Takpapp populärt både ovan och under

Takpapp på hustak med listtäckning

Takpapp på ett tak kan både fungera som undertak till annan beklädning och som enda beklädnad för taket. I Sverige är takpappen en vanlig och populär form av takmaterial, särskilt som det är ett både billigt och lättmonterat. Särskilt små byggnader och tak med låg lutning får gärna yta av papp.

Yttakpapp

När takpappen används som ytmaterial, läggs det ofta ovanpå en underlagspapp. Ytpappen är tåligare tack vare ett väderbeständigt ytskikt, och är tillverkad av asfalt. Därför går också materialet under namnet asfaltsmatta.

När ytskiktet på ett tak består av papp, svetsas kanterna ihop för bästa hållbarhet eller så klistras kanterna fast, lite beroende på typ av takpapp. Det vanligaste är att pappen används till låglutande tak, och till mindre byggnader. Det beror inte minst på att pappen väger lite, och därför inte belastar det låglutande takets konstruktion.

Mindre uthus och andra externa byggnader på tomten har inte heller alltid en konstruktion som bär till exempel den mycket tyngre tegel eller betongpannan. Då är takpapp ett bra alternativ.

Underlagspapp

Yttertakspapp är en typ av takpapp som används som toppmaterial på taket. Det finns också en papp som läggs under ytskiktet, som kallas för underlagspapp. Underlagspapp används vid flera typer av takbeläggningar, som till exempel takpannor, plåt, shingel och ytpapp.

Det är då en del av den konstruktion som skyddar huskroppen mot regn. Underlagspappen är en något tunnare och “billigare” form av papp, som inte är uv-beständig och inte har samma tjocklek som ytpappen.

Läggning av takpapp

Takpapp kan läggas på två sätt. Vilket som föredras beror på vilken sorts takpapp som används och hur taket är konstruerat. Det ena sättet är att lägga pappen i lodräta våder. Våderna spikas fast med pappspik och de skarvar som uppstår täcks med hjälp av en takpappsremsa. Det här sättet kräver stor noggrannhet i arbetet.

Ett annat alternativ är att slättäcka taket med papp. Då läggs pappen på andra hållet, det vill säga horisontellt, och överlappar varandra. Den första våden läggs således längst ner på taket. Läggningen är ganska enkel, vilket gör att taket går fort att lägga.

Underhåll

Papptak är ganska känsliga för väder och vind. Det måste hålla helt tätt för att skydda huset. Underhållet blir därmed också extra viktigt. Det får inte bildas några vattenpölar på taket. Om frysgrader slår på, kan då pappen spricka. Sprickorna i sin tur leder till läckage vilket kan stå husägaren dyrt.

Det går ofta att laga sprickor, men de måste upptäckas i tid. Det gäller även bubblor och glipor i skarvarna. Ta alltid för vana att gå igenom taket med jämna mellanrum. Ett papptak behöver också strykas med tjära eller asfalt med några års mellanrum, gärna när solen ligger på som mest.

Hållbarhet

Papptak är billiga och enkla att lägga, men har också en begränsad hållbarhet. Med en papp av hög kvalitet och som är lagt efter konstens alla regler håller det i ungefär 30 år. Därtill kommer en del underhållsbehov. Det ska ställas i relation till det låga priset och den enkla monteringen.

Som alltid är det en god idé att satsa på en takpapp av god kvalitet och måna om att få till en god taktäckning som verkligen håller måttet. Då förlängs takets hållbarhet med flera år.

Andra har också läst

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se