Murningsverktyg

Murare med murarverktyg

En av förutsättningarna för konsten att mura är de oftast enkla men ytterst väl utprovade och utformade verktyg som finns. Verktygen har använts av generationer murare och ursprungsformerna lever kvar än i dag, men eftersom det material de tillverkas av med tiden har blivit alltmer raffinerat har också murningstekniken blivit både enklare och mer förfinad.

Därmed har också amatörmurarens chanser att utveckla stor yrkesskicklighet ökat väsentligt. “Att mura fritt är stort, att mura rätt är större!” – Detta bevingade ord är ursprungligen en drift med frimurarorden, men samtidigt – om det tas på allvar – en perfekt devis över konsten att mura.

I få fack är man nämligen så hänvisad till personlig erfarenhet – det vill säga i detta fallet till bedömningen av vad som är “lagom” -som just inom murarkonsten. I denna bedömning spelar verktygen en avgörande roll. Det ska kännas i handen när mursleven rymmer “lagom” mängd bruk, att skärsleven har rätt form för rätt arbete och så vidare.

Oskrivna regler av detta slag har bidragit till att generationer yrkesmurare betraktats med vördnad och haft privilegier utöver vad som varit vanligt inom andra hantverksskrån. Sveriges första murare – som för övrigt var med om att bygga Uppsala domkyrka – fick sin titel redan den 30 september 1340. Århundraden har alltså också haft betydelse för murarnas särställning inom byggkonsten.

Detta har i sin tur satt sina spår i till exempel hemmaverkstaden. Normalt ingår få eller inga murningsredskap i standardutrustningen. Anledningen är förstås att de flesta amatörer lever i tron att det är alltför svårt att blanda bruk och tukta sten och därför sällan ger sig i kast med det. Motståndet och rädslan avtar emellertid i takt med att man kommer underfund med tre saker:

För det första är det är inte längre så tungt och besvärligt att göra murbruksblandningar. Det finns halvfabrikat i hanterliga förpackningar och hyrda maskiner kan ta över det tyngsta jobbet.

För det andra är byggstens- och plattsortimentet är numera så rikt och måttexakt att man inte särskilt ofta behöver använda murarhammare, slägga och mejsel. För det tredje har handverktygen har med åren blivit allt smidigare och där med betydligt mera lätthanterliga.

Man kan till och med säga att utvecklingen har spelat amatörmuraren i händerna. Yrkesmuraren är nämligen ofta belastad av provinsiella traditioner när det gäller verktyg. När dessa numera blir alltmer internationella kan yrkesmuraren ha svårt att acceptera att en murslev av holländsk modell är lika användbar som en svensk, tysk, norsk eller dansk typ.

För amatörmuraren har detta underordnad betydelse. Huvudsaken är att verktygen ligger väl i handen och fungerar tillfredsställande.

Mursleven är viktigast

När du skaffar dig verktyg för att kunna mura gör du klokt i att göra det efterhand som du behöver dem. De är sällan särskilt dyra, men ofta klarar du dig med färre och kanske enklare modeller än du tror. Det enkla verktyg av till exempel bok, som kallas fogstrykare eller fogpinne, är ett bra exempel på detta.

En sådan kostar bara några kronor, men har blivit mycket populär bland amatörmurare. Den ger “proffsvackra” fogar utan nämnvärd träning.

Murarens absolut viktigaste verktyg är emellertid mursleven. Därnäst kommer två varianter av denna, nämligen skärsleven, som kan behövas för mindre murnings- och putsarbeten, och logsleven, som, trots allt, är nödvändig i något moment vid de flesta fogningar.

Den provkarta på murningsverktyg som presenteras här är ganska fullödig, vilket betyder att åtskilligt av det som presenteras inte behövs annat än i speciella situationer. Men när du stöter på svårigheter bör du utnyttja möjligheterna för att nå bästa resultat.

En betongblandare är inte precis en maskin man som småhusägare har stående i garaget även om det faktiskt finns demonterbara blandare för 220 Volt 1-fas. Försök att låna eller hyra en blandare när du inte kan undvara en. Ett annat ekonomiskt alternativ är att man går samman om en “kvartersblandare”.

Många av verktygen har du redan

Utöver specialverktygen behöver du en hel del verktyg och redskap som du sannolikt redan har därför att du behöver dem även till andra arbeten.

En vanlig hammare är ett exempel. Den behöver du för att kunna spika murningsläkt. En vattenspruta är nödvändig för att du ska kunna dimbevattna puts. Den spruta som du brukar duscha krukväxter med fungerar utmärkt.

En stålspackel är bra att ha till hands vid lagning av till exempel slitsar och gjutskarvar. Här duger den du använder till fogspackling av byggskivor.

