Plåttak – tips när du ska välja takplåt

Plåttak på villatak

Klassiskt plåttak med bandplåt.

Ett plåttak är både vackert och tåligt. Takmaterialet fungerar väl på de flesta typer av hus och ger karaktär till både fasaden och huset. Ett plåttak är också ett mycket beständigt alternativ. Det håller i en mansålder, men behöver få lite vård med tidens gång – precis som alla andra takbeläggningar.

Varför välja plåttak

Plåttak med aluzink

Klassiskt bandtäckt plåttak i aluzink.

Ett plåttak av hög kvalitet är både snyggt och hållbart samt är lätt att lägga med moderna klickplåtar. Taket, om det är lagt på ett korrekt sätt, och har den kvalitet som kan krävas av ett plåttak. Vätan hålls effektivt borta från huskroppen under lång tid och så är plåten lätt att hålla ren och underhålla.

Extra lämpligt är det med ett plåttak på hus med en äldre konstruktion. Det beror på att moderna plåtar väger ganska lite, vilket gör att belastningen på konstruktionen blir minimal. Den ringa vikten gör också läggningen enkelt.

Dessutom har ett plåttak en tendens att låta snö “halka” av under vintertid. Det är en stor fördel i många delar av landet, särskilt om taket är stort.

Den låga vikten på materialet minskar den totala belastningen på takkonstruktionen även under snörika vintrar och husägaren slipper skotta taket så ofta. Plåttaket har ytterligare en fördel i att de är en av de mer brandsäkra alternativen på marknaden.

Glöm inte att det även är viktigt att kontrollera vilka tillbehör du behöver när du ska välja ett plåttak.

När inte välja plåttak

Även om ett plåttak är ett gott alternativ på de flesta konstruktioner finns det begränsningar i hur liten taklutningen kan bli för att plåtarna ska kunna läggas.

Hur liten vinkel som plåten klarar är beroende dels på vilken plåttyp och vilket fabrikat som används. Det är plåtens begränsade bärighetsförmåga som sätter gränsen.

Ett helt plant tak bör inte alls beläggas med plåt, inte heller tak som lutar “inåt”. Den som är ute efter ett billigt alternativ till takbeklädnad ska inte titta på klassisk bandplåt som är dyrare alternativ att köpa och lägga. Det gäller förstås inte för den som ser långsiktigt och beräknar den faktiska kostnaden per år.

Men idag finns det enklare och billigare alternativ att välja som klickplåt som påminner om bandplåt eller takpanneplåt som ser ut som takpannor.

Många olika varianter av takplåt

Plåttak med grå bandplåt

Klassisk bandplåt på villatak.

Det finns mängder av olika plåttak att välja mellan. Tjockleken varierar från mycket tunn till riktigt rejäl, som tåls att gå på av en vuxen människa. De senare är dock inte så vanliga längre. De hör mer dåtiden till, då plåten var tvungen att vara tjock för att vara hållbar. Det finns också stora skillnader på hur väl plåtarna kan stå emot väder och vind.

Välja takplåt

Plåttak med svart plåtpannetak

Plåttak med utseende av takpannor.

Vilken typ av takplåt som är bäst att använda beror på hur taket är uppbyggt och designat. Gemensamt för de flesta plåtar är att de är tillverkade i flera olika skikt, för att blir starkt utan att det ska behöva bli tjockt. Moderna plåtar är således tunnare än äldre modeller, och väger därmed också än mindre.

Utseendet, det vill säga vilken plåtprofil som väljs, är i allmänhet en fråga om tycke och smak. Den vanliga takplåten har sin charm, det falsade plåttaket och plåt som har ett utseende som starkt påminner om takpannor är bara några av alternativen.

Riktigt exklusivt och vackert blir det med handfalsade plåtar, något som också kostar extra. Plåtarna kommer också i flera olika färger.

Stålplåt eller aluminium

Plåttak med silverfärgad klickplåt

Plåttak i silverfärgad klickplåt.

Plåttak är tillverkade av en kärna av stålplåt eller aluminium. Taken av stålplåt är galvaniserade och lackade för att få en så lång hållbarhet som möjligt. Det blir även allt vanligare med aluminiumplåt.

Aluminium har en god förmåga att motstå korrosion men är känsligare för kontakter med andra metaller, och även trä. Aluminiumplåt är också något mindre stark än takbeläggningar av stålplåt. Båda typerna av tak är hållbara.

Läggning av plåttaket

Plåttak med rött klicktak.

Plåttak med rött modernt klicktak.

Läggningen av plåttaket är mycket viktigt för hållbarheten. Det vanliga är att plåten läggs på en råspont, som ger stadga och stöd åt plåten. Plåten skruvas eller spikas fast och ibland finns även en klickfunktion som säkrar skarvningen.

Förr kom plåttaken som skivor som falsades ihop på taket. De ställde stora krav på inpassning och på fogning, då skarvarna utgör den svaga länken i ytbeläggningen. Moderna plåttak levereras ofta så att bandtäckning blir möjlig. Det skapar minimalt med skarvar på taket.

Omläggning av plåttaket bör alltid ske av en mycket hantverkskunnig person, då taket måste sluta helt tätt. Att ge en takläggare uppdraget att lägga ett plåttak ger rätt till rot-avdrag.

Obs! Regler kan ändras, så besök alltid Skatteverkets hemsida skatteverket.se där finns utförlig information om vilka tjänster som inbegrips i rot-avdraget.

Vårda och underhåll plåttaket

Liksom alla andra tak behöver plåttaket underhållas med jämna mellanrum. Det är viktigt att ibland gå igenom taket så att det inte ligger något organiskt material på plåtarna. Dessa samlar fukt och leder till slut till fuktskador och rost.

Om plåttaket är av äldre typ och färgen flagat är det dags att måla om plåttaket, innan rostskador uppstår på de oskyddade delarna.

Andra har också läst

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se