar: De är lättare att lägga och väger betydligt mindre än till exempel tegel.

Väljer man att vid en renovering ersätta ett skamfilat papptak med plåttak, behöver man i bästa fall kanske inte ens ordna ett nytt underlag. Takplåten kan i de flesta fall monteras direkt på det gamla taket. Dessutom kan man få ett plåttak som på avstånd liknar tegel.

Yttertaket är husets paraply och i nordiskt klimat ställs särskilt höga krav på att det verkligen fungerar. Taket ska ju inte bara skydda mot regn, snö och smältvatten och ligga stadigt när det blåser hårda vindar. Det ska också tåla påfrestningar vid extraordinär vinterkyla och vid extrem sommarhetta.

Läs också: 8 värdefulla tips när du ska välja plåttak

Rätt monterad har ett plåttak egenskaper som svarar mot dessa krav. Det har man för övrigt känt till i över 300 år, det vill säga från den tid man istället för att smida plåt övergick till valsning av plåt.

År 1670 ansökte nämligen assessorn i bergskollegiet, Isaac Cronström, om tillstånd att få tillverka valsad plåt med motiveringen att han ”funnit på en invention att täcka hus med järnplåtar”.

Även om plåt alltså kan räknas till de traditionella takbeläggningarna, är dagens takplåt av sådant slag att den på intet sätt är jämförbar med Cronströms och dennes efterföljares produkter.

Olika typer av plåttak

Falsad plåt

Klassisk takplåt med falsad plåt.

Klicktak plåt

Klicktak är en modernare typ av plåttak som enkelt klickas ihop.

Profilerad plåt som är utformad som en vågformad takpanna

Profilerad plåt som är utformad för att efterlikna en takpanna.

Lackerad trapetsprofilerad takplåt

Trapetsplåt, även kallad korrugerad plåt finns i en rad olika typer av profiler.

Takpanna av plåt, granulerad

Granulerad takplåt efterliknar betongpannor. Tillverkad i formpressad stålplåt med ytskikt av granulerad sten.

 

Dagens plåttak

För det första består dagens plåttak av flera skikt och är profilerad, för det andra är den åtskilligt tunnare och för det tredje mycket lättare. I jämförelse med tegel är många typer av plåtar tio gånger lättare. Ett plåttak av aluminium väger inte mer än 2 kg per m2 och en stålplåt cirka 5-7 kg per m2.

Men så tävlar fabrikanterna numera om att tillverka så tunn plåt som möjligt. Metallskiktet är oftast under 1 mm och i de tunnaste plåtarna knappt 0,4 mm.

Tveklöst ger den låga vikten två mycket stora fördelar: dels underlättas upplastningen, dels kan en enklare och därmed billigare takkonstruktion ofta accepteras. Plåttak finns i varierande storlekar. De större, som är meterbreda och kan räcka från nock till takfot, kan i format motsvara 40-50 takpannor av tegel.

Ett modernt plåttak är alltså uppbyggd av ett antal olika materialskikt kring en kärna av stål eller aluminium. Mekaniskt sett är stålplåten, vid samma tjocklek, starkare än aluminiumplåten, men jämförelsen är i och för sig ganska ointressant, eftersom ingen av dessa plåtar egentligen tillåter att man går på dem utan utlagda skydd.

När aluminium kommer i kontakt med luft bildas ett oxidskikt som skyddar metallen mot korrosion. Men man bör veta att aluminium ändå kan få frätskador. Kontakt med olämpliga metaller, betong och tryckimpregnerat virke kan orsaka sådana skador.

Ett lämpligt skydd är att använda fästelement av aluminium, rostfritt eller galvaniserat stål. En luftspalt eller isolerande plast räcker som skydd mot tryckimpregnerat virke och betong.

Stålplåt kan givetvis rosta och därför är sådan takplåt galvaniserad och lackerad. Den zink som ingår i galvaniseringen offrar sig så att säga för järnet och så länge zink finns kvar uppstår ingen rost. Den skyddslack som används har hos väl kända takkvaliteter stor motståndskraft och färgen behåller under normala förhållanden också sin kulör väl.

