Rivputs en hård och slitstark fasadputs

Rivputsad fasadputs så kallad terrasit

Klassisk rivputs med glimmer som glittrar vackert i solskenet.

En putsad fasad där ytputsen har en fin och mjuk struktur, har fått en rivputs, eller skrapad puts. Det är en form av ädelputs med sin egen struktur och ett särskilt utseende. Ibland går rivputsen under namnet skrapad puts.

Rivputs – en metod

Rivputsen är en form av ädelputs som läggs på fasaden för hand alternativt med en spruta. För att åstadkomma rivputs behöver det yttersta lagret rivas bort med hjälp av en spikbräda. Det handlar om de översta två till tre millimetrarna.

Rivningen sker precis när putsen håller på att härda. Sedan tillåts putsen vara som den är. Resultatet, om metoden används med rätt putsbruk, är ett knaggligt och rustikt intryck.

Struktur på rivputsad fasad

Rivputs med skrapad fasadyta

Särskild puts

Vid rivputsning ska ett putsbruk anpassat för metoden användas. Det går ofta under just namnet rivputs och har då blandats för att få de rätta egenskaperna. Rivputsen är en form av ädelputs som har cement och/eller kalk som bas och som har en ballast i form av dolomitkross, marmor alternativt någon annan natursand.

En vacker variant är till exempel rivputs med glimmer som ballast. Putsen är ofta genomfärgad, vilket gör att putsfärg inte behövs.

Relaterade artiklar

Se alla fasadputsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se