Plåttak – Lägga ny takplåt

Nylagt plåttak

Dags att lägga nytt plåttak? I den här artikeln hittar du tips och information om olika typer av plåttak och vad du behöver tänka på när du ska lägga ett plåttak själv. Ta del av beskrivningar med förklarande bilder hur du lägger ett tak av plåt.

Det finns flera fördelar med plåttak i jämförelse med andra traditionella takbeläggningar, men det mest påtagliga är att plåttak passar på det flesta taktyper och lutningar, och är lättare att lägga. Plåttak belastar precis som takpapp och shingel inte takkonstruktionen så mycket i vikt som t.ex. takpannor av tegel eller betong.

Det gör plåttak till ett bra val vid både renovering av äldre hus och nybyggda moderna fastigheter. Dessutom finns s.k. takpanneplåtar i både stålplåt och aluminiumplåt som i utseendet efterliknar traditionella takpannor.

Om du har ett befintligt papptak eller shingeltak kan man i bästa fall om pappen är i gott skick behålla den befintliga pappen och lägga plåttaket direkt utan att byta, dvs. om takplåten är avsedd för att läggas direkt på takpapp.

Men generellt måste man vara kritisk till att behålla en gammal takpapp eftersom det i de flesta fall ändå rekommenderas att byta ut en äldre takpapp. Det är viktigt att följa tillverkarens föreskrifter för just den takplåten du valt för ditt tak. Känner du dig minsta osäker kontakta alltid tillverkaren innan du startar ditt projekt.

Det viktigaste på ett hus är ett väl fungerande och funktionellt tak som håller i vårt nordiska klimat. Det ställer stora krav på att yttertaket ska fungera eftersom det ska tåla stora temperaturskillnader från kalla vinterdagar till gassande solvärme. Däremellan så ska taket dessutom skydda mot hårda vindar, is, snö, smältvatten och regn.

Läs också: 8 värdefulla tips när du ska välja plåttak

Kortfattad historik om plåttak

Plåttak har används som takbeläggning sedan 1500-talet och då med kopparplåt. På 1600-talet kom den så kallade svartplåten. Den förzinkade, galvaniserade plåten kom vid mitten av 1800-talet, och i början på 1900-talet kom den galvaniserade järnplåten som sedermera slog ut den gamla svartplåten och gjorde att plåttak vart vanligare och även kunde läggas på enklare byggnader.

Olika typer av plåttak

Ett plåttak har en kärna som är uppbyggt av antingen stålplåt, zink eller aluminiumplåt som sedan behandlats med olika materialskikt för att ge ytskiktet skyddande egenskaper mot rost och yttre påverkan från väder, vind och solens ultravioletta strålar.

Undantaget för ytskiktsbehandlad takplåt är koppar, som har lång tradition som byggnadsmaterial i Sverige. Koppar har en väldigt god beständighet mot korrosion utan någon form av skyddsbehandling. Koppar har också en lång livslängd som med åren ger en naturlig patina genom oxidering där den får sitt grönaktiga karakteristiskt utseende. Koppartak är inte så vanligt på villatak eftersom koppar är nästa 5 gånger så dyr i inköp än stålplåt och aluminium.

Det som skiljer dagens plåttak från andra taktäckningsmaterial är att det finns många olika alternativ att välja mellan både när det gäller profil på plåten, ytbehandling och kulör, vilket gör plåttaket mer anpassningsbart både vid nybyggnation eller renovering.

Den vanligaste typen av plåttak idag är stålplåt och aluminiumplåt. Det finns en rad olika profileringar på plåttak. Här visas några olika varianter:

Falsad plåt

Den mest klassiska profileringen är den så kallade bandtäckta falsade slätplåten som vi ser på många äldre hus och kulturbyggnader.

Klicktak plåt

Klickplåten även kallad klicktak är en modernare variant som efterliknar bandtäckningsplåten i utseendet men är enklare att lägga med s.k. klickfunktion.

Profilerad plåt som är utformad som en vågformad takpanna

Takpanneplåten s.k profilerad plåtprofil är framtagen och utformad för att efterlikna takpannor till utseendet.

Lackerad trapetsprofilerad takplåt

Trapetsplåt, även kallad korrugerad plåt finns i en rad olika typer av profiler. Den finns även med rundare utseende s.k. sinusprofilerad plåt.

Takpanna av plåt, granulerad

Granulerad takplåt efterliknar betongpannor. Tillverkad i formpressad stålplåt med ytskikt av granulerad sten.

