6 viktiga tips om takunderhåll som ger dig ett bekymmersfritt tak

Takunderhåll

Det finns inga tak som är helt underhållsfria oavsett vilket takbeläggning du än har. Därför gäller det att se till att små skavanker inte blir till stora problem. Det kan du som husägare spara stora pengar på. Ett tak som sköts väl håller längre.

Genom att gå igenom taket ett par tre gånger per år och åtgärda det som syns och märks kan taket hålla många år längre än ett tak som inte underhålls.

Så här underhåller du ditt tak:

1. Håll taket rent från kvistar, barr och mossa.

Mossa på betongpannor

Mossa på taket ska tas bort eftersom mossa kan leda in fukt under takpannorna. Såväl tak som avvattningssystem behöver hållas rent från kvistar, smuts och beläggningar. Rensa ränndalar om du har det på taket samt hängrännorna.

Mossa på taket hur kan det komma sig?
Det kan vara obehandlade betongpannor på ditt tak, då blir det lättare mossbeläggning i skuggiga lägen. Lövträd i närheten av taket kan också orsaka mosstillväxt.

Konsekvenser: Mossa samlar upp fukt och kan leda in vatten under takpannorna. Vilket på sikt kan leda till fuktskador. Mossan kan också göra att pannorna fryser sönder.

Åtgärd: Ta bort mossan antingen genom att borsta eller högtryckstvätta bort mossan.

2. Håll koll på takpannorna

Frostsprängda och spräckta tegelpannor

Lägg sneda takpannor rätt och byt pannorna så fort de blir trasiga. En sprucken panna håller inte tätt. Glöm inte att kontrollera taknocken så att alla nockpannor är hela och ligger på rätt plats.

En takpanna har gått sönder hur kan det komma sig?
Takpannan kan ha frusit sönder eller kraftig blåst som har gjort att något har landat på taket och spräckt takpannan.

Konsekvens: Takpappen under takpannorna skyddar undertaket ett tag. På sikt kan en trasig takpanna leda till fuktskador.

Åtgärd: Byt ut takpannan så snart du kan.

3. Byt ut slitna rostiga plåtbeslag

Skorstensbeslag och vindslucka

Taklucka och nedre skorstensbeslag som är i behov att bytas ut.

Taklucka, nedre skorstensbeslag och beslag runt ventilationsdon och liknande slits ofta ut före själva takytan. Kontrollera att plåtbeslagen inte sitter lösa eller är rostiga, inga rosthål får förekomma. Byt ut vid behov och se till att allt håller tätt.

4. Kontrollera ränndalar (vinkelränna)

Ränndal på tak

Där två takvinklar möts ska det finnas en ränndal (vinkelränna) som leder bort vatten ner till hängrännan.

Har ditt tak ränndalar (vinkelrännor) är det viktigt att du kontrollerar att det inte fastnat mossa och kvistar eller att ränndalarna är rostiga. Kontrollera ränndalsskarvarna (falsar) så att dom är täta. Byt ut vid behov och se till att allt håller tätt.

5. Lyft på pannorna kontrollera underlagspappen

Lyfter på takpannor

Är takpappen sliten? Lyft på takpannorna och titta efter bubblor, glipor och sprickor. Ta bort barr och löv. Är underlagspappen skadad ska den bytas ut. Vatten som tar sig förbi takpannorna ska stoppas och skyddas av underlagspappen.

6. Gå upp på vinden och titta på undertaket. Var särskilt uppmärksam på följande punkter eftersom fukt och rötskador kan uppstå här.

fuktskador-vind

a) Undertaket nere vid takfoten är ett vanligt ställe för fukt och rötskador.

Fuktskada på insidan av taket vid skorsten

b) Undertaket vid skorstenen är också ett vanligt ställe för fukt och rötskador. Anledningen kan vara att det nedre skorstensbeslaget på utsidan har lossnat eller rostat sönder så att vatten kan rinna in via murstocken.

Passa också på att kontrollera:

c) Undertaket vid ventilationsrör och stosar.

d) Undertaket vid ventilationsstosar. 

Viktigt!

När du undersöker eller utför arbeten på ditt tak använd Skyddssele. Ett skyddssele kostar en del att köpa men kan hyras för c:a 250 kr per dag.

 

Andra har också läst

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se