You dont have javascript enabled! Please enable it! Shingel - Lägg ett shingeltak med takshingel | dinbyggare.se

Lägg ett shingeltak

Lägger shingeltak

I den här artikeln hittar du tips och gör det själv beskrivningar om hur man lägger ett shingeltak med takshingel.

Många villa och fritidshusägare drar sig för att själv lägga tak på huset. Man ängslas för ett både komplicerat och tungt arbete. Men väljer man att lägga takshingel behöver man inte oroa sig särskilt mycket.

Ett enklare tak att lägga finns nog knappast inte minst därför att materialet är så behändigt. Utan överdrift kan man faktiskt säga, att det är lättare att lägga shingel än vanlig takpapp.

Sådana hårda takbeläggningar som tegel, betong och plåt är så pass hållbara att de sällan helt och hållet behöver bytas ut. De repareras och underhålls efter hand som en eller annan takpanna ger sig eller om en plåt får en skada.

Något annorlunda är det med den så kallade underhållsfria takpappen. Även om fabrikanterna lämnar mångårig garanti och kallar materialet underhållsfritt kommer man förr eller senare till den dag när beläggningen inte ger den säkerhet som huset kräver. Det enda riktiga är då att byta ut den gamla beläggningen mot en ny.

Att då välja ett tyngre tak kan föra med sig både omfattande och dyrbara förstärkningsarbeten. Ett tak med tegelpannor eller betongpannor väger cirka 30-40 kilo per kvadratmeter en tyngd som inte ett pappförberett tak kan klara.

Spikar takshingel

Väljer man däremot ett shingeltak innebär inte den eventuella viktskillnaden några problem. Vikten varierar något med fabrikatet, från cirka 8 till upp emot 13 kilo per kvadratmeter, men ett medelvärde är drygt cirka 10 kilo per kvadratmeter.

Inte heller i några andra avseenden bör varken en nyläggning eller en omläggning med shingel orsaka problem. Det är inte ens säkert att man behöver lägga ett undertak. Uppfyller till exempel ett gammalt papptak kraven på en fungerande underlagstäckning kan shingel mycket väl läggas direkt på detta.

Men det är klokt att byta om man ändå ska lägga om taket. Krävs underlagstäckning måste man emellertid räkna med en ytterligare vikt av cirka 2 kilo per kvadratmeter. Trots detta väger ett normalstort villatak av tegel cirka 3 ton mer än ett shingeltak.

Underlaget för shingel kan alltså vara vanlig träpanel eller dylikt. Materialet kan läggas på taklutningar mellan 14 och 80°. Lutningen, underlagets beskaffenhet och typen av shingel är avgörande för om underlagstäckning behövs eller inte.

Allra bäst lämpar sig shingel för ventilerade yttertak, sådana man också brukar kalla kalltak. Därför är det mycket viktigt att utrymmet under taket ventileras väl i gavelspetsarna eller via öppningar i nocken. Denna ventilering har stor betydelse för beläggningens framtida funktion.

Shingel finns i flera olika mönster och färger. Det är alltså ingen större svårighet att i sortimentet hitta en beläggning som passar det hus man har oavsett arkitektur och ålder.

Materialfakta om takshingel

Takshingel består av formskurna shingelplattor, tillverkade av glasfiberfilt, som impregnerats med en speciell asfaltmassa. Stommen är alltså ett oorganiskt material, som inte påverkas av till exempel fukt eller röta.

Asfalten, som är oxiderad, fungerar också som stabilisator. Ytskiktet är vanligen krossad skiffer eller annat slag av mineralkorn. Beläggningen har inte enbart dekorativt värde, utan skyddar också asfalten mot solens ultravioletta strålar.

Shingelns kulör och struktur varierar med ytbeläggningen. Ytan kan vara enfärgad eller melerad, slät eller ruff. De vanligaste kulörerna är svart, grå i varierande skala, blåtonad, barrväxtgrön och röd i olika nyanser, till exempel tegelfärg.

Praktiskt taget alla shingelplattor är utformade som tungor i någon form och imiterar därför traditionella tegel och betongpannor. Shingelplattornas storlek varierar något med fabrikatet, men är normalt cirka 100 x 30 centimeter.

En stor yta av varje shingelplatta är självklistrande, såtillvida att solvärmen mot det färdiglagad shingeltaket effektivt binder de enskilda plattorna till varandra.

arbetssakerhet-allmant

Det här behöver du när du ska lägga ett shingeltak:

Verktyg:
1. Hammare 2. Mattkniv 3. Tumstock 4. Snöre för markering 5. Spackel 6. Häftpistol, ev. 7. Fogsvans 8. Hovtång 9. Pensel.

Material:
Shingelplattor, Fotplattor, Nockplattor, Underlagspapp, Pappspik, Asfaltklister, Fogmassa, Vattbräda el vindskivebeslag, ev. Trekantslist, Plywood till skorstensram.

Planering

1. Mät upp takytan.
2. Beräkna antalet shingelplattor.
3. Beräkna antalet fot och rockplattor.
4. Kontrollera om shingelplattorna ska läggas med eller utan underlagspapp.
5. Bestäm typ av shingel och kulör.
6. Ordna lämpligt lagerutrymme.
7. Riv bort ev. uttjänt beläggning.