Några fördelar med plåttak

Några av fördelarna med plåttak i jämförelse med t.ex. betong- och tegelpannor är den lätta vikten. Det finns takplåtar som är mer än tio gånger lättare än takpannor. Ett plåttak tillverkat av stålplåt väger cirka 5-7 kg per m2 (kvadratmeter) och en takplåt av aluminium väger inte mer än ca 2 kg per m2.

Den låga vikten på takplåt ger även fördelar i hanteringen och vid upplastningen på taket. Dessutom finns plåttak i flera olika storlekar och även takplåt som går från takfoten ända upp till taknocken. En enda profilplåt kan i visa fall motsvara mellan 40-50 stycken takpannor.

Välja plåttak av stålplåt eller aluminium?

Står du inför valet att välja stålplåt eller aluminiumplåt så finns det några skillnader som kan vara värt att känna till. Plåttaken är tillverkade av en kärna av stålplåt eller aluminium. Så vilket ska man välja?

Plåttak av stålplåt är galvaniserade och lackerade med skyddande primer och färg för att få en så lång hållbarhet som möjligt. Zinkytan i gavaniseringen är det som utgör skyddet mot korrosion och så länge den varmförzinkade ytan är intakt uppstår ingen rost. Färg och skyddslack har på dagens moderna stålplåtar har också väldigt bra motståndskraft och UV-beständighet.

En av skillnaden med aluminiumplåt är att den inte behöver genomgå galvaniseringsprocessen eftersom aluminium i sig har en god förmåga att motstå korrosion. Aluminiumplåtens goda beständighet mot korrosion har att göra hur aluminium reagerar med syre i luften. Om en skada uppstår på aluminiumplåten så bildas ett skyddande oxidskikt på den skadade och blottade ytan.

Aluminiumplåt utan ett skyddande skikt av lack är dock känsligare för kontakter med andra metaller som t.ex. bly och koppar, järnvitriol som ofta finns i slamfärger, betong, och även tryckimpregnerat trä som innehåller kopparsalter.

För att skydda aluminiumplåten kan isolerande plast eller en luftspalt räcka som skydd mot tryckimpregnerat trä.

När du ska montera aluminiumplåt så är det viktigt att du väljer rätt typ av fästelement dvs. skruvar, spik, bultar, muttrar, popnit och beslag av aluminium, galvaniserat stål eller rostfritt stål.

Bor du däremot nära kusten och havet, nära industrier eller i en storstad så är det lättare att plåttaket utsätts för salter och sura föroreningar med lågt pH-värde. I sådan miljö är det större risk för korrosion. I de fallen är aluminiumplåten ett bättre val för ditt plåttak.

Aluminiumplåten är något mindre stark än takbeläggningar av stålplåt, även om båda typerna av takplåt är hållbara.

Underhåll av plåttak

Även om dagens plåttak är nästintill underhållsfria så behöver ett plåttak ses över. I underhållet ingår en allmän årlig översyn av takplåten, att rensa bort skräp i hängrännor, stuprör, ränndalar och andra ytor där skräp kan ligga. Allmän rengöring och tvättning vid behov. Det finns olika renoveringssystem för plåttak men även bättringsfärg, så att man kan fylla igen mindre repor.

Plåttak och miljön

Ett korrekt monterat plåttak är inte bara ett motståndskraftigt material som takbeläggning utan kan också vara ett bra miljöalternativ. Även om det går åt mycket energi vid framställning av stålplåt så har plåttaket en lång livslängd och kan återvinnas om och om igen utan att förlora sina egenskaper.

Verktyg och material du behöver när du ska lägga plåttak:

Verktyg:
1. Borrmaskin 2. Nit tång 3. Nibblingsmaskin 4. Plåtsax 5. Sticksåg 6. Bågfil 7. Fogsvans 8.  Hammare 9. Vattenpass 10. Falstång 11. Skruvdragare 12. Plastklubba 13. Tumstock 14. Riktsnöre 15. Penna 16. Stege 17. Skyddshandskar 18. Skyddsglasögon.

Material:
Viktigt:
Kontrollera med takplåtstillverkaren vilken takpapp och underlagspapp som passar för den takplåt och takplåtsprofil som du valt till ditt tak.

Takplåt, Fotplåt, Vattbrädebeslag, Vindskivebeslag, Nockplåt, Skorstensbeslag alt. självklistrande flexibelt tätningsband. Bärläkt minst 45×70 mm, hyvlat eller 50×75 mm sågat, Extra ströläkt, ev. 10 mm distansklossar, Självborrande skruv för plåt till trä 4,8x3,5 mm med hylsor, Tätningsband eller kitt. Varmförzinkad spik för ströläkt 2,8×60 mm. och för bärläkt 2,8×75 mm. Varmförzinkad pappspik minst 20×28 mm.

