Plåttak – Lägga ny takplåt

plattak.jpg

Läggning av ett traditionellt plåttak.

Dags att lägga nytt plåttak? I den här artikeln hittar du information om plåttak och tips om vad du behöver tänka på när du ska lägga ett plåttak, samt beskrivning med förklarande fotografier när du ska lägga ett tak av plåt.

Äldre, traditionella takbeläggningar har i de flesta fall stått sig väl i konkurrens med senare tiders material. I två avseenden har emellertid takpapp, shingel och plåt två påtagliga fördelar: De är lättare att lägga och väger betydligt mindre än till exempel tegel.

Väljer man att vid en renovering ersätta ett skamfilat papptak med plåttak, behöver man i bästa fall kanske inte ens ordna ett nytt underlag. Takplåten kan i de flesta fall monteras direkt på det gamla taket. Dessutom kan man få ett plåttak som på avstånd liknar tegel.

Yttertaket är husets paraply och i nordiskt klimat ställs särskilt höga krav på att det verkligen fungerar. Taket ska ju inte bara skydda mot regn, snö och smältvatten och ligga stadigt när det blåser hårda vindar. Det ska också tåla påfrestningar vid extraordinär vinterkyla och vid extrem sommarhetta.

Rätt monterad har ett plåttak egenskaper som svarar mot dessa krav. Det har man för övrigt känt till i över 300 år, det vill säga från den tid man istället för att smida plåt övergick till valsning av plåt.

År 1670 ansökte nämligen assessorn i bergskollegiet, Isaac Cronström, om tillstånd att få tillverka valsad plåt med motiveringen att han ”funnit på en invention att täcka hus med järnplåtar”.

Även om plåt alltså kan räknas till de traditionella takbeläggningarna, är dagens takplåt av sådant slag att den på intet sätt är jämförbar med Cronströms och dennes efterföljares produkter.

Dagens plåttak

För det första består dagens plåttak av flera skikt och är profilerad, för det andra är den åtskilligt tunnare och för det tredje mycket lättare. I jämförelse med tegel är många typer av plåtar tio gånger lättare. Ett plåttak av aluminium väger inte mer än 2 kg per m2 och en stålplåt cirka 5-7 kg per m2.

Men så tävlar fabrikanterna numera om att tillverka så tunn plåt som möjligt. Metallskiktet är oftast under 1 mm och i de tunnaste plåtarna knappt 0,4 mm.

Tveklöst ger den låga vikten två mycket stora fördelar: dels underlättas upplastningen, dels kan en enklare och därmed billigare takkonstruktion ofta accepteras. Plåttak finns i varierande storlekar. De större, som är meterbreda och kan räcka från nock till takfot, kan i format motsvara 40-50 takpannor av tegel.

Ett modernt plåttak är alltså uppbyggd av ett antal olika materialskikt kring en kärna av stål eller aluminium. Mekaniskt sett är stålplåten, vid samma tjocklek, starkare än aluminiumplåten, men jämförelsen är i och för sig ganska ointressant, eftersom ingen av dessa plåtar egentligen tillåter att man går på dem utan utlagda skydd.

När aluminium kommer i kontakt med luft bildas ett oxidskikt som skyddar metallen mot korrosion. Men man bör veta att aluminium ändå kan få frätskador. Kontakt med olämpliga metaller, betong och tryckimpregnerat virke kan orsaka sådana skador.

Ett lämpligt skydd är att använda fästelement av aluminium, rostfritt eller galvaniserat stål. En luftspalt eller isolerande plast räcker som skydd mot tryckimpregnerat virke och betong.

Stålplåt kan givetvis rosta och därför är sådan takplåt galvaniserad och lackerad. Den zink som ingår i galvaniseringen offrar sig så att säga för järnet och så länge zink finns kvar uppstår ingen rost. Den skyddslack som används har hos väl kända takkvaliteter stor motståndskraft och färgen behåller under normala förhållanden också sin kulör väl.

Dom flesta plåttak behöver med jämna mellanrum renoveras. Det finns olika renoveringssystem för plåttak men även bättringsfärg, så att man kan fylla mindre repor. Det finns i huvudsak tre olika typer av takplåt: trapetsformad eller tegelliknande i två storlekar.

