Hängrännor och stuprör av plåt

hangranna-av-plat.jpg

Inga hängrännor och stuprör står lika länge som huset totalt. Gamla, varmförzinkade hängrännor och stuprör gör det definitivt inte. Förr eller senare måste hängrännor och stuprör bytas ut för att kunna ge huset ett fullgott skydd mot nötande regn och smältvatten.

Förr var detta ett arbete reserverat för enbart plåtslagaren men om du i dag väljer hängrännor och stuprör av just plåt kan du själv tämligen enkelt klara utbytet genom att montera något av de prefabricerade takavvattningssystem som finns att köpa.

Få delar av ett hus utsätts för så stora påfrestningar som regnvattensystemet. Det ska tåla is och snö och en kyla ner till minus 40øC och lägre. Det ska också uthärda en stekande solhetta upp till cirka plus 60øC.

Så varmt kan det faktiskt bli på ett tak en riktigt solig dag. En temperaturskillnad på 100øC!

Hängrännor och stuprör av plåt

Sedan mycket länge vet man att regnvattensystem av plåt tål stora temperatursvängningar. Dessutom klarar materialet avsevärda tyngder av till exempel is och snö och kan därtill fogas tätt. Förr skräddarsyddes regnvattensystemen av en plåtslagare som sedan finjusterade detaljerna vid monteringen.

Numera finns fabrikstillverkade system som innebär sådana lättnader i monteringsarbetet att de flesta småhusägare själva, till och med utan specialverktyg, kan klara jobbet inom rimlig tid.

Plåtsystem är dock inte helt bekymmersfria. Väljer du enbart varmförzinkat material måste du med jämna mellanrum måla hängrännorna och stuprören. Förzinkningen ger visserligen ett skydd mot bland annat rostangrepp, men inte på längre sikt.

Många fackuttryck men få verktyg till takrännor

Numera finns det ett stort sortiment av delar till takrännor i plåt. Detta gör att man relativt enkelt själv kan ”skräddarsy” sitt regnvattensystem efter de behov och förutsättningar som finns.

Viktigaste delarna i ett system för takavvattning
Liksom inom de flesta andra fack har varje detalj sin speciella beteckning: Hängränna (1), rännskarvar (2), rännkrokar (3), gavlar (4), omvikningskupor (5), rörböj (6), mellanstycken (7), stuprör (8) och utkastare (9).

Som lagervara finns rännorna i regel i tre olika längder: 2, 3 och 4 meter, stuprören i 1- och 2,5-meterslängder samt mellanstycken i längderna 0,3, 0,5 och 1 meter.

I systemen ingår fyra typer av rännkrokar. Korta krokar eller konsolkrokar är lättast att montera, men om du kan använda dessa beror på byggnadens konstruktion. De långa rännkrokarna måste bockas, dels efter takkonstruktionen, dels för att du ska få en lutning på rännan som gör att inte vatten blir stående.

Bockningen kan göras i ett skruvstäd, men blir betydligt lättare om du använder ett specialverktyg kallat krokbockare. Verktyget kostar emellertid för mycket i förhållande till den begränsade användningen. Det finns därför skäl att försöka låna eller hyra det.

Byggmarknader som säljer avvattningssystem brukar kunna stå till tjänst med denna service. För att kunna montera prefabricerade regnvattensystem behöver du i övrigt bara fyra verktyg, nämligen bågfil, hammare, skruvmejsel och tumstock.

Hängrännor och stuprör av PVC-belagd plåt

Väljer du däremot ett hängrännor och stuprör av PVC-belagd stålplåt får du ett material som dels inte behöver ytbehandlas och ändå blir så gott som underhållsfritt under mycket lång tid. Även härdigheten mot aggressiva, kemiska föroreningar är god.

Ränn och rördimensioner kan variera något från fabrikat till fabrikat, men vanligast är 100 respektive 125 millimeters rännor, till vilka rör med diametern 75 respektive 87 millimeters lämpar sig. Den mindre dimensionen rekommenderas för takytor upp till 50 kvadratmeter.

Hängrännor och stuprör finns i regel i standardfärgerna svart, rött eller vitt, som harmoniserar väl med nordisk byggtradition. Men dom flesta leverantörerna har oftast även andra färger i sortimentet. Förzinkade hängrännor och stuprör kostar oftast cirka 10 procent mer än plastbelagt.

Dyrast är hängrännor och stuprör i koppar. Man får räkna med att betala uppåt fem gånger mer än för de billigaste plastade. Kopparrännor finns oftast inte som lagervara. De mest utvecklade avvattningssystemen innehåller uppåt ett 30-tal olika detaljer.

Bland dessa finns även dropp och fönsterbleck, fot och regndalsplåtar, tröskelbleck, vindskive och vattbrädesbeslag.

PVC skikt på hängrännaPlåten i plastöverdragna hängrännor och stuprör är av hög kvalitet och skyddas inte bara av PVC-skiktet. Mellan detta och stålplåten ligger också tre andra skyddsskikt. Zinkskift, passiveringsskikt och primerskikt.

 

 

 

 

 

Varning!

Kopparplåt har ett rykte som underhållsfritt material, men väljer du t ex hängrännor och stuprör av koppar måste du tänka på att också använda spik och rännkrokar av material som inte utlöser galvanisk korrosion.

I annat fall blir avvattningssystemet inte underhållsfritt. Aluminiumplåt kan inte heller användas fritt tillsammans med andra metaller. Aluminiumplåt angrips också vid direktkontakt med lättbetong.

Andra har också läst

Se alla takartiklar »

 

Top
Top