Sex olika skikt kring en kärna på plåttak

Skissen visar ett exempel på hur en takplåt är uppbyggd

Takplåtsillustrationen visar ett exempel på hur en takplåt är uppbyggd: 1. Stålkärna, alternativt aluminiumplåt 2. Zink eller zink- och aluminiumskikt 3. Passiveringsskikt 4. Primer 5. Polyesterfärg 6. Skyddslack.

Livslängden på ett plåttak

Hur lång livslängden en takbeläggning av plåt har är svårt att svara på eftersom det har att göra med en rad olika omständigheter. Vart är huset placerat, finns det industrier i närheten, ligger huset placerat nära havet? Typ av takplåt och så vidare…

Även om ett plåttak har väldigt långa underhållsintervaller så är det inte underhållsfritt. Livslängden har också att göra med hur noggrann fastighetsägaren är med underhållet av plåttaket.

Det har också att göra med vilken typ av takplåt man valt på sin fastighet. Ett plåttak av aluminium har t.ex. visat sig ha bättre beständighet mot luftföroreningar och salter vid havsmiljö än t.ex. stålplåt.

Så hur länge håller då ett plåttak? Ungefär lika länge som ett tak med takpannor av betong eller tegel, dvs. den förväntade livslängden är ca 30-40 år. Men det är inte ovanligt att du ser ett plåttak som legat i 50-60 år, och till och med upp till 100 år med rätt underhåll.

Men glöm inte att en årlig översyn och ett väl planerat underhåll är en förutsättning för en längre livslängd oavsett vilken typ av takbeläggning du väljer på din fastighet.

Lägga plåttak på befintlig takbeläggning

Har du ett äldre tak med takpapp eller shingel som är av bra kvalitet så kan det gå att lägga plåttaket direkt på pappen. Men det är väldigt viktigt att du kontrollerar den befintliga takbeläggningen noggrant innan du lägger takplåten.

Har du ett befintligt tak med takpannor och bärläktens mått passar för att lägga en takplåt, så kan du använda den befintliga bärläkten om den är i bra kondition.

Tänk på att det är väldigt viktigt att du följer tillverkarens anvisningar för den specifika takplåten du valt. Känner du dig minsta osäker på hur du ska göra eller vilken kondition takpappen är i så ska du kontakta en branschorganisation eller en sakkunnig innan du gör dina val eller startar ditt projekt.

Viktigt

Det tunna plåttaket ställer höga krav på själva infästningen. Därför bör skruvdragaren förses med djupanslag så att de självborrande skruvarna varken dras för hårt eller för löst.

Tänk på att du aldrig ska använda en vinkelslip när du kapar takplåt eftersom värmen och gnistorna förstör plåtens ytskiktsbehandling.

Glöm inte taksäkerheten

Arbeta säkert på taket

Att arbeta säkert på taket är väldigt viktigt. Se till att du har all skyddsutrustning innan du beträder taket. Hjälm är bra att ha vid fall eller halka på taket, helsele med glidlås, falldämpare, handskar, knäskydd och skyddsskor med bra grepp. Se även till att ha en ordentlig stege med glidskydd vid takfoten samt stödben och stegbreddare.

Översikt taksäkerhet detaljer

På bilden ovan ser du exempel på fasta taksäkerhetsanordningar som bör finnas på taket. Förutom glidskydd vid takfoten och en ordentlig stege med stegbreddare så ska det finnas fast monterad takstege, nockräcke, gångbrygga vid skorsten och snörasskydd vid takfot.

Så lägger du plåttak steg för steg

lägga plåttak översikt

1. Ta bort gammal underlagspapp och takpapp. Borsta av takets råspont.
2. Kontrollera takytan och komplettera undertakets träpanel.
3. Lägg ut ny underlagspapp enligt tillverkarens instruktioner gällande överlappning, klistring och spikning.
4. Spika ny ströläkt enligt takplåtstillverkarens instruktioner. Vanligen cc-mått 600 mm.
5. Spika ny bärläkt enligt takplåtstillverkarens instruktioner. Vanligen löpande cc-mått 525 mm. Vid takfot: cc-mått 485 mm.
6. Montera rännkrokar för hängränna och svep för stuprör.
7. Montera taksäkerhet enligt gällande regler och branschstandard.
8. Montera ny fotplåt enligt tillverkarens beskrivning för plåttaket.
9. Placera, måtta in och montera takplåten med självborrande skruv.
10. Slutligen ska du montera nockplåt och vindskivor.