Vi visar principen för monteringen av tegelprofilerat plåttak. När det gäller detaljer kan läggningen variera något mellan olika fabrikat, varför du också bör notera dessa skillnader.

Det här behöver du när du ska lägga plåttak:

Verktyg:
Borrmaskin (1) Nit tång (2) Nibblingsmaskin (3) Plåtsax (4) Sticksåg (5) Bågfil (6) Fogsvans (7) Hammare (8) Tumstock (9) Penna (10) Stege

Material:
Takplåt, Virke till bärläkt, minst 45×70 mm, hyvlat eller 50×75 mm sågat, Extra ströläkt, ev. 10 mm distansklossar, Självborrande skruv med hylsor, Spik, Tätningsband eller kitt.

Sex olika skikt kring en kärna på plåttak

alt="Skissen visar ett exempel på hur en takplåt är uppbyggd"Skissen till vänster visar ett exempel på hur en takplåt är uppbyggd: stålkärna (1), zink- eller zink- och aluminiumskikt (2), passiveringsskikt (3), primer (4), akrylfärg (5) och skyddslack (6).

Det tunna plåtskiktet ställer höga krav på infästningen, varför man bör förse borrmaskinen med djupanslag så att de självborrande skruvarna varken dras för hårt eller för löst.

Värt att veta om plåttak

Ett plåttak har lång livslängd och särskilt aluminium har visat god motståndskraft mot luftföroreningar. Ett plåttak kan ändå inte räknas som helt underhållsfritt. Skulle en plåt av någon anledning skadas bör den bytas ut.

Anlitar du en professionell takläggare får du tio års garanti på både arbete och material. En normal livslängd uppskattas till omkring 20 år. Lägger du taket själv har du två år på dig att reklamera om du skulle råka ut för till exempel rost, färgsläpp och kulörförändringar.

Planering och förberedelser

Är din gamla takbeläggning av papp eller shingel kan du i regel lägga det nya plåttaket direkt på beläggningen, utan bärläkt men man bör vara noggrann med att kontrollera detta eftersom man i vissa fall ändå rekommenderar bärläkt innan man lägger plåttaket.

Är din gamla beläggning takpannor, och den befintliga bärläkten passar plåtens mått, kan du förhoppningsvis utnyttja läkten. Är den gamla beläggningen pannplåt och bandtäckning ska du montera taket på ny bärläkt, ovanpå det gamla taket.

arbetssakerhet-allmant

Undertaket


Tips!

På marknaden finns många olika sorters underlagspapp. De som har beteckningen YAL är tillverkad av asfaltsimpregnerad lump papp och ytbelagd med asfalt. Den är av enklare typ. Papp med beteckningen YAM håller högre kvalitet.

Den består av asfaltimpregnerad mineralfiberfilt, som också har ytbelagts med asfalt. Prismässigt skiljer sig de båda typerna inte nämnvärt åt och vikten är densamma, cirka 1 kg/m2.

Väderlek och första takplåten styr montaget.

Montering av plåttaket

Värt att veta vid montering av plåttak

Ett problem när man ska lägga plåttak är att man oftast inte kan gå på takplåten. Den är begränsat gångbar. Du måste därför planera arbetet så att du i första hand kan utnyttja bärreglarna som fotstöd och i annat fall använda stege.

Men kontrollera alltid att stegen är fast förankrad. En annan viktig skyddsåtgärd är att alltid fästa varje plåt ordentligt innan du monterar nästa. Det är också en säkerhet för att plåten inte ska rubbas ur sitt rätta läge.

Värt att veta när du ska lägga plåttak

Den glatta ytan i kombination med hög takvinkel gör ett plåttak mer eller mindre självrensande från snö. Vill man undvika snöras finns det gallerskydd. Vissa moment och detaljer i ett takbygge med plåt, till exempel läktdimension, kan påverkas av hårda vindar och snö. Om du nödvändigtvis måste gå på takplåten – stig i profilbotten.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.

Om du byter till en annan typ av takbeläggning måste du kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun eftersom en förändring av husets utseende kan kräva bygglov.

Tänk även på att du alltid ska följa materialtillverkarens föreskrifter och beskrivning.

Andra har också läst

Se alla takartiklar »

 

scroll to top
Top