You dont have javascript enabled! Please enable it! Fasadtegel och fasadsten för olika tegelfasader | dinbyggare.se

Fasadtegel och fasadsten

Fasadtegel på villa

Fasadtegel och fasadsten finns i skiftande färger och nyanser – allt från vitt genom gult och rött till mörkt brunt. Kulörerna bestäms i hög grad av vilket material stenen är gjord av. Vill du ha en vit eller pastellfärgad fasadsten bör du välja bland kalkstens- eller kalksandstensprodukterna.

Allt från ljusaste gul till brunsvart fasadsten finner du däremot i det rika utbudet av fasadtegel. Både fasadtegel och kalkstensprodukterna är utmärkta som fasadbeklädnad. De kräver minimalt underhåll och tål klimatpåfrestningar bra.

Fasadtegel efter tycke och smak

Vilket fasadtegel och fasadstensmaterial du väljer till ditt hus är mest en smaksak. Fasadstenen genomgår stränga kontroller i fråga om hållfasthet, frosttålighet, krympning mm.

All fasadsten måste bl.a. vara frostbeständig för att få användas till detta ändamål. Fasadbeklädnaden ska ju främst skydda huset från skador som kan uppstå genom klimatpåfrestningar.

Förutom att det ställs höga tekniska krav på dessa produkter är det viktigt att stenarna är vackra att se på. Husfasadens utseende är också grundläggande för dess karaktär. Kravet är alltså att minst en kopp- och en löpyta ska vara oskadade och utan andra defekter, så att den uppmurade ytan får ett oklanderligt utseende.

Den stora skillnaden mellan kalkstensprodukter och fasadtegel är att den förstnämnda hårdnar genom en kemisk reaktion medan tegelleran bränns i ugnar med mycket höga temperaturer. Andra skillnader är att kalkstensprodukter är jämnare i kulörerna och även har något större måttnoggrannhet än fasadtegel.

Färgskiftningar i tegelfasader

Färgskiftningar i teglet ger liv i fasaden och ska alltså inte räknas som en nackdel, men man ska vara medveten om dessa skiftningar innan man bestämmer sia för en viss stensort. Det finns många olika ytstrukturer att välja på bland tegelprodukterna.

Det är stor skillnad mellan t.ex. trådskuret och hugget tegel. Den senare ger ett mycket rustikt intryck i uppmurat skick, vilket inte passar i alla miljöer.

Fasadtegel av kalksten

Den mest använda kalkstenen för fasader på 70 och 80-talet kallas mexitegel. Namnet är numera allmänt vedertaget för denna typ av fasadstenar. Både bland tegel och mexitegel finns fasadsten i flera storlekar – s k modulsten – som kan kombineras inbördes med varandra. Fasader murade med modulsten ger huset ett annorlunda, exklusivt och ofta vackert utseende.

När man ska tegelklä ett äldre hus som t ex blivit tilläggsisolerat använder man som regel inte vanlig fasadsten. Man väljer istället pettring – en kvarts mursten – att klä huset med. Dessa stenar har alltså samma löpyta som vanlig fasadsten, men är betydligt tunnare.

När du ska välja fasadsten till huset kan du från de flesta företag få hem prover på de sorter du är intresserad av. Innan du definitivt bestämmer dig bör du dessutom titta på ett färdigt murverk med den yta du är intresserad av.

Du kan säkert få uppgifter om var sådant finns genom tillverkaren, eller gå till någon av de utställningar som finns runt om i landet. Eftersom det färdiga murverket till ca 25% består av fogbruk, är även valet av detta viktigt för slutresultatet. Det finns fogbruk i matchande kulörer till i stort sett hela utbudet av fasadstenar.

Olika typer av fasadtegel

Slät tegelsten
1.En helt slät tegelsten ger en lugn och strikt fasad. Här har stenarnas koppyta ställts på tvären i ett skift för att bryta striktheten.

Tegelfasad med sten som är borstad på tvären
2.När stenen är borstad på tvären får fasaden “liv”. Spåren är täta och grunda i det bruna teglet.

Längsbortat fasadtegel
3. Längs borstat fasadtegel ger en mer rustik karaktär. Ytan är ruggad och teglets färgskiftningar framträder tydligt

Fasadsten med spånad yta
4.Fasadtegel med spånad yta har avtryck efter invalsat och sedan bortbränt sågspån.

Valsat fasadtegel
5.Valsat fasadtegel får insjukna mönster efter speciella valsar som dragits längs över stenarna.

Sandat fasadtegel
6.Sandat fasadtegel får man genom att lägga ett tunt skikt med sandkorn på stenens yta. Teglet ger en matt fasad.

Hålkärlat tegel
7.Hålkälstegel är ett profilerat fasadtegel som ger fina skuggeffekter i murverket. T v en slät variant, och i stora bilden en borstad.

Hugget fasadtegel även kallat mexitegel
8.Hugget fasadtegel sk. mexitegel har också profilerad yta.

Slaget fasadtegel
9.Slaget fasadtegel efterliknar gamla tiders handslagna tegel. Ytan är ojämn och ingen sten är den andra riktigt lik.

Trådskuret fasadtegel
10.Trådskuret fasadtegel är en vanlig stentyp i nyare fasader. Det präglade mönstret är valsat.

Rakhugget mexitegel
11.Rakhugget mexitegel ger ett striktare och enklare intryck än dess rundhuggna motsvarighet.

Rundhugget mexitegel
12.Rundhugget mexitegel ger huset “rundare” former och påminner mycket om det huggna teglets rustika karaktär.

Relaterade artiklar

Se alla tegelfasadsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se