Undertaket

Det är viktigt att läktavstånd stämmer överens med måtten som finns angivna i monteringsanvisning för just den takprofilen du valt. Kontrollera därför noggrant innan du börjar spika bärläkt och ströläkt.

Tar bort gammal takbeläggning och takpapp

1. Ta bort den gamla takbeläggningen och takpappen. Kontrollera kvaliteten på råsponten och diagonalerna så att dessa har samma mått. Borsta av takytan ordentlig.

Är underlagstaket av board eller liknande monterar du en bärläkt

2. Lägg ny takpapp efter tillverkarens beskrivning. Montera sedan bärläkt med 525 mm cc -avstånd vid takfoten.

Det är lämpligt att du monterar den nedersta läkten på distansklossar

3. Det kan vara passande att montera den nedersta läkten på distansklossar ca 10 mm.

Centrumavståndet, medelpunkten, mellan övriga bärläkter

4. CC-avståndet (centrumavståndet) dvs. medelpunkten mellan bärläkter ska vara 525 mm. Lämplig spikdimension är 4″.

Består underlagstaket av träpanel ska du på denna lägga ut underlagspapp

5. Består underlagstaket av träpanel (råspont) ska du lägga underlagspapp på ytan. Mät ut antalet vådlängder du behöver.

Takpappen ska läggas i takets längdriktning

6. Takpappen ska läggas i takets längdriktning. Den första pappvåden ska läggas parallellt med takfoten.

Rulla därefter ut våd för våd upp mot taknocken

7. Lägg sedan våd för våd av takpappen ända upp till taknocken. Det är viktigt att våderna överlappar varandra med 100 mm. Skarvar och ränndalsvåder ska överlappa 150 mm.

För att fogarna ska bli täta ska du klistra överlappningarna med asfaltklister och pressa samman dem

8. Har takpappsvåden skyddsfolie ska den avlägsnas efter det att våden riktats in. Fogarna ska du klistra med takpappsklister för att fogarna ska bli täta. Var noggrann med tätning på varje överlapp.

Därefter spikar du överlappningarna. Använd varmförzinkad pappspik

9. Överlappningarna ska sedan spikas med pappspik. Använd varmförzinkad pappspik 20/28 och slå in spikarna med ca 60 mm avstånd i zick-zack mönster.

Monterar ströläkt längs hela takhöjden

10. Spika sedan ströläkt med 2,8×60 mm spik i takets lutningsriktning (lodrätt) med cc-avstånd 600 mm för att ventilera taket.

Ovanpå ströläkten spikas därefter längsgående bärläkt

11. Spika sedan bärläkt med 2,8×75 mm spik. Nedersta bärläkten kan spikas med impregnerat virke träskyddsklass NTR/AB. Första takfotsläkten till första bärläkten så ska cc-avståndet vara 485 mm.

Avstånd mellan övrig bärläkt och upp till taknocken 525 mm

12. Övrig bärläkt ska spikas med cc-avstånd 525 mm från takfot upp till taknock.

Vid taklutning under 22ø ska du lägga extra ströläkt under de tre nedersta bärläkten

13. Om taket har en lutning under 22ø (grader) ska du spika extra ströläkt under de tre nedersta bärläkten, dvs. med cc-avstånd 300 mm.

Tips!

Det finns många olika typer av underlagspapp på marknaden och många vet inte att det kan skilja en hel del när det gäller kvalitet på takpapp. Anlitar du en hantverkare kan det vara bra att kontrollera vilken typ av underlagspapp man ska använda, så att du får det du betalar för.

Kontrollera om det finns P-märkning och YEP-märkning. En P-märkning innebär att produkten är typprovad och att den uppfyller lag- eller gällande myndighetskrav.

YEP-märkningen är också en kvalitetsmärkning där P:et står för polyesterstomme som innebär att pappen har en högre rivhållfasthet. En underlagspapp som ska läggas under plåttak rekommenderas ha beteckningen YEP 2500.

Inför läggning av första takplåten

Att lägga ett plåttak går relativt fort om man jämfört med att lägga takpannor. Men var väldigt noggrann vid läggning av den första takplåten. Måtta ordentligt så att den första plåten blir helt rak så går monteringen av resterande takplåtar betydligt lättare. Glöm inte att kontrollmäta kontinuerligt under läggningen.

Det är väldigt viktigt att du tänker på vinden när du arbetar eftersom en takplåt kan ge väldigt stort vindfång. Det kan därför vara bra att invänta en dag med vindstilla eller väldigt lite vind, alternativt att lägga takplåten när vindriktningen är åt samma håll som läggningen.