Dom flesta plåttak behöver med jämna mellanrum renoveras. Det finns olika renoveringssystem för plåttak men även bättringsfärg, så att man kan fylla mindre repor. Det finns i huvudsak tre olika typer av takplåt: trapetsformad eller tegelliknande i två storlekar.

Vi visar principen för monteringen av tegelprofilerat plåttak. När det gäller detaljer kan läggningen variera något mellan olika fabrikat, varför du också bör notera dessa skillnader.

Det här behöver du när du ska lägga plåttak:

Verktyg:
Borrmaskin (1) Nit tång (2) Nibblingsmaskin (3) Plåtsax (4) Sticksåg (5) Bågfil (6) Fogsvans (7) Hammare (8) Tumstock (9) Penna (10) Stege

Material:
Kontrollera med takplåtstillverkaren vilken takpapp och underlagspapp som passar för tillverkarens takplåt och takplåtsprofil.

Takplåt, Fotplåt, Vattbrädebeslag, Vindskivebeslag, Nockplåt, Skorstensbeslag alt. självklistrande flexibelt tätningsband, Virke till bärläkt, minst 45×70 mm, hyvlat eller 50×75 mm sågat, Extra ströläkt, ev. 10 mm distansklossar, Självborrande skruv med hylsor, Tätningsband eller kitt. Varmförzinkad spik för ströläkt 2,8×60 mm. för bärläkt 2,8×75 mm. Varmförzinkad pappspik minst 20×28 mm.

Sex olika skikt kring en kärna på plåttak

Skissen visar ett exempel på hur en takplåt är uppbyggd

Takplåtsillustrationen visar ett exempel på hur en takplåt är uppbyggd: stålkärna (1), zink eller zink- och aluminiumskikt (2), passiveringsskikt (3), primer (4), polyesterfärg (5) och skyddslack (6).

Det tunna plåtskiktet ställer höga krav på infästningen, varför man bör förse borrmaskinen med djupanslag så att de självborrande skruvarna varken dras för hårt eller för löst.

Värt att veta om plåttak

Ett plåttak har lång livslängd och särskilt aluminium har visat god motståndskraft mot luftföroreningar. Ett plåttak kan ändå inte räknas som helt underhållsfritt. Skulle en plåt av någon anledning skadas bör den bytas ut.

Anlitar du en professionell takläggare får du tio års garanti på både arbete och material. En normal livslängd uppskattas till omkring 20 år. Lägger du taket själv har du två år på dig att reklamera om du skulle råka ut för till exempel rost, färgsläpp och kulörförändringar.

Planering och förberedelser

Är din gamla takbeläggning av papp eller shingel kan du i regel lägga det nya plåttaket direkt på beläggningen, utan bärläkt men man bör vara noggrann med att kontrollera detta eftersom man i vissa fall ändå rekommenderar bärläkt innan man lägger plåttaket.

Är din gamla beläggning takpannor, och den befintliga bärläkten passar plåtens mått, kan du förhoppningsvis utnyttja läkten. Är den gamla beläggningen pannplåt och bandtäckning kan du montera taket på ny bärläkt, ovanpå det gamla taket. Men se till att du sätter distansklossar med 1500 mm mellanrum och ca 15 mm avstånd så att du får en springa för ventilation mellan taken. Är du osäker kontakta en branschorganisation eller en sakkunnig.

Glöm inte taksäkerheten

Arbeta säkert på taket

Att arbeta säkert på taket är väldigt viktigt. Se till att du har all skyddsutrustning innan du beträder taket. Hjälm är bra att ha vid fall eller halka på taket, helsele med glidlås, falldämpare, handskar, knäskydd och skyddsskor med bra grepp. Se även till att ha en ordentlig stege med glidskydd vid takfoten samt stödben och stegbreddare.

Översikt taksäkerhet detaljer

På bilden ovan ser du exempel på fasta taksäkerhetsanordningar som bör finnas på taket. Förutom glidskydd vid takfoten och en ordentlig stege med stegbreddare så ska det finnas fast monterad takstege, nockräcke, gångbrygga vid skorsten och snörasskydd vid takfot.