Värt att veta

Shingelplattorna levereras i krympfolieförpackade paket. För vissa fabrikat innehåller varje paket material för ca 2,5-3 m2. Paketen väger då mellan 21 och 30 kg. För andra fabrikat kan paketets innehåll avse 3-4 m2 täckande takyta. Paketvikten uppgår då till mellan 29 och 34 kg. Shingel med mörka ytkulörer väger mer än ljusa.

Varning

Även om det inte är komplicerat att lägga ett shingeltak är det ett takarbete du ska göra med de risker detta innebär. Se till att de stegar du använder är intakta och har en längd som gör att du säkert kan ta dig både upp och ner från taket.

Arbeta inte på taket utan livlina och fallbroms. Använd skor med halkskyddande sula och klack, helst också skyddshjälm. Säkerhetsmarkera någon meter runt huset. Ett verktyg eller något material kan komma på glid och skada personer som finns i riskzonen.

Värt att veta

Kakel kallas de keramiska material som är uppbyggda av leror, kaolin, kvarts och fältspat. Kakelmassan förarbetas på olika sätt och bränns i ugn vid ca 1000ø Glasyren vanligen av kvarts och fältspat med tillsats av fluss och metalloxider ger inte bara kulör och glans, utan gör också ytan vattentät.

Underarbete


Värt att veta

Under sommarhalvåret kan du normalt lägga takshingel direkt från förpackningen. Under vinterhalvåret kan det däremot vara nödvändigt att vid läggningen av shingeltaket försiktigt värma klisterytan med gasollåga.

Understiger temperaturen +5°C bör plattorna förvaras minst ett dygn vid lägst 18°C och tas ut från varmlagret efter hand som de ska användas.

Tips!

Takshingel har mönsteranpassade klisterytor, som häftar ihop direkt vid monteringen. För att undvika oönskad hopklistring bör shingelpaketen därför förvaras svalt och definitivt inte ligga i solljus. Vintertid kan shingelplattorna behöva värmas något för att snabba på vidhäftningen.

Kring takfönster

Kring skorstenen

Tips!

Liksom hos bl.a. tegelpannor händer det att shingelplattornas ytskikt varierar något i färgnyans från förpackning till förpackning. För att få en jämn och ändå naturlig färgskiftning på taket kan man i samband med läggningen blanda plattor från 4 5 paket. Observera emellertid att vissa shingeltyper avsiktligt har tillverkats med melerat ytskikt.

Takfot och gavellist

Vinkelrännor

Takfotsplattor

Värt att veta

Den efter läggningen synliga delen av shingelplattorna har formen av mer eller mindre markerade tungor. Skuggspelet från dessa tungor, tillsammans med lystern från ytans skifferbeläggning, ger shingeltaket en livfull lyster.

Takshingel kan påminna om tegel, om gammaldags takspån och om de medeltida stavkyrkornas skiffertak. Som tillbehör till shingelplattorna finns vinkelrännor, vindskivebeslag och fotplåt i samma kulörer som shingeln.

Shingelplattor

Värt att veta

Shingel kan läggas på så gott som alla tak och anpassas även till mindre vanliga tak med t ex kupor och speciella takvinklar. Allra bäst passar dock shingel på väl ventilerade yttertak, sådana man brukar kalla kalltak.

Därför är det viktigt att utrymmet under shingeltaket är väl ventilerat i gavelspetsarna eller via öppningar i nocken.

Varning

Det är mycket viktigt att en takyta före läggning av papp och shingel noga sopas ren från allt skräp. Spån, kvistdelar och liknande kan äventyra takets täthet. Undvik även att spilla pappspik när du lägger underlaget. En spikskalle kan lätt skära hål i pappen och orsaka läckage.

Skorstenen

Taknock och vindskivor

Tips!

Krympfolien runt shingelpaketen tar du enklast bort med hjälp av en kniv. Ibland händer det att folien hänger fast i shingelplattornas klisterytor. Det kan du undvika om du lyfter plattorna i ovankanten. Häftar plattorna ihop lossar du dem enklast med ett snabbt ryck.

Värt att veta

Inte utan skäl brukar man kalla taket för “husets femte fasad”. Det är också bl.a. därför byggnadsnämnden vill ha ett ord med i laget när du ska lägga om ditt tak.

Inom detaljplanerat område måste du alltså ha byggnadslov även om du avser att lägga ett nytt tak av samma slag som det gamla. Kontakta därför alltid din byggnadsnämnd innan du börjar en takrenovering.

Varning

Runt om i landet finns fortfarande gammal takbeläggning av asbestcement, det material som också bl.a. kallas eternit, krysotil och krokidolit. Materialet är uppbyggt av hälsofarliga fiberpartiklar, som är så små att de uppfattas som damm. Det är en god ide att byta ut asbesttaket mot ett shingeltak. Det kan du göra själv, men du får inte riva asbesttaket utan speciell utbildning!

Vid alla takläggningar är det mycket viktigt att man är noggrann med den egna säkerheten och vidtar åtgärder för att undvika olyckor. Utöver säkerhetsutrustning såsom lina med fallbroms, hjälm och halkskyddade skor som vi redovisade på det första kortet är det bra att känna till ett par andra regler.

Personer med högt blodtryck och som ibland besväras av yrsel bör naturligtvis inte bege sig upp på taket. Man bör vidare undvika att lägga ett shingeltak ensam. Förvissa dig i så fall om att någon på marken håller ett öga på dig!

Viktigt!

Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du startar ditt projekt.

Tänk även på att du alltid ska följa materialtillverkarens föreskrifter och beskrivning.

Andra har också läst

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se