Likaså är en skottkärra nödvändig, liksom en rotborste och en hink. Hinken bör helst vara en murarhink av kraftig polyetenplast. Den ska vara nästan rak, lätt att hänga upp och rymma 18 liter. Har du inte redan ett vattenpass kan du välja ett murarpass som är drygt meterlångt, av mahogny eller aluminium och med tre justerbara libeller – en våg och två lod.

Förr eller senare måste du också ha en lave att blanda lite större mängder betong eller bruk på, men den slår du lätt ihop själv med hjälp av överskottsvirke. För blandningen behövs också en skyffel som du säkert finner bland trädgårdsredskapen.

Du kan också behöva spänna upp ett riktsnöre. I princip kan du använda vilket snöre som helst, men skaffar du dig ett murarsnöre av kortfibrig nylon har detta den rätta töjbarheten.

Murslev
1. En vanlig murslev av norsk modell. Sleven är koniskt slipad, av härdat stål och har ett handtag av bok.

Putsslev
2. Putssleven används för påslagning av putsbruk. Denna är tillverkad av kallvalsad, slipad stålplåt och har nitad angel.

Skärslev
3. Skärslevar används mest till mindre lagningar. Denna är av disstonmodell i härdat stål och med ett handtag av bok.

Iläggningsslev
4. Oftast framgår det av namnet vad mursleven ska användas till. Denna typ kallas iläggningsslev och är av Tyrolermodell.

Tips!

Ta alltid hem en eller ett par säckar torrbruk mer än du tror dig behöva. Fattas bruk äventyrar du murningsresultatet.

– När du blandar bruk bör du börja med att slå i drygt hälften av den vattenmängd som anges på förpackningen. Tillsätt sedan resten portionsvis till du har rätt konsistens. Se till att torrbruk inte fastnar i några vinklar och förblir ouppblandat.

– Blanda aldrig till mer bruk än att du kan använda det inom en timme och tillsätt aldrig vatten i ett försök att röra upp redan styvnat bruk.

– Cirka 25% av en mur består av fogar. Det finns ofta skäl att använda färgat bruk till fogarna. Utöver ett antal standardfärger kan du beställa nästan vilken kulör som helst.

– Lägg alltid på så mycket bruk som behövs för att fogen ska bli fylld på en gång. Att försöka stoppa i mer bruk efteråt är dömt att misslyckas. En skicklig murare följer regeln att “lagd sten ligger”!

Kakelslev
5. Vid sättning av kakel använder man med fördel en speciell kakelslev med rundad spets. Denna är av Hamburgmodell.

Tandspackel
6. Tandspackeln behövs när man ska dra ut t.ex. kakelmassa. Denna typ har tänder runt alla sidor, men är bredare på två.

Takslev
7. Att taksleven har sin givna arbetsyta framgår av namnet. Detta är en dansk modell, koniskt finslipad av härdat stål.

Tungslev i härdat stål
8. Tungslev i härdat stål med rundad spets. Modellen används för mindre lagningsarbeten.

Fogslevar av härdat stål
9. Fogslevar är av härdat stål och finslipade med rund hals. De används till applicering av fogmassa.

Massaslev även kallad stålbrätte
10. Murslevar i storformat kallas massaslevar. De tillverkas ofta av ca 1 mm bandstål. Denna är 45 cm lång.

Putsbräde
11. Ett putsbräde behöver inte vara av trä. Detta är av härdat och finslipat 1 mm tjockt stål och kallas “Skånska”.

Rivbräda
12. Putsbräda eller rivbräden används för rivning av puts och kan som på bilden, vara av bl.a. plast.

Elementkanitz
13. Med en elementkanitz kommer man åt bakom svårtillgängliga ställen såsom element, rörledningar etc.

Fogstrykare
14. Fogstrykaren ovan är gjord av bok och används, som namnet antyder, till utjämning av fogar o dyl.

Kalk kvast
15. En rektangulär kalkkvast behöver du för att bl.a. kunna stänka putsskarvar.

Murbrukshink i plast
16. En murbrukshink bör vara extra kraftig och ha en rundjärnsbåge med hänganvisning. Den bör också vara liter graderad.

Maskinvisp
17. En maskinvisp kan du koppla till borrmaskinen för att t ex blanda mindre kvantiteter betong eller bruk.

Fogpistol för fogmassa
18. Fogsprutan är ett modernt murningsverktyg. Du laddar med patroner som innehåller lim, fogmassa.

Stänkapparat för ädelputs och spritputs
19. Stänkapparaten används bl.a. för stänkning av ädelputser. Den har utbytbar stålborstvals och en tillsats för smala ytor.

Murarhammare
20. Med murarhammarens pen hugger du bl.a. passbitar. Slaget är fyrkantigt. Skaftet kan vara av ask, hickory eller stålrör.

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se