gammal-fasadputs-spritputs.jpg

Fasadputs ett fasadmaterial med anor

Puts har till uppgift att skydda och pryda husets yttervägg och har en lång tradition som fasadmaterial. I länderna runt medelhavet har man funnit rester …

kalka-fasadputs-och-yttervagg.jpg

Kalkfärg på fasadputs och yttervägg

Måla med kalkfärg? I den här artikeln hittar du instruktioner och väderfulla tips om hur du ska kalka och måla med kalkfärg en fasadputs och yttervägg. …

putshus-med-kalkad-fasad.jpg

Putshus handlar om yta

Alla fasadbeklädnader ger skydd åt huskroppen. Valet av fasadbeklädnad är avgörande för hur ett hus ter sig. Ett putsat hus misstas gärna för ett …

putsad-fasad-med-rivputs.jpg

Rivputs en hård och slitstark fasadputs

En putsad fasad där ytputsen har en fin och mjuk struktur, har fått en rivputs, eller skrapad puts. Det är en form av ädelputs med sin egen struktur och …

spritputsad-fasadputs.jpg

Spritputs ger vackra skuggor i fasaden

Spritputs är en form av ytputs och är en putsmetod som skapar en putsad yta med grovkornig struktur. Den är en relativt modern form av fasadputs, som också …

slatputsad-fasad.jpg

Slätputs klassiskt och modern putsfasad

Den klassiska slätputsen har ett vackert uttryck och ger en ren och stilfull fasad. Till sin struktur är den nästan helt slät. Slätputsen har funnits med …

Top
Top