Så lägger du plåttak steg för steg

lägga plåttak översikt

1. Rensa och ta bort gammal underlagspapp.
2. Kontrollera och komplettera undertakets träpanel.
3. Montera ny underlagspapp med överlappande fogar som klistras och spikas.
4. Montera ströläkt C-mått 600 mm.
5. Montera bärläkt med löpande C-mått 525 mm. Vid takfot: C-mått 485 mm.
6. Montera rännkrokar för hängränna samt glidskydd för markstege.
7. Montera fotplåt.
8. Passa in och montera takplåt med självborrande skruv till bärläkten.
9. Montera nockplåt och vindskivor.

Undertaket

Tar bort gammal takbeläggning och takpapp

1. Riv eventuellt den gamla takbeläggningen. Kontrollera kvaliteten och diagonalerna från hörn till hörn. Borsta av taket ordentlig.

Är underlagstaket av board eller liknande monterar du en bärläkt

2. Är underlagstaket av board eller liknande monterar du en bärläkt med 460 mm c -avstånd vid takfoten.

Det är lämpligt att du monterar den nedersta läkten på distansklossar

3. Det är lämpligt att du monterar den nedersta läkten på distansklossar. Se dimensioner i materiallistan.

Centrumavståndet, medelpunkten, mellan övriga bärläkter

4. C-avståndet (centrumavståndet), dvs. medelpunkten, mellan övriga bärläkter, ska vara 525 mm. Lämplig spikdimension är 4″.

Består underlagstaket av träpanel ska du på denna lägga ut underlagspapp

5. Består underlagstaket av träpanel ska du på denna lägga ut underlagspapp. Mät ut vådlängden med god mån.

Takpappen ska läggas i takets längdriktning

6. Takpappen ska läggas i takets längdriktning. Lägg den första våden parallellt med takfoten.

Rulla därefter ut våd för våd upp mot taknocken

7. Rulla därefter ut takpappsvåd för våd upp mot taknocken. Se till att våderna överlappar varandra väl.

För att fogarna ska bli täta ska du klistra överlappningarna med asfaltklister och pressa samman dem

8. För att fogarna ska bli täta ska du klistra överlappningarna med asfaltsklister och pressa samman dem.

Därefter spikar du överlappningarna. Använd varmförzinkad pappspik

9. Därefter spikar du överlappningarna. Använd varm, förzinkad pappspik 20/28 och slå in spikarna med ca 6 cm avstånd från varandra.

Monterar ströläkt längs hela takhöjden

10. Montera sedan ströläkt längs hela takhöjden. Håll hela tiden c -avståndet 600 mm. Lämplig storlek på spikarna är 2 1 /2″.

Ovanpå ströläkten spikas därefter längsgående bärläkt

11. Ovanpå ströläkten spikar du därefter längsgående bärläkt. Använd 4″ spik. Vid takfoten ska du se till att hålla c -avståndet 485 mm.

Avstånd mellan övrig bärläkt och upp till taknocken 525 mm

12. Mellan övrig bärläkt och upp till taknocken bör c -avståndet däremot vara 525 mm för att konstruktionen ska bli helt korrekt.

Vid taklutning under 22ø ska du lägga extra ströläkt under de tre nedersta bärläkten

13. Vid taklutning under 22ø ska du lägga extra ströläkt under de tre nedersta bärläkten, det vill säga med ett c -avstånd på 300 mm.

Tips!

På marknaden finns många olika sorters underlagspapp. De som har beteckningen YAL är tillverkad av asfaltsimpregnerad lump papp och ytbelagd med asfalt. Den är av enklare typ. Papp med beteckningen YAM håller högre kvalitet.

Den består av asfaltimpregnerad mineralfiberfilt, som också har ytbelagts med asfalt. Prismässigt skiljer sig de båda typerna inte nämnvärt åt och vikten är densamma, cirka 1 kg/m2.

Väderlek och första takplåten styr montaget.

