You dont have javascript enabled! Please enable it! Kalkfärg - Bra tips om fasadputs och kalkfärger | dinbyggare.se

Fasadputs och kalkfärg

Fasadputs med kalkfärg

Den traditionella kalkfärgen har används i århundraden och var fram till 1940-talet den enda färg som fanns tillgänglig för putsade fasader. Den har ett stort kulturhistoriskt värde och används inte minst för att renovera och återställa fasaderna på gamla kalkputsade hus.

Den kan användas utomhus och inomhus och är en i det närmaste helt miljövänlig produkt.

Kalkfärgens innehåll och egenskaper

En kalkfärg består av vatten, släckt kalk och pigment. Pigmentet måste vara kalkäkta för att fungera. Om det inte finns något pigment i färgen blir kulören vit, vilket är det vanligaste.

Kalken utgör bindemedlet för färgen. Med kärnmjölk eller kvark i färgen håller den enligt vissa källor bättre och blir mer en typ av limfärg.

En färg som färg andas

Kalkfärger är luftiga färger. De släpper igenom vatten, både in till putsen och ut ifrån den. Det är en viktig egenskap, då instängd fukt i putsen får fasaden att vittra sönder och samman.

Kalkfärgen ger samtidigt en vacker och levande yta på den putsade fasaden. Med tiden vittrar den, och det är då lätt att måla om och bättra på.

Måla med kalkfärg

För att kalkfärgen ska fästa bra ska den helt renborstade och välputsade fasaden grundas med kalkvatten. Det gör att underlaget sedan suger upp färgen jämt. Efter det målas kalkmjölken på, och hela fasaden ska strykas på utan avbrott och färglagret ska strykas på tunt. Om målningen avbryts blir det tydliga avbrott i färgskiktet.

Det kan behövas upp till fem påmålningar av kalkfärgen för att få en jämn och täckande yta. Slutligen fixeras själva ytfärgen med kalkvatten. En kalkfärg ska aldrig strykas på i direkt solljus. Tänk på att skydda fönstren ordentligt inför en målning. Kalkfärger skadar glaset.

Fördelar

Kalkfärger är billiga i inköp och är en ren naturprodukt utan någon miljöpåverkan att tala om. Färgen är också vacker och behaglig. Rätt påmålad är kalkfärgen mycket hållbar och håller år efter år. Den är också lätt att renovera vid behov.

Kalkfärgen är mycket lämplig på insida och utsida av stallbyggnader eftersom den är hygienisk. Färgen är vattenlöslig vilket gör det lätt att späda ut färgen, samt att tvätta verktyg och penslar.

Nackdelar

Det kan vara jobbigt att måla och renovera en fasadputs med kalkfärg, eftersom det behövs så många påstrykningar för att färgen ska täcka fasaden. Dessutom är det svårt att få ett snyggt och jämnt resultat då färgen lätt flammar. Måla aldrig i direkt solljus och inte heller när det är risk för frost.

Kalkfärgen fäster inte särskilt bra på andra material än kalkputs. Den klarar inte heller alltför utsatta miljöer under någon längre tid. En kalkfärg kan inte gärna målas om med någon annan typ av färg, utan en kalkad fasad ska alltid kalkfärgas om efter behov.

Det går inte heller att kalkfärga en fasad som är målad med någon annan färg.

Relaterade artiklar

Se alla fasadputsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se