Takplåt – Tips och bra att veta om tak av plåt

Takplåt har använt i Sverige sedan 1500- talet och ansågs vara en exklusiv takbeklädnad som falsades ihop för hand av plåtslagaren. Runt sekelskiftet 1900 kom den galvaniserade järnplåten som sedermera slog ut den gamla svartplåten och gjorde att plåttak vart vanligare och även kunde läggas på enklare byggnader.

Idag finns takplåt att välja i en rad olika materialtyper och utseenden förutom den vanligaste som är ytskiktsbehandlad målad stålplåt även med koppar, aluminium, aluzink och som tegelliknande plåtpannor för att nämna några.

Tegelröd takpanneplåt

Tegelröd takpanneplåt med snörasskydd.

Till skillnad från takbeläggningar som består av tegel eller betongpannor så belastar ett plåttak inte takkonstruktionen lika mycket i vikt som takpannor, det gör att plåttak kan läggas på de flesta taktyperna. Den moderna takplåten har utvecklats med åren och blivit både bättre, säkrare och mer väderbeständigt.

Banplåtsintäckt tak i silver

Modern silverfärgad takplåt på vitputsad villa.

Fördelar:

 • Lättare än betong och tegelpannor. Passar på de flesta taktyper.
 • Glattare yta så att mossa och alger inte lika lätt får fäste.
 • Finns i flera utseenden som slät plåt, 1-kupigt samt 2-kupigt takpanneliknande utförande.
 • Hal och glatt yta så att snö lättare rasar av.
 • Enkelt att tvätta och hålla rent.

Nackdelar:

 • Solvärme och UV-strålning påverkar färgskiktets åldrande och bör underhållsmålas.
 • Halare att gå på än takpannor, speciellt på höst och vinterhalvåret.
 • Stålplåt fungerar sämre i närheten av saltstänkt havsmiljö. (Rekommenderas aluminiumplåt)
 • Att lägga eller reparera ett falsat plåttak kräver yrkeskunskap.
 • Kan ge galvaniska spänningar (fräter sönder) om olika metaller blandas fel.
Bandplåt i grå kulör

Takplåt av traditionell bandplåt som falsats ihop i skarvarna.

Materialinformation takplåt

Tjocklek 0,4 – 1,5 mm beroende på val av plåttyp.

Vikt per kvadrat ca 3,7 – 5,5 kg beroende på val av plåttyp.

Tillverkas i längder oftast om 0,5 – 8 meter, förutom bandplåt som tillverkas på rulle.

Vanligaste typerna av takplåt för hustak:

 • Stålplåt med en beläggning av zink
 • Stålplåt med en beläggning av aluminium-zink sk. Aluzink
 • Aluminium
 • Koppar

Urval av kulörer på takplåtar

Möjligheterna till att en färdig färgbeläggning på takplåten introducerades i slutet av 1950-talet. Metoden innebar en ökad användning av plåt som takmaterial.

Till skillnad från gammalt traditionellt sätt att måla stålplåt med linoljefärg så sker idag färgbeläggning av takplåtar redan vid tillverkningen och är helt industriell. Det finns därför ett större urval av kulörer att välja mellan.

Profilerad takplåt

Profilerad takplåt som ser ut som takpannor.

Plan plåt eller profilerad plåt?

Om du ska välja mellan plan plåt eller profilerad plåt på ditt tak så handlar det oftast om en utseendefråga. En plan plåt kräver oftast ett komplett bärande underlag som ett spåntat tak med underlagspapp medans flexibiliteten är något större med profilerad plåt som t.ex. kan efterlikna takpannor.

Bandtäckt plåt

Falsad takplåt klarar lägre lutning som här på en carport med tillhörande förråd.

Taklutning för takplåt och olika takplåtstyper:

Taklutningen anges i grader och skrivs med ett så kallat gradtecken ° i anslutning till enheten, t.ex. 6° = 6 grader.

Slätplåt Dubbelfalsad 6°
Slätplåt Enkelfalsad 14°
Plåt – Profilerad med tätningsband i fogarna 8°
Plåt – Profilerad utan tätningsband i fogarna 14°

Viktigt vid byte av takbeläggning

Tänk på om du byter till en annan typ av takbeläggning måste du kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun eftersom en förändring av husets utseende kan kräva bygglov.

Läs mer om bygglov i handboken om plan- och bygglagen på boverkets hemsida.

 

Andra har också läst

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se