Tilläggsisolering av tak och vind

tillaggsisolering-vind.jpg

En tilläggsisolering av taket och vinden kan ge mängder med vinster för hus och husägare. En av de viktigare anledningarna till att tilläggsisolera taket är att minska energikostnaden. Tilläggsisolering av taket är det enskilt bästa du kan göra för att minska uppvärmningskostnaderna i ett hus. Det är både billigt och effektivt.

Cirka 15 – 18 % av värmen från ett normalisolerat hus försvinner rakt upp i taket. Den siffran kan enkelt minskas rejält genom att lägga på ett extra lager isolering på vinden. Det är en investering som lönar sig snabbt och som direkt märks i plånboken.

Energibesparingar

Det är möjligt att göra stora energibesparingar genom att tilläggsisolera vinden. Värme stiger som bekant uppåt, och genom att stoppa luftgenomströmningen genom innertaket och upp i takåsen, hindras också värmen från att försvinna från boutrymmena i huset. Många äldre hus har en dålig takisolering. Det är inte ovanligt med en isoleringstjocklek om bara 100 – 150 milimeter. Det gäller för mineralullen.

När det kommer till det klassiska sågspånet brukar lagret vara ca 150 – 250 mm tjockt. Genom att lägga 25 centimeter till, kan 2 000 kWh timmar per år sparas in vad gäller uppvärmningen, i en normalstor villa. Det är ändå inte fullt så tjockt med isolering som nybyggsnormen anger. Där anges värden om minst 500 mm för vindbjälklag och 400 mm för snedtak. En annan fördel är att det också blir svalare på sommaren.

Fukt

Ett av de svårigheter som behöver ses upp med när en vind tilläggsisoleras är att det kan uppstå fukt på vinden. Det beror på att vinden blir kallare än tidigare, då varm luft trängde upp genom isoleringen. Fukten kan i sin tur leda till mögel och röta. Oavsett med vilket material du isolerar med, måste vinden hållas väl ventilerad. Det behövs också en ångbroms alternativt en ångspärr på insidan av vindsbjälklaget.

Lösullsisolering

Vilken isolering

Isolering för vinden kommer i lösvikt och som skivor och kan utgöras av flera olika material. De vanligaste är sten- och glasull och cellulosabaserade isolermaterial. Lösullen har blivit populär under senare år. Den blåses enkelt ut med en maskin och lägger sig som en tjock matta på vinden.

En stor fördel med lösull är att det inte blir någon risk för köldbryggor, då det inte finns några skarvar att ta hänsyn till. Skivor av mineralull och glasull är annars de vanligaste alternativet fortfarande, och något som den händige själv kan lägga in.

Det finns också cellplast som isolermaterial till vindar. Cellplasten består av små styrenkulor om omges av ett luftlager i cement. Vilken som är bäst är en fråga om tycke, smak, plånbok och den isolering som redan finns på huset.

Att tänka på

Tänk igenom husets förutsättningar noga innan tilläggsisoleringen genomförs. Vad är tekniskt möjligt och vilken isolering och vilken tjocklek passar och är mest effektiv? Alla hus har inte en kallvind där det är lätt att tilläggsisolera. Det kan göra arbetet klurigare än det från början är tänkt. Tänk också igenom vilken tjocklek på isoleringen som är mest fördelaktigt.

Ta gärna kontakt med kommunens klimat- och energirådgivare för specifika råd. Det kan krävas bygglov för tilläggsisoleringar av hus i särskilda fall. Dubbelkolla gärna med kommunen. Mer information om tilläggsisolering finns även hos Energimyndigheten. Rot-avdraget gäller vid arbeten som rör tilläggsisolering av tak på privata bostadshus.

Regler kan ändras, så besök alltid Skatteverkets hemsida skatteverket.se där finns utförlig information om vilka tjänster som inbegrips i rot-avdraget.

Relaterade artiklar

Se alla takartiklar »

scroll to top