Underhåll av hängrännor och stuprör

Underhåller hängrännor

Moderna hängrännor och stuprör sägs vara underhållsfria oavsett om de är av aluminium eller PVC-överdragen plåt. Det är de i princip också, om man enbart ser till materialet. Men för att de ska fungera oklanderligt kräver de i varje fall en årlig översyn.

Äldre avvattningssystem, av till exempel galvaniserad plåt, rostar dessutom förr eller senare, i synnerhet om man inte regelbundet rostskyddsbehandlar, tätar eventuella läckor och målar hängrännor och stuprör.

Vilken form av underhåll det än gäller klarar du det enkelt själv – för det mesta också utan alltför djupa sår i plånboken.

Närbild på hängränna, rörknä, stuprör och omvikningskupa
Ett rätt dimensionerat och väl fungerande avvattningssystem är en av de bästa hållbarhets- försäkringar man kan ha för sitt hus. Rännorna och stuprören fungerar då som ett i stort sett osynligt och ändå ständigt uppspänt paraply. Fasaderna och husets grund skyddas i princip mot all väta som inte är extrema slagregn och snöglopp.

Att detta har avgörande betydelse som skydd mot rötangrepp och frostskador är givet – i synnerhet om regnvattensystemet dessutom är kopplat till en dränering som verkligen för bort vätan från huset. Har du hängrännor och stuprör som inte rostar krävs det minimalt med underhåll.

Oftast tar det inte mer än någon timme och enda olägenheten är att du måste stå på en stege eller arbeta från taket. I de allra flesta fall är det alltså inte fråga om mer än att hålla rent.

Har du tur behöver du inte se över systemet mer än en gång om året, men är huset omgivet av höga träd, som släpper barr, löv och småkvistar, kan det finnas skäl att rensa hängrännorna lite oftare.

Den årliga städningen blir effektivast om den görs ganska sent på hösten, när träden har fällt sina löv. Då eliminerar man risken att det blir stopp i flödet på både hängrännor och stuprör när smältvattnet på vårvintern ska bort från taket.

Var särskilt noga med att få bort sådana växtdelar som är lite vedartade, det vill säga kvistar, bladstjälkar och barrknippen. Efter regn grötar de snart ihop sig och bildar proppar, som undan för undan blir större och tätare. Sätter sig propparna i rännorna kan de täppa till så pass att regn -och smältvatten kan svämma över och skada fasaden.

Sätter de sig i tappstyckena händer samma sak, men då kan de också pressas ner i stupröret och bli svåra att få loss. Eftersom proppar av detta slag också magasinerar fuktighet är de ofta upphov till rostskador, som efterhand kan bli så allvarliga att hela regnvattensystemet måste bytas ut. I sådana fall blir kostnaderna förstås mycket stora.

arbetssakerhet-allmant

Verktyg och material du behöver när du ska underhålla dina hängrännor och stuprör:

Verktyg:
1. Piassavakvast (för rengöring) 2. Stålborste 3. Vattenkanna 4. Trassel el trasor 5. (vid underhåll dessutom) Borrmaskin med slipfunktion eller annan handslip 6. Limpistol 7. Spackelspade 8. Pensel 9. Vattenpass.

Material:
(vid underhåll) Smärgelduk Byggsilikon Skarvstycke Lövfångare & rensband, ev. Speciallim för plast Lacknafta Rostskyddsgrundfärg Rostskyddstäckfärg

Värt att veta

Tidigare var det mycket vanligt att man lät nyuppsatta hängrännor och stuprör av varmgalvaniserad plåt “åldras” av väder och vind innan de målades. Metoden fungerar fortfarande, under förutsättning att ytorna före målningen stålborstas noga så att de befrias från oxidationsprodukter och smuts.

En betydligt snabbare metod är dock att tvätta de galvaniserade ytorna med lacknafta eller liknande vätska och därefter stryka dem med rostskyddsgrundfärg. Ovanpå denna stryker man ett eller två lager rostskyddstäckfärg. Latexfärg kan också användas, men då utan grundfärg.

