You dont have javascript enabled! Please enable it! Stenhus är hållbara - Tips inför valet | dinbyggare.se

Stenhus är både hållbara och vackra

Vackert stenhus med tegel

Internationellt sett är sten det vanligaste materialvalet vid ett husbygge. I Sverige står dock stenhusen för en mindre andel av de hus som byggs. Det är lite förvånande. Ett korrekt byggt stenhus är vackert, mycket hållbart och kräver lite underhåll i jämförelse med trähuset. Dessa nackdelar är husets tyngd och den högre byggkostnaden.

Vad är ett stenhus?

Vad som egentligen är ett stenhus, kan diskuteras. Men för det mesta anses ett stenhus vara ett hus där stommen är tillverkad av ett oorganiskt material, vanligtvis lättklinkerblock, lättbetong eller tegel.

Det gäller oavsett om fasaden är av puts eller trä. Ett “äkta” stenhus, som det ibland kallas, och det som de flesta förknippar med ordet stenhus har såväl en stenfasad som en insida av sten.

Den isolering som finns i huskroppen kan ligga ingjuten i blocken, och då blocken också är bärande i konstruktionen så består ett stenhus av få delar. Alternativt är isoleringen utanpåliggande.

Moderna stenhusblock är lättarbetade och det går fort att bygga ett stenhus. Däremot anses vissa konstruktioner mindre säkra än andra. Däremot är det ofta ett dyrare alternativ än trävillan.

Fördelar med stenhus

Det finns många fördelar med ett stenhus kontra ett trähus. För det första är ofta mögelproblemen i huset små, om huset byggts på rätt sätt. Rätt byggt är ett stenhus lufttätt, vilket minskar läckaget av varmluft genom väggarna, varmluft som för med sig fukt.

Lufttätheten ger också fördelen att många stenhus har god värmeekonomi. Värmeförlusterna via väggarna är små, vilket gör att värmen stannar inne i huset. Denna täthet kräver dock att det finns en god ventilation inbyggd i huset.

Sten har också en fördel i dess tröghet vad gäller att ta upp värme. Stenen både kallnar och värms långsamt. Det gör att huset känns svalt sommartid, och varmt vintertid, så länge det bebos.

Litet underhåll

Generellt sett är ett stenhus mycket hållbart. Sten påverkas inte lika mycket av väder och vind som ett trähus. Dessutom behövs ett ganska litet underhåll, förutsatt att huset är byggt på rätt sätt.

Det gör livet som stenhusägare bekvämt i det långa loppet. Detta i sig kan väga upp den högre byggkostnaden, för den som väljer att bygga ett nytt hus.

Om fasaden är av trä, behöver den däremot underhållas med jämna mellanrum. Ännu en faktor vad gäller hållbarheten är stenens relativa brandsäkerhet.

Nackdelar med stenhus

Det finns givetvis en del nackdelar med stenhus också. Ett av dem är husets tyngd. Sten väger och det kan skapa sättningar i marken om det vill sig illa. Därför behövs en mycket noggrann undersökning av marken inför byggnationen.

Till det kommer att stenväggar kräver sin man att riva ner på ett bra sätt. Det påverkar med vilken lätthet ett stenhus kan byggas ut och förändras.

Nya stenhus har också den nackdelen att de torkar långsamt. Det kan ta upp till ett år innan betongen verkligen bränts. Det problemet finns inte på tegelvillor, där teglet redan från början är helt torrt. Det kan påverka möjligheterna att montera väggfasta skåp, som till exempel i kök.

Relaterade artiklar

Se alla tegelfasadsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se