Montering av plåttaket

Om rännkrokar och hängrännor måste bytas eller flyttas är det lämpligt att fälla in krokarna i nedre bärläkten

14. Om du måste byta ut hängrännor och rännkrokar så bockas dessa efter taklutningen och skruvas på underlagstaket eller nedersta bärläkten med rännkroksskruv.

Montera sedan en ny fotplåt på läkten

15. Montera en ny fotplåt på takfotsläkten med spik. Det är klokt att också montera en fågellist som förhindrar att fåglar drar upp pinnar och dylikt under takplåten.

Lägg takplåtarna mot vindriktningen

16. Börja sedan med att lägga den första takplåten. Var noggrann så att första plåten monteras i rät vinkel 90° grader mot takfoten.

Fäst den självborrande skruven direkt i bärläkten

17. Fäst takplåten med självborrande skruv direkt i bärläkten. Se till att skruvdragaren har djupanslag, det underlättar skruvningsarbetet.

Korta längder av plåttaket monteras upp till nock innan du på nytt börjar vid takfoten och lägger upp mot nocken

18. Om det går så monteras takplåten i hela längder från takets ytterkant upp till taknocken. Annars från takfot och skarvning innan nock.

Plåtlängder som täcker från takfot till nock läggs normalt med en plåtvågs överlapp

19. Överlappningen av nästkommande takplåt läggs normalt med en plåtvåds överlapp eller ca 200 mm.

Ändöverlapp kan ibland fixeras genom plåtens utformning

20. Överlappningen vid taknock fixeras så att den följer takplåtens utformning. Ev. förborrning kan behövas för att underlätta montering av skruvar.

Sidöverlapp görs alltså normalt över en våg

21. Överlappning sidledes görs med en plåtvåd eller ca 200 mm. Följ tillverkarens anvisning eftersom vissa takplåtar ska fästas i profiltoppen och andra i själva "vågdalen".

Värt att veta vid montering av plåttak

När du arbetar med plåttak är det viktigt med arbetshandskar för att undvika skärsår.

När du ska lägga ett plåttak är det värt att veta att det kan vara svårt att gå på takplåten om du lägger den på bärläkt, så planera arbetet noggrant.

Fäst takplåten så fort som möjligt eftersom den låga vikten gör att plåten kan blåsa bort.

Skärma av arbetsplatsen så att ingen kan gå under den taksida du arbetar på. Avskärmningen kan göras med snöre eller avskärmningsband som finns att köpa i byggvaruhandeln.

Glöm inte taksäkerheten. Ett plåttak är det mer eller mindre självrensande från snö vintertid eftersom den glatta ytan i kombination med takvinkeln gör det lättare för snön att rinna av taket. Det är därför viktigt med snörasskydd.

Mot takfot och gavlar sätts skruven tätare

22. Mot takfot, nock och gavlar sätts monteringsskruven tätare. Följ bruksanvisningen för respektive fabrikat.

Nockplåt monteras med självborrande skruv

23. Lägg först tätningsband och sedan nockplåten som skruvas fast i varje profiltopp. Skarvning sker med 200 mm omlottläggning. Ändlock monteras mot gavlar.

För skorstenar och ventiler, takkupor och takfönster, vinkelrännor etc finns i regel anpassningsbara detaljer

24. Nedre skorstensbeslaget specialanpassas till skorstenen av din lokala plåtslagare. För ventiler, vinkelrännor och rörgenomföringar mm. finns i regel anpassningsbara plåtdetaljer.

För större kapningar är en nibblingsmaskin ett bra redskap

25. Om du behöver kapa en takplåt ska du använda en s.k. nibblingsmaskin. Kapa inte en takplåt med vinkelkap eftersom värmen och gnistorna kan skada ytskiktet på plåten.

Mindre kapningar klarar du med plåtsax och bågfil

26. Vid mindre kapningar kan du använda plåtsax eller bågfil med stålblad. Försök dölja kapytan med överlappande plåt.

Eventuella repor och montageskador lagas med bättringsfärg och streckpensel

27. Skulle olyckan vara framme och du får någon repa eller montageskada så har tillverkaren oftast bättringsfärg i standardkulörer.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du startar.

Om du byter till en annan typ av takbeläggning måste du kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun eftersom en förändring av husets utseende kan kräva bygglov.

Tänk även på att du alltid ska följa materialtillverkarens föreskrifter och beskrivning.

Artikeln uppdaterad: 2020-04-08

Andra har också läst

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se