Rensning och kontroll av hängrännor

Rensar bort skräp och löv i hängrännor

1. Löv, småkvistar och liknande måste bort. Sopa med en piassavakvast först på taket och därefter i rännorna.

Tar bort löv och skräp i hängränna

2. Löv och barr grötar ihop sig särskilt vid skarvar. Ta bort dem med t.ex. en stålborste – om det är vanliga plåtrännor. I rännor med rostskyddande PVC-skikt bör du använda en rotborste för att inte skada plastbeläggningen.

3. Har du svårt att, få upp spillet ur rännan kan du spola bort det med rikligt med vatten när passagen är helt fri.

Tips!

Det är enkelt gjort att leda regnvattnet från stuprören direkt till närliggande ev. dräneringsrör, som i sin tur leder vattnet bort från huset. Man kan också samla det i lämpliga förvaringstunnor, vilket inte minst hemmets och trädgårdens växter uppskattar. Om vattnet tillåts forsa fritt ur utkastaren blir det blött och smutsigt runt husgrunden, vilket givetvis aldrig är bra.

Stående regnvatten i hängränna med dåligt fall

4. Blir vatten stående i rännan kan detta bero på att fallet till stupröret inte är tillräckligt.

5. Kontrollera fallet med vattenpass och korrigera en eller flera rännkrokar. Ett minsta fall mot avloppet bör vara 2,5 mm per m.

6. Misstänker du att en rännskarv läcker bör du – när rännan är torr och ren – hälla i vatten och iaktta ev. dropp. Se steg 3.

7. Håll alltid tappstyckena fria från allt skräp. Lövfångare, som ingår i många rännsystem, rensar effektivt.

Monterar lövfångare i hängränna

8.En enkel och billig lövfångare kan du göra själv genom att knyckla till en lagom stor boll av kycklingnät. Bollen trycker du sedan fast i tappstycket så att den spänner hårt mot kanterna och blir sittande. Det finns även färdiga rännsilar och lövskydd att köpa i byggvaruhandeln.

Rengör hängränna med högtryckstvätt

9. Kontrollera att hängränna eller stuprörskanalen inte är tilltäppt av kvistar eller annat skräp. Häll vatten i tappstycket. Se steg 3. Är passagen i stupröret inte fri bör du snarast rensa röret. Använd t.ex. det rensband du har för övriga avlopp, sköj med trädgårdsslangen eller om alternativt en högtryckstvätt. Men var försiktig så att du inte spolar för hårt.

Slipning och målning av hängrännor och stuprör

1.Var än rostangrepp uppträder bör du hindra att de sprids. Slipa bort rostfläckarna med maskin eller för hand.

2.Finslipa därefter för hand med en smärgelduk. Var speciellt noggrann på de ställen maskinen inte kom åt.

3.Tvätta ren plåten så att både slip och korrosionsrester försvinner. Använd lacknafta på en trasa.

4.Stryk sedan på ett lager rostskyddsgrundfärg. Glöm inte takrännans insida.

5.Den viktiga grundfärgen skyddar du sedan med ett eller ett par skikt rostskyddande täckfärg.

Varning!

Se alltid till att stuprännor med utkastare som inte är anslutna till markavlopp inte kan täppas till. Ett tjockt snötäcke eller uppskottad snö, kan vara en stor fara eftersom t ex smältvatten i ett tilltäppt rör kan frysa och spränga sönder röret. Vid fritidshus, som står obebodda under vintern, bör man alltid förse utkastaren med något skydd.

Täta skarvar som släppt

1.En plåtskarv som läcker kan du täta med bygg-silikon. Lagningsstället ska vara rent och torrt.

2.Jämna ut silikonmassan med fingret eller en rundad pinne och se till att strängen täcker väl.

3.En skarv som släppt i en gammal plastränna bör du skarva om med nytt skarvstycke. Använd speciallim som “svetsar”.

Viktigt

Nya materialbestämmelser, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontakta därför alltid gällande branschorganisation/fackman innan du startar.

Andra har också läst

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se