Måla om plåttak

Nymålat plåttak

Om du har ett äldre yttertak av plåt behöver plåttaket målas om med jämna mellanrum. Visserligen tar det tid för takplåt att rosta igenom, men underhålls inte taket på rätt sätt kan du ändå få läckage vid svaga punkter och bli tvungen att lägga ett nytt plåttak.

En liten repa eller annan skada på taket räcker för att plåten så småningom ska börja rosta. Stoppar du inte rostangreppen så fort som möjligt, sprider sig korrosionen snabbt mellan plåt och ytskikt.

Innehållsförteckning och direktlänkar till projektets olika avsnitt

1. Analysera den befintliga färgen på plåttaket
2. Måla på befintlig plåtfärg eller ta bort all färg?
3. Vilken årstid ska man måla plåttak?
4. Arbetsutförande när du ska måla plåttak
5. Måla plåttak som har plastisolbeläggning
6. Tänk på din säkerhet när du ska måla plåttak
7. Verktyg och material du behöver när du ska måla plåttak
8. Så målar du plåttak steg för steg
9. Relaterade projekt till måla plåttak

Artikeln fortsätter efter annonsen


Mäter skikttjockleken på plåtfärgen med skikttjockleksmätare

En skikttjockleksmätare kan vara användbar vid analys och undersökning av färgens tjocklek på plåttaket.*

Analysera den befintliga färgen på plåttaket

Eftersom det finns flera olika typer av färgsystem för plåttak på marknaden att välja mellan. Det är därför viktigt att analysera den befintliga färgtypen på takplåten.

Skälet till detta, är att om du målar plåttaket med en färgtyp som inte samverkar med den befintliga färgen du har på ditt plåttak riskerar du att få dålig vidhäftning.

Detta kan resultera i att färgen börjar flagna rätt så snart och du kan få måla om ditt plåttak igen. Det är därför som det är viktigt att analysera det befintliga färgskiktet.

För att undvika detta är det enklast att ta med en färgflaga till färghandlaren för analys. Det gör att du kan få reda på vilken färgtyp som har använts tidigare, så att du kan måla ditt plåttak med samma färgtyp igen. Under förutsättning att den befintliga färgen på plåttaket har fungerat väl under flera år. I annat fall kan du behöva byta färgsystem.

Artikeln fortsätter efter annonsen

*Skikttjockleksmätare

Det är viktigt att färgen du målar på ett plåttak blir tillräckligt tjockt för att färgskiktet ska bli hållbart och motståndskraftigt. För att säkerställa att färgen blir tillräckligt tjock så använder man sig av en så kallad skikttjockleksmätare eller “färgtjockleksmätare” som den också kallas.

Plåtfärgens tjocklek mäts i my (μm). Exempel: My = Mikrometer = 1/1 000 mm. 50 μm = 0,05 mm. Tjockleken bestäms av vilket färgsystem du väljer till ditt plåttak, så det är viktigt att du kontrollerar och följer färgtillverkarens rekommendationer för att få rätt tjocklek.

Tillbaka till innehållsförteckning

Måla på befintlig plåtfärg eller ta bort all färg?

På äldre plåttak som målats tidigare kan det finnas flera olika lager av färg på samma takplåt. Har den gamla färgen börjat flagna bort så kan det vara ett tecken på att delar av färgen måste tas bort eller att du helt enkelt måste ta bort all gammal färg på hela takytan.

I det fall där all färg måste tas bort är det viktigt att ta reda på vilken typ av plåtmaterial plåttaket är tillverkat av. Detta för att du ska kunna välja rätt typ av färgsystem som passar till den typ av takplåt du har på ditt tak.

Det finns olika typer av takplåt, den förzinkade stålplåten är vanligast, sedan finns aluzinkbelagd stålplåt, aluminiumplåt och på äldre plåttak finns gammal järnplåt, som även kallas svartplåt.

Vi har valt att inte ta upp kopparplåt eftersom den normalt aldrig behöver målas. Målar man på kopparplåt så skapar man ett underhåll på en plåt som ärgar och anses bara bli vackrare med tiden.

Tillbaka till innehållsförteckning

Vilken årstid ska man måla plåttak?

Den bästa tiden för att måla plåttaket är på våren, när luften är torr. Om du är tvungen att vänta med målningen tills värmen kommer, så måste du vara försiktig så att inte underlaget blir för hett när du ska måla.

Då riskerar du att färgen torkar för fort och inte fäster ordentligt mot underlaget, vilket innebär att du måste göra om hela underarbetet och måla om taket. Måla då hellre molniga dagar utan risk för regn och när plåten är sval.

Tillbaka till innehållsförteckning

Arbetsutförande när du ska måla plåttak

Det är viktigt att du börjar med att rengöra taket noga med ett alkaliskt tvättmedel dvs. basiskt tvättmedel med lägst pH 7 som löser fett, smuts och salter. Skölj av ordentligt med vatten.

Var sedan noggrann med att all gammal rost skrapas och slipas bort för hand eller med slipmaskin och sliptrissa innan du grundmålar. Tänk på att om underarbetet är dåligt utfört, riskerar du att färgen fäster dåligt och du får snart måla om plåttaket igen.

Bor du i kustområde är det extra viktigt att får bort alla feta föroreningar och vattenlösliga salter. Rostskydda alla renskrapade partier på äldre plåttak med rostskyddsfärg avsedd för underlaget och dess påfrestningar.

