Taklutning – Så här får du fram takets lutning

Det är viktigt att känna till vilken taklutning just ditt tak har när du ska byta tak. Eftersom takleverantörerna har olika takmaterial beroende på vilken lutning taket har.

Skiss med beskrivning hur man mäter lutningen på ett tak

Illustrationen till vänster visar hur du mäter taklutningen.

1. Mät upp exakt 1 m längd på husgavelns ena sida.
2. Mät därefter det lodräta avståndet från den uppmätta meterns ändpunkter upp till taket.
3. Dra det mindre måttet (a) från, det större (b) och du får fram takets stigning på 1 m.

Diagrammet visar lutningsvinkeln. Skillnaden t ex 0,25 m är lutningen 14ø.

Olika taklutningar

- Tak med lutning på ca 22° kallas för branta tak.
- Tak med lutning på ca 14° kallas för låglutande tak.
- Tak med lutning på ca 4° kallas för flacka tak.
- Tak med mindre lutning än 3° eller lägre brukar betraktas som terrasstak.

Andra har också läst

Se alla takartiklar »

 

scroll to top
Top