Hängrännor och stuprör av plåt

Hängränna och stuprör av plåt

Inga hängrännor och stuprör håller lika länge som huset totalt. Gamla, varmförzinkade hängrännor och stuprör gör det definitivt inte. Förr eller senare måste hängrännor och stuprör bytas ut för att kunna ge huset ett fullgott skydd mot nötande regn och smältvatten.

Förr var detta ett arbete reserverat för enbart plåtslagaren men om du i dag väljer hängrännor och stuprör av just plåt kan du relativt enkelt klara bytet själv genom att montera något av de färdigtillverkade takavvattningssystemen som finns att köpa.

Få delar på ett hus utsätts för så stora påfrestningar som ett regnvattensystemet. Takavvattningssystemet ska tåla snö, is och en kyla ner till närmare minus 40°C och lägre. Det ska också klara av en stekande solvärme upp till cirka plus 60°C. Så varmt kan det faktiskt bli på ett tak en riktigt solig sommardag. Det blir en temperaturskillnad på 100°C.

Hängrännor och stuprör av plåt

Sedan mycket långt tillbaka i tiden vet man att takavvattningssystem av plåt tål stora temperatursvängningar. Dessutom klarar stålet avsevärda tyngder av till exempel is och snö och kan därtill fogas tätt. Förr i tiden skräddarsyddes regnvattensystemet av en plåtslagare som finjusterade alla delar och detaljer vid monteringen.

Numera finns fabrikstillverkade hängrännor och stuprör som innebär sådana lättnader i monteringsarbetet att de flesta småhusägare själva kan klara att montera systemet utan att behöva specialverktyg.

Takavvattningssystem av plåt är dock inte helt bekymmersfria. Väljer du enbart varmförzinkat material kan du på sikt bli tvungen att måla om hängrännorna och stuprören. Förzinkningen ger visserligen ett skydd mot bland annat rostangrepp, men inte på längre sikt.

Många fackuttryck men få verktyg till takrännor

Numera finns det ett stort sortiment av delar till takrännor i plåt. Detta gör att man relativt enkelt själv kan “skräddarsy” sitt regnvattensystem efter de behov och förutsättningar som finns.

Viktigaste delarna i ett system för takavvattning
Liksom de flesta andra byggprodukter har varje detalj i ett regnvattensystem sina egna speciella beteckningar: Hängränna, rännskarv, rännkrok, ränngavel, omvikningskupa, rörböj, rörsvep, mellanstycke, stuprör, lösvsil och utkastare.

Som lagervara finns takrännorna i regel i tre olika längder: 2, 3 och 4 meter, stuprören i 2-meterslängder samt mellanstycken i längderna 0,3, 0,5 och 1 meter.

I systemen ingår fyra typer av rännkrokar. Korta krokar eller konsolkrokar som är lättast att montera, men om du kan använda dessa beror på byggnadens konstruktion. De långa rännkrokarna måste bockas, dels efter takkonstruktionen, dels för att du ska få en lutning på rännan som gör att inte vatten blir stående.

Bockningen kan göras i ett skruvstäd, men blir betydligt lättare om du använder ett specialverktyg kallat krokbockare. Verktyget kostar emellertid för mycket i förhållande till den begränsade användningen. Det finns därför skäl att försöka låna eller hyra det.

Byggmarknader som säljer avvattningssystem brukar kunna stå till tjänst med denna service. För att kunna montera färdigtillverkade regnvattensystem behöver du i övrigt bara fyra verktyg, nämligen bågfil, hammare, skruvdragare, ev. skruvmejsel och tumstock.

Hängrännor och stuprör av belagd plåt

Väljer du däremot ett hängrännor och stuprör av belagd stålplåt får du ett material som dels inte behöver ytbehandlas och ändå blir så gott som underhållsfritt under mycket lång tid. Även härdigheten mot aggressiva, kemiska föroreningar är god.

Ränn och rördimensioner kan variera något från fabrikat till fabrikat, men de vanligaste dimensionerna är 100, 125 och 150 millimeters rännor, till vilka rör med diametern 75, 90 och 100 millimeters lämpar sig. Den mindre dimensionen rekommenderas för takytor upp till 50 kvadratmeter.

Hängrännor och stuprör finns i regel i traditionella standardfärgerna svart, rött eller vitt som harmoniserar väl med nordisk byggtradition. Men de flesta leverantörerna idag har även andra kulörer i sortimentet som gör att du kan köpa hängrännor och stuprör som passar de flesta fasadkulörerna.

Förzinkade hängrännor och stuprör kostar oftast cirka 10 procent mer. Dyrast är hängrännor och stuprör av koppar. Man får räkna med att betala uppåt fem gånger mer än för de billigaste takavvattningssystemen. Kopparrännor finns oftast inte som lagervara.

De mest utvecklade regnvattensystemen för tak innehåller uppåt ett 30-tal olika detaljer. Bland dessa finns även dropp och fönsterbleck, fot och regndalsplåtar, tröskelbleck, vindskive och vattbrädesbeslag.

Varning!

Kopparplåt har ett rykte att vara ett underhållsfritt material, men väljer du t.ex. hängrännor och stuprör tillverkade av koppar måste du även tänka på att också använda spik och rännkrokar av material som inte utlöser galvanisk korrosion. I annat fall blir avvattningssystemet inte underhållsfritt.

Aluminiumplåt kan inte heller användas fritt tillsammans med andra metaller. Aluminiumplåt angrips också vid t.ex. direktkontakt med lättbetong.

Andra har också läst

 

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se