Var extra noggrann med falsar och kanter när du grundmålar, rolla sedan hela takytan med roller. När grundfärgen har torkat målar du falsar och kanter med täckfärg. Rolla sedan hela takytan med täckfärg och använd gärna en syntetisk roller med lång lugg.

Tillbaka till innehållsförteckning

Måla plåttak som har plastisolbeläggning

Plastisol var en vanligt förekommande färg på fabriksmålad plåt från 1990-talet och en bit in på 2000-talet. Plastisol var det dominerande färgsystemet på takplåt under den tidsperioden, men har idag nästan helt upphört för användning på plåttak.

Om taket tidigare har varit målat med plastisol kan det inte målas förrän de mjukgörande ämnen som finns i det tidigare ytskiktet har avdunstat. Provmåla först en liten yta. Finns det mjukgörare kvar i färgskiktet, blir det nya färgskiktet klibbigt efter ett tag.

Plastisol som har börjat flagna och förlorat vidhäftning, bör alltid tas bort helt ner till metallren yta. Är du osäker, kontakta en fackman.

Tillbaka till innehållsförteckning

Tänk på din säkerhet när du ska måla plåttak

Arbeta säkert när du målar plåttak

När du ska måla plåttak är det viktigt att du har all skyddsutrustning innan du går upp på taket. En hjälm är bra att om du skulle halka eller falla på taket. Ett helsele med glidlås och falldämpare som du fäster runt t.ex. skorstenen är ett måste.

Skyddshandskar, knäskydd och skyddsskor med gummisula som ger bra grepp. Se även till att ha en ordentlig stege med glidskydd vid takfoten samt stödben och stegbreddare. Använd också en byggnadsställning alternativt en rullställning.

Tillbaka till innehållsförteckning

Verktyg och material du behöver när du ska måla plåttak:

Verktyg:

1. Styv borste t.ex. piassavakvast.
2. Stålspackel.
3. Hårdmetallskrapa.
4. Stålborste.
5. Slipduk, ev. slipmaskin med sliptrissa.
6. Rund pensel sk. “hornsugga”.
7. Roller med förlängningsskaft.

8. Tvättborste ev. svamp.
9. Hink.
10. Högtryckstvätt med spolhandtag el. tvättborste.
11. Säkerhetslina med helsele.
12. Skyddsglasögon.
13. Skyddshandskar.
14. Stege.
15. Byggnadsställning.

Material:
Alkaliskt tvättmedel, Rostskyddsfärg, Grundfärg avsedd för plåt, Plåttaksfärg.

Tillbaka till innehållsförteckning

Så målar du plåttak steg för steg:

Sopar bort all lös smuts och skräp från taket med en styv borste

1. Sopa bort all smuts och skräp på plåttaket.

Sopa bort all lös smuts och skräp från taket med en styv borste. Då kan du lättare upptäcka eventuella rostangrepp.

Använd en stålspackel och skrapa bort den smuts som kan sitta vid falsar och kanter

2. Skrapa bort smuts vid falsar och kanter.

Använd en stålspackel och skrapa bort den smuts som kan sitta vid falsar och kanter.

Skrapar, borstar och slipar bort synlig rost

3. Skrapa och slipa bort synlig rost.

Skrapa, borsta med stålborste och slipa bort all synlig rost. Skrapa även bort bubblor i färgen. Du slipar bäst med en slipmaskin med sliptrissa.

Tvättar plåttaket med avfettningsmedel

4. Tvätta av taket med ett alkaliskt tvättmedel.

Tvätta taket ordentligt med ett alkaliskt tvättmedel (Alkaliskt=basiskt tvättmedel över pH 7 som löser fett). Borsta ut tvättmedlet ordentligt. Skölj av med rinnande vatten eller en högtryckspruta som är mer effektiv.

Men tänk på att inte ha för högt tryck på högtryckstvätten. Det är också viktigt att du väljer rätt munstycke på högtryckstvätten, använd spolhandtag eller tvättborste, ett sk. turbomunstycke kan blästra bort befintlig färg om du håller munstycket för nära ytan på takplåten.

Tänk på miljön! När du tvättar av taket är det bra att filtrera bort färgflagorna som rinner ner via hängrännor och stuprör med en finmaskig nätpåse som man fäster vid utkastet på stupröret. Du kan även låta vattnet rinna ut på en fiberduk som gör att du även kan fånga upp mindre färgpartiklar.

Grundmålar slipade partier med rostskyddsfärg

5. Grundmåla slipade partier med rostskyddsfärg.

Grundmåla de slipade partierna med rostskyddsfärg. Tidigare fabriksmålad plåt grundmålas med en speciell primer. Följ färgtillverkarens anvisningar för grundfärgen.

Använder en rund anstrykare och täckmålar kanter, hörn och falsar på plåttaket

6. Måla kanter, hörn och falsar.

Använd en rund anstrykare och täckmåla kanter, hörn, falsar och andra svåråtkomliga ställen. Var extra noggrann med falsar och kanter. Arbeta in färgen ordentligt med penseln.

Målar plåttak med roller

7. Täckmåla plåttaket med roller.

Måla därefter hela taket med roller, eventuellt med förlängningsskaft. Använd en syntetisk roller med lång lugg. Stryk ut färgen flödigt.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.


Relaterade projekt till måla plåttak

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se