Taklutning – Så här får du fram takets lutning

Taklutning på villa

Det är viktigt att känna till vilken taklutning just ditt tak har när du ska byta tak. Eftersom takleverantörerna har olika takmaterial beroende på vilken lutning taket har.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Beskrivning hur du mäter taklutning

1. Mät upp exakt 1 m längd på husgavelns ena sida.
2. Mät därefter det lodräta avståndet från den uppmätta meterns ändpunkter upp till taket.
3. Dra det mindre måttet (a) från, det större (b) och du får fram takets stigning på 1 m.

Artikeln fortsätter efter annonsen

taklutning diagram och beskrivning
Diagrammet visar lutningsvinkeln. Skillnaden t.ex. på 0,25 m så är lutningen 14 grader.

Olika taklutningar

– Tak med lutning på ca 22° kallas för branta tak.
– Tak med lutning på ca 14° kallas för låglutande tak.
– Tak med lutning på ca 4° kallas för flacka tak.
– Tak med mindre lutning än 3° eller lägre brukar betraktas som terrasstak.

 


Andra har också läst

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se