Spritputs ger vackra skuggor i fasaden

Vackert spritputsad fasadputs

Spritputs är en form av ytputs och är en putsmetod som skapar en putsad yta med grovkornig struktur. Den är en relativt modern form av fasadputs, som också fått stort genomslag i vårt land, inte minst för att det är lätt att putsa med spritputs.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Spritputsen

Spritputs läggs an på ytan med hjälp av en maskin eller för hand. Enligt gammal modell ska spritputsen läggas på för hand genom att slås på med god kraft. Själva putsen består av en ädelputs med grov struktur.

Till skillnad från stänkputsen eller slätputsen består ytan av ett skikt med större korn. Kornen ger en ruggad yta, och skapar ett vackert skuggspel på fasaden. I spritputsen är kornen, ballasten, i putsen minst 5 mm grova. Ballasten kan bestå av marmor eller natursand.

Namnet kommer från ordet spritstenar. Dessa stenar är mjukt formade naturgrus av större modell om det handlar om en äldre spritputs, medan nyare former av spritputs ofta består av krossade småstenar.

Murare handkastar spritputs

Murare som handkastar spritputs.

Den äldre spritputsen bestod också av en mindre mängd ballast än dagens spritputs. Skillnaden mellan ny och gammal spritputs är därför ganska tydlig.

Sent mode

Spritputsning är en relativt modern form av putsning, som kom att ersätta slätputsningen till en del under 1800-talets sista år. Den är särskilt vanlig på reveterade hus.

Det var och är en ganska enkel form av putsning, eftersom putsen med de grova kornen lades på för hand och sedan lämnades att torka som den går och står. Någon mer omarbetning av ytan gjordes inte.

Resultatet blev dock mycket bra, och spritputs är än idag ett bra val av fasadputs. Den ger ett gott skydd mot väder, frost och klarar hög luftfuktighet väl, om den lagts på rätt sätt.

Spritputs idag

Spritputs är idag en populär form av puts för såväl stora som små fastigheter. Ibland blandas denna puts med slätputs för att ge en extra dimension åt fasaden. Putsen kan ha en mängd olika färger, och ger ett vackert och levande intryck.

Vilken spritputs som ska användas beror till stora delar på vilket underlag som används, och vilket uttryck som den färdiga ytan ska ha. Den spritputs som anläggs ska alltid vara en del i ett helt system som ger ett gott skydd åt fasaden.

Relaterade artiklar

Se alla fasadputsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se