Fasadputs och kalkcementfärg

Fasadputs på hus

Kalkcementfärg är en vidareutveckling av den klassiska kalkfärgen och kallas ofta för KC-färg. Den används framför allt på fasad som har kalkcementbruk, men fäster även på en del andra material. Den ger en vacker lyster till husfasaden och är en relativt billig färg.

Kalkcementfärgen utvecklades under 1940-talet och har till stora delar kommit att ersätta den traditionella kalkfärgen. Anledningen till att färgen utvecklades var helt enkelt att byggare insåg att kalkfärgen inte fäste särskilt väl på de nya putsmaterialen som då började användas.

Mer och mer cement blandades in i putsen. För att få en färg som fäste bra på cementputsen, utvecklades kalkcementfärger.

Innehåll och egenskaper

Innehållet i kalkcementfärgen är kalk, vitcement och pigment. Pigmenten är nästan alltid naturliga och ibland ingår ballast som dolomit i färgen. KC-färg är vattenlöslig och fäster genom en kemisk reaktion med underlaget.

Kalkcementfärgen har den fördelen att den andas ordentligt. Det gör att fukt i putsen kan tränga ut och det minskar risken för att putsen skadas av frosten.

Målning med kalkcementfärg

Liksom vid kalkfärgsmålning är det mycket viktigt att hela fasaden målas på en gång. Annars är det stor risk för tydliga skarvar. Däremot behövs ingen förvattning av fasaden för att måla med KC-färger. Färgen ska målas på i tunna lager och i ett par-tre omgångar för att täcka väl. Måla aldrig i direkt solljus.

När fasaden är färdigmålad ska den hållas fuktig för att färgen ska torka på ett bra sätt. Använd alltid skyddskläder när kalkcementfärg används. Färgen kan ge frätskador på huden. Skydda också fönstren väl under målningen. Kalkcementfärg har en tendens att etsa glaset.

Fördelar med KC-färg

En kalkcementfärg har lång hållbarhet och fäster bättre än till exempel en kalkfärg på de flesta putsade fasader som innehåller någon form av kalkcement. Färgen är en ren naturprodukt, som inte har någon större åverkan på vare sig den lokala eller den globala miljön och är ganska billig att köpa.

Kalkcementfärgen går att måla på även vid ganska kallt väder, vilket inte kalkfärgen klarar.

Nackdelar med KC-färg

Det kan vara svårt att få ett jämnt och vackert resultat av målning med kalkcementfärg. Den flammar lätt och behöver flera strykningar för att ge ett gott och hållbart resultat. Det gäller att vara noga med att skydda sig under målningen.

Kalkcementfärg som kan ge frätskador på huden under arbetets gång. Det gäller att skydda sig väl under målningen. En stor nackdel med kalkcementfärg är också att den påverkas av sur nederbörd.

Relaterade artiklar

Se alla fasadputsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se