Betongpannor – Om takpannor av betong

Betongpannor på villatak

Betongpannor är idag det vanligaste alternativet av taktäckningsmaterial på våra småhus. Takpannor av betong har funnits sedan början på 1900-talet och har idag nästan lika lång hållbarhet som tegel. Pannorna tillverkas idag både som 1-kupigt och 2-kupigt utförande. Denna artikel handlar om 2-kupiga betongpannor.

Dagens moderna betongpannor skiljer sig inte så mycket i vikt från tegelpannor. Därför går det  oftast bra att lägga ett betongtak på ett tak som tidigare har haft tegel.

Men oavsett vilket takmaterial du väljer ska du kontakta en sakkunnig person som kontrollerar att takkonstruktionen håller för det nya takmaterialet och tyngden innan du byter.

Fördelar och nackdelar:

– Billigare är tegelpannor.
– Snabbare och enklare att lägga än tegelpannor.
– Större urval av kulörer och ytbehandlingar att välja bland.
– Klarar ofta stormar bättre än tegelpannor.
– Betongpannor är falsade och är därför tätare än gamla klassiska tegelpannor.
– Får lättare mosstillväxt på obehandlade pannor, speciellt på skuggsidan. (Välj behandlade pannor).
– Åldras inte lika vackert som tegel.
– Starkare, spräcks inte lika lätt som tegel när man går på pannorna.

Betongpannor - Dom vanligaste kulörerna

Tänk på att kulörerna skiljer sig åt en aning mellan leverantörerna. Bäst är att åka till byggvaruhandeln för att titta på pannorna i verkligheten eftersom bilder inte återger exakt rätt kulör.

Materialinformation 2-kupiga betongpannor

Antal betongpannor per kvadratmeter c:a 9 st

Vikt per betongpanna c:a 3,8 – 4,2 kg beroende på fabrikat

Vikt per kvadrat c:a 33-36 kg beroende på fabrikat

Minsta taklutning för tvåkupiga betongpannor: 14°

Viktigt

Tänk på om du byter till en annan typ av takbeläggning så måste du kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun eftersom en förändring av husets utseende kan kräva bygglov.

Andra har också läst

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se