Om takshingel – Tips om shingel för tak

Takshingel är en senare tids takbeläggning när man ska lägga om tak. Även om materialet i stort sett inte har med så kallad underhållsfri takpapp att göra kan man se det som en vidareutveckling av denna. Materialet är en delvis självklistrande, asfaltimpregnerad glasfiberväv, ofta med ett ytskikt av skifferkross.

Behändigt format, lättlärd läggningsteknik och låg vikt gör shingel till ett utpräglat gör-det-själv material. Till skillnad från takpapp ligger takshingel inte på rulle utan består av formskurna plattor, försedda med tungor, vilka med lite god vilja kan sägas efterlikna traditionella takpannor.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Takshingel är uppbyggd av tre huvudbeståndsdelar:

I grunden finns en väv av glasfiber som impregnerats och täckts med oxiderad asfalt. I asfaltbädden ligger som ytskikt ett lager av krossad, naturlig skiffer eller andra korn av mineral. Glasfiberväven, som alltså bildar en stabil stomme, är ett oorganiskt material som inte påverkas av fukt och inte heller angrips av rötsvampar.

Den speciella asfalten har både impregnerande och stabiliserande egenskaper. Skifferkornen, som är den vanligaste ytbeläggningen, ger inte bara materialet en tilltalande lyster. Förutom att det fungerar som “slitlager” skyddar det asfalten mot den ultravioletta solstrålning som annars skulle verka nedbrytande och förödande för materialet.

Sammantaget ger dessa egenskaper shinglet ett takmaterial med en helt egen struktur, som förstärks av ljusbrytningen i skifferkornen, av skiftande mönstermöjligheter och med en styrka som klarar nordiskt klimat.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Enda undantaget för shingel är egentligen mycket snörika trakter. Det är inte så att materialet inte klarar snö, men för fjällförhållanden finns takbeläggningar som med hjälp av vinden fungerar mera “självskottande”.

Trots att shingelplattorna – för det mesta håller de cirkaformatet 100×30 centimeter – är förhållandevis små, bildar de efter läggningen med takshingel en tät, sammanhängande takyta, helt oberoende av om byggnaden är ett mindre fritidshus, en större villa eller rent av ett hyreshus.

Här nedan finner du några exempel på olika typer av shingel. Materialet finns i många olika kulörer och mönster, men genomgående för alla typer och fabrikat är att en shingelplatta har fyra tungor, som läggs med en halv tungas förskjutning.

Beläggningen ger då hundraprocentig täckning och shingeltungorna bildar ett mönster som mest påminner om traditionella takpannor. Ytbeläggningen på shingelplattorna, som vanligen är skifferkross, ger taket en speciell livfull lyster.

Olika kulörer på takshingel

Det finns en rad olika kulörer på shingel. Här under ser du ett urval av de vanligaste kulörerna.

Grafitsvart shingel

Grafitgrå shingel

Svart shingel

Svart shingel

Tegelröd shingel

Tegelröd shingel

Grön takshingel

Grön shingel

Shingel levereras i krympfolieförpackade paket och varje paket innehåller cirka 4 m² (kvadratmeter). Beroende på typ av shingel väger ett paket mellan 30 och 40 kilo. Shingel är alltså inte tyngre än att den som lägger taket själv kan ta ett paket under armen och klättra upp för stegen.

Är man två är det lätt att langa shingelpaketen. I varje fall behövs inga lyftkranar eller andra avancerade anordningar. Tack vare en speciell uppmärkning är takshingel också mycket lätt att lägga även för den som aldrig tidigare prövat på takläggning. Man behöver inga specialverktyg – inte ens en plåtsax.

Om underlag för takshingel

Takshingel kan i princip läggas på taklutningar mellan 14° och 80°. För vissa fabrikat går den övre gränsen vid 70°. Takshingel är lika användbart på nya tak som vid omläggning av gamla. Det fästs med både klister och spik.

Under förutsättning att underlaget är plant ställs egentligen inte några andra krav än att man kan spika i det och att limmet fäster. För det mesta är det alltså fullt möjligt att lägga takshingel ovanpå till exempel ett tidigare papptak.

Är taklutningen mindre än 18° (grader) fordrar takshingeln en underlagstäckning över hela ytan. För vissa shingeltyper kan den undre gränsen ligga några grader högre. Vid större taklutningar ska underlagstäckningen skarvklistras från takfoten och minst 1 meter innanför ytterväggens insida.

Takshingel

Om byggnadslov för takshingel

Inom detaljplanerat område är det inte tillåtet att byta takbeläggning utan byggnadslov. Kontakta därför alltid din byggnadsnämnd innan du gör en takrenovering.

Lägger du nytt tak av material med t.ex. takshingel som inte för med sig ombyggnads eller förstärkningsarbeten, för ärendet sällan med sig några administrativa kostnader av betydenhet.

Takshingel

Värt att veta om shingel

Som tillbehör till shingelplattorna finns vinkelrännor, fot och rockplattor i samma färger som shingeln samt vindskivebeslag och fotplåt. De senare är tillverkade av plastbelagd plåt och i ett färre antal kulörer, vanligen svart och rödbrun.

Viktigt

Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Tänk på om du byter till en annan typ av takbeläggning måste du kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun eftersom en förändring av husets utseende kan kräva bygglov.

Andra har också läst

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se