Montering av plåttaket

Om rännkrokar och hängrännor måste bytas eller flyttas är det lämpligt att fälla in krokarna i nedre bärläkten

14. Om rännkrokar och hängrännor måste bytas eller flyttas är det lämpligt att fälla in krokarna i nedre bärläkten.

Montera sedan en ny fotplåt på läkten

15. Montera sedan en ny fotplåt på läkten. Spika fast plåten med pappspik på lagom avstånd från varandra.

Lägg takplåtarna mot vindriktningen

16. Lägg plåttaket mot vindriktningen. Passa in plåten absolut vinkelrätt mot takfoten.

Fäst den självborrande skruven direkt i bärläkten

17. Fäst den självborrande skruven direkt i bärläkten. Det är en fördel om du förser borrmaskinen med djupanslag.

Korta längder av plåttaket monteras upp till nock innan du på nytt börjar vid takfoten och lägger upp mot nocken

18. Korta längder av plåttaket monteras upp till nock innan du på nytt börjar vid takfoten och lägger upp mot nocken.

Plåtlängder som täcker från takfot till nock läggs normalt med en plåtvågs överlapp

19. Plåtlängder som täcker från takfot till nock läggs normalt med en plåtvåds överlapp.

Ändöverlapp kan ibland fixeras genom plåtens utformning

20. Ändöverlapp kan ibland fixeras genom takplåtens utformning. Förborra i annat fall den övre plåten.

Sidöverlapp görs alltså normalt över en våg

21. Sidöverlapp görs alltså normalt över en plåtvåd. Vissa fabrikat ska fästas i profiltoppen, andra i ”vågdalen”.

Värt att veta vid montering av plåttak

Ett problem när man ska lägga plåttak är att man oftast inte kan gå på takplåten. Den är begränsat gångbar. Du måste därför planera arbetet så att du i första hand kan utnyttja bärreglarna som fotstöd och i annat fall använda stege.

Men kontrollera alltid att stegen är fast förankrad. En annan viktig skyddsåtgärd är att alltid fästa varje plåt ordentligt innan du monterar nästa. Det är också en säkerhet för att plåten inte ska rubbas ur sitt rätta läge.

Mot takfot och gavlar sätts skruven tätare

22. Mot takfot och gavlar sätts skruven tätare. Följ dock bruksanvisningen för respektive fabrikat.

Nockplåt monteras med självborrande skruv

23. Nockplåten monteras med borrande skruv i varannan topp, mot tätningsband och med ändlock mot gavlarna.

För skorstenar och ventiler, takkupor och takfönster, vinkelrännor etc finns i regel anpassningsbara detaljer

24. För skorstenar och ventiler, takkupor och takfönster, vinkelrännor etc. finns i regel anpassningsbara plåtdetaljer.

För större kapningar är en nibblingsmaskin ett bra redskap

25. För större kapningar är en nibblingsmaskin ett bra redskap. Sprutet från en rondell kan skada plåtytan på takplåten.

Mindre kapningar klarar du med plåtsax och bågfil

26. Mindre kapningar klarar du med plåtsax och bågfil. Kapa om möjligt så att snittet döljs av annan plåt.

Eventuella repor och montageskador lagas med bättringsfärg och streckpensel

27. Eventuella repor och montageskador lagas med bättringsfärg och streckpensel. Bättra enbart den skadade ytan.

Värt att veta när du ska lägga plåttak

Den glatta ytan i kombination med hög takvinkel gör ett plåttak mer eller mindre självrensande från snö. Vill man undvika snöras finns det gallerskydd. Vissa moment och detaljer i ett takbygge med plåt, till exempel läktdimension, kan påverkas av hårda vindar och snö. Om du nödvändigtvis måste gå på takplåten – stig i profilbotten.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.

Om du byter till en annan typ av takbeläggning måste du kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun eftersom en förändring av husets utseende kan kräva bygglov.

Tänk även på att du alltid ska följa materialtillverkarens föreskrifter och beskrivning.

Andra har också läst

Se alla takartiklar »

 

scroll to top
Top