You dont have javascript enabled! Please enable it! Måla med kalkfärg på fasadputs och yttervägg | dinbyggare.se

Kalkfärg på fasadputs och yttervägg

Kalkad fasadputs och yttervägg

Måla med kalkfärg? I den här artikeln hittar du instruktioner och väderfulla tips om hur du ska kalka och måla med kalkfärg en fasadputs och yttervägg.

Att måla med kalkfärg har mycket gamla traditioner. I en del gamla stenkyrkor här i landet finns väl bevarade kalkningar så tidigt som från 1100-talet. Hobbymålaren arbetar sannolikt inte med att kalka, men väl kalkning av fasadputs och grundmur, som också fordrar handlag och kunnande. Det gäller bland annat att få rätt dimensioner mellan kalkdeg och vatten.

Huvudingrediensen när du ska måla med kalkfärg framställs av kalksten. Denna hettas först upp till +1000°C, då kalciumoxid bildas. Materialet, som benämns som bränd kalk eller osläckt kalk och är en förening av kalk och syre, behandlas sedan ytterligare innan det går att använda för kalkning.

Den kalk du köper i färghandeln är en massa som du själv ska blanda med rätt mängd vatten. Lägg kalkdegen i en hink eller i ett annat kärl beroende på hur mycket du ska kalka, späd med vatten och rör om noga.

Den rätta konsistensen kontrollerar du med “tumregeln”. Doppa tummen (det går givetvis även med annat finger) i kalkmjölken, håll fingret lodrätt och lyft upp igen.

Kan du se nageln genom det vita skiktet är det lagom. Täcker kalken däremot nageln är blandningen för tjock och då finns risken att den strukna ytan flagnar och lossnar från underlaget. Späd med vatten och kontrollera åter med “tumregeln”.

När du har blandat kalkpasta och vatten och sedan låtit blandningen stå ett dygn, sjunker kalken till botten. Kalkvattnet använder du sedan till den första strykningen. Det är först vid de följande strykningarna som du ska använda den upprörda blandningen kalkmjölken.

Kalkning skiljer sig väsentligt från vanlig målning. Här ska du “inte” stryka med raka fina penseldrag, utan istället lägga penseldragen kors och tvärs med oregelbunden kant.

Du bör dels ha en bred pensel, till exempel en plafondpensel, och en elementpensel för hörn och mindre ytor, där du inte kan svepa med den stora penseln. Trots en yvig målningsteknik bör du arbeta i ganska små fält i taget. Kalkkanten, som du hela tiden överlappar, får nämligen inte torka.

För att en kalkmålning ska bli bra och “stå sig” i många år ska kalkningen utföras 4-7 gånger med tunna skikt. Målningen bör ske vid så hög luftfuktighet som möjligt, cirka 70%, och ej i direkt solljus.

Färga kalken

Kalkmjölken ger en ren vit färg och det är också den man vanligtvis eftertraktar vid kalkning, men det går även att få kulört kalk. Rör upp ett kalkäkta pigment i lite kalkvatten och blanda sedan kalkmjölken med färgen.

Du bör inte ge kalken en alltför pigmentstark kulör eftersom färgen då smetar. Välj istället svaga, inte så mättade nyanser. För att se vilken kulör du får stryk lite färg på ett vitt papper och låt torka, till exempel på elementet.

När du målar med kalkfärg kan du ibland få ojämnheter, ringar etcetera. Detta beror ofta på att all fukt inte hunnit torka ut. Detta fenomen brukar försvinna när väggen torkat helt, i annat fall får du kalka ytterligare en gång.

Måla kalkfärg på ny eller tidigare kalkad fasadputs

Oavsett om du vill ta hjälp med en fasadrenovering eller om du vill själv måla med kalkfärg på en nyputsad vägg bör du se till att få bort alla lösa partiklar från målningsytan. Tänk också på att putsen måste vara kalkputs och inte ett cementbruk. Använd en träkloss och slipa försiktigt så att alla lösa sandkorn lossnar helt. Borsta därefter ytan med en mjuk borste, om det skulle behövas.

Om du ska kalka om en tidigare kalkad yta bör du borsta bort all lös kalkfärg med en stålborste innan du kalkar som vanligt först med kalkvatten, sedan med kalkmjölk.

Liten utrustning

Du behöver ingen stor murarutrustning när du ska måla med kalkfärg. Till förarbetet krävs endast en stålborste eller en träkloss och en mjuk borste. Om du måste tvätta ytan ska du även ha en hink och en långborste till hands. Använd bara rent vatten.

När du ska blanda till kalken behöver du hinken igen och en pinne att röra med. Dessutom ska du ha en rejäl och bred pensel, till exempel en plafondpensel eller kalkkvast, och därtill en elementpensel för hörn och andra svåråtkomliga ställen.

Varning

När du kalkar en fasadputs eller yttervägg kan du inte undvika att det stänker en hel del. Skydda därför husdetaljer, växter etc noga med skyddsplast och maskeringstejp. Om du skulle få färgstänk på ett fönster ska du omedelbart torka bort fläckarna. Kalken kan annars etsa i glaset.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